Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 3- Власність на землю, зміна форм власності
У нашій країні земельне законодавство передбачає три основні форми власності на землю: державну, колективну та приватну.

У державній власності перебувають всі землі, що на данин час не передані в колективну чи в приватну власність. Від імені держави право розпоряджатися державними землями мають органи державної влади, які в законі називаються суб'єктами права державної власності.

Землі, що перебувають у державній власності, можуть передаватися в колективну або приватну власність і надаватися у користування, у тому числі і в оренду.

При цьому не всі землі, які перебувають у державній власності, можуть передаватися у власність приватних осіб чи колективів. До тих земель, які не можуть бути передані у власність, виносяться землі загального користування в межах населених пунктів (майдани, вулиці тощо), землі гірничо-добувної промисловості, єдиної енергетичної та космічної систем, транспорту, зв'язку, оборони, землі природоохоронного та історико-культурного призначення і деякі інші.

Земля може належати громадянам на праві колективної власності.

Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські колективи тощо. Розпорядження земельними ділянками, що перебувають у колективній власності громадян, здійснюється за рішенням загальних зборів колективу.

До колективної власності можуть бути передані ті землі, що перебували раніше у користуванні колгоспів та радгоспів. Однак з цих земель повинні бути виключені ділянки. які перебувають в межах населених пунктів. Ці землі повинні бути передані у відання сільських, селищних та міських рад народних депутатів. Землі у колективну власність передаються безплатно.

Кожний член колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства у разі виходу з нього має право одержати свою частку землі в натурі, яка визначається відповідними нормами Земельного кодексу.

Право на земельну частку може бути передано у спадщину. Вона також може бути продана. При цьому переважне право на купівлю такої ділянки мають члени сільськогосподарських підприємств, кооперативів та підприємств. Сільські і селищні ради народних депутатів створюють на

273

своїн території резервний фонд земель за погодженням з землекорпср.Бачслі місиерозташування цих земель у розмірі 15 процентів площі всіх с/г угідь, включаючи угіддя в межал відповідних населених пунктів. Резервний фонд перебуває в державній власності і призначається для подальшого перерозподілу і використання за цільовим призначенням. Громадяни України мають право на одержання у власність земельних ділянок. Вони також можуть набувати права власності на землю у разі: одержання у спадок, одержання частки землі у спільному майні подружжя, купівлі-продажу, дарування та обміну.

У законі передбачається, що в деяких випадках земля може бути об'єктом застави за зобов'язанням з участю кредитної установи.

іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 3- Власність на землю, зміна форм власності - Правовая деонтология
 3. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 4. - Конституционное право
 5. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 6. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 7. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 8. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 9. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 10. § 1. Історичні форми сім´ї та шлюбу - Семейное право
 11. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. Тема 1. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону нашої держави - Конституционное право
 13. § 2. Право державної власності - Хозяйственное право
 14. §4. Значення науки цивільного права в реалізації завдань економічної реформи - Гражданское право
 15. §2. Об´єкти права приватної власності громадян - Гражданское право
 16. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право
 17. §1. Загальні положення про державну власність - Гражданское право
 18. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 19. § 3. Установчі договори - Гражданское право
 20. § 6. Підстави виникнення права власності. Припинення права власності - Гражданское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999