Правовая деонтология

Пер
еведення земельних угідь з однієї категорії до іншої регулюється законом

Так, скажімо, можливим є переведення земель запасу до категорії земель промисловості. Однак це можливо при дотриманні цілого ряду умов.

Землі сільськогосподарського призначення можуть використовуватися для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва тощо. Вони також можуть використовуватися громадянами, радгоспами, колективними та іншими сільськогосподарськими підприємствами і організаціями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські угіддя можуть використовуватися також науково-дослідними організаціями та навчальними закладами для дослідних та навчальних цілей, а також деякими організаціями для ведення підсобного господарства.

Розміри земельних ділянок, призначених для ведення селянського (фермерського) господарства, не можуть перевищувати 50 гектарів сільськогосподарських угідь і 100 гектарів усіх земель. Розміри ділянок, призначених для ведення особистого підсобного господарства в межах населених пунктів, не повинні перевищувати 0,6 гектара.

Такі ділянки можуть передаватися громадянам у власність безплатно. Крім того, громадянам можуть додатково надаватися земельні ділянки у користування. Загальна площа цих ділянок не повинна перевищувати 1 гектар. Розміри підсобних ділянок можуть в окремих випадках бути збільшені до 2 га за погодженням з обласними радами народних депутатів. З земель населених пунктів громадянам можуть виділятися землі для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Розмір ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) повинен бути не більше: у сільських населених пунктах — 0,25 га. селищах міського типу — 0.15 га, а для членів колективних сільськогосподарських підприємств і працівників радгоспів — не більше 0.25 га, у містах — 0,1 га. Розмір ділянок для індивідуального дачного будівництва не повинен перевищувати 0,1 га.
Переведення земельних угідь з однієї категорії до іншої регулюється законом

Так, скажімо, можливим є переведення земель запасу до категорії земель промисловості. Однак це можливо при дотриманні цілого ряду умов.

Землі сільськогосподарського призначення можуть використовуватися для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва тощо. Вони також можуть використовуватися громадянами, радгоспами, колективними та іншими сільськогосподарськими підприємствами і організаціями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські угіддя можуть використовуватися також науково-дослідними організаціями та навчальними закладами для дослідних та навчальних цілей, а також деякими організаціями для ведення підсобного господарства.

Розміри земельних ділянок, призначених для ведення селянського (фермерського) господарства, не можуть перевищувати 50 гектарів сільськогосподарських угідь і 100 гектарів усіх земель. Розміри ділянок, призначених для ведення особистого підсобного господарства в межах населених пунктів, не повинні перевищувати 0,6 гектара.

Такі ділянки можуть передаватися громадянам у власність безплатно. Крім того, громадянам можуть додатково надаватися земельні ділянки у користування. Загальна площа цих ділянок не повинна перевищувати 1 гектар. Розміри підсобних ділянок можуть в окремих випадках бути збільшені до 2 га за погодженням з обласними радами народних депутатів. З земель населених пунктів громадянам можуть виділятися землі для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Розмір ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) повинен бути не більше: у сільських населених пунктах — 0,25 га. селищах міського типу — 0.15 га, а для членів колективних сільськогосподарських підприємств і працівників радгоспів — не більше 0.25 га, у містах — 0,1 га. Розмір ділянок для індивідуального дачного будівництва не повинен перевищувати 0,1 га.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 2. Види і призначення земельних угідь - Правовая деонтология
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. § 4. Види трудового договору - Трудовое право
 5. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 6. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 7. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 8. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 9. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 10. 6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) - Административное право
 11. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 12. 8.1. Управління обороною - Административное право
 13. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 14. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 15. § 3- Власність на землю, зміна форм власності - Правовая деонтология
 16. § 4. Користування землею - Правовая деонтология
 17. § 6. Суть проведення земельної реформи - Правовая деонтология
 18. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы
 19. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 20. Поняття і форми права власності. Підстави виникнення права приватної власності. Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу - Юридические документы

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999