Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ б. Опіка і піклування
У випадку, якщо неповнолітні д'.ти внаслідок смерті батьків позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків залити "[ися без батьківського піклування, державою над ними може бути встановлена опіка чи піклування. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, піклування — над неповнолітніми, яким вже виповнилося п'ятнадцять років Органами опіки є виконкоми районних рад, а в селах і селищах питаннями опіки відають виконкоми сільських та селищних рад народних депутатів.
Для ведення питань опіки створюються спеціальні органи при місцевих радах народних депутатів. Ці питання також покладаються на певні управління та відділи, які існують при виконкомах районних та обласних рад. Для безпосереднього здійснення опіки чи піклування призначається опікун чи піклувальник. Якщо діти, які потребують опіки чи піклування, знаходяться на утриманні в державних дитячих закладах, виконання обов'язків опікуна чи піклувальника покладається на заклад.

Опікун чи піклувальник призначається з осіб близьких до підопічного Піклування може бути також вста новлене над дорослими, які не є дієздатними.

Опікуни і піклувальники зобов'язані піклуватися про осіб. які перебувають у них під опікою, зобов'язані виховувати підопічних, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, моральний і духовний розвиток, навчання, готувати їх до праці, захищати їх права та інтереси.

Опікуни та піклувальники при здійсненні їх прав і виконанні обов'язків можуть укладати угоди від імені підопічних, діяти, як їх законні представники. Однак вони не мають права укладати угоди, які виходять за межі побутових без дозволу органів опіки.

Дії опікунів та піклувальників можуть бути оскаржені кожною особою, у тому числі і підопічним, до органів опіки і піклування.

Контроль за діями опікунів та піклувальників здійснюється органами опіки та піклування за місцем проживання підопічного.

ПИТАННЯ

1 Яку роль, на вашу думку, відіграє сім'я в житті нашого суспільства?

2. Що ви знаєте про порядок та умови укладення

шлюбу?

270

3. З якою метою при укладенні шлюбу укладається шлюбний контракт'.'

4. У яких випадках шлюб може бути розірваний РАГСом, а у яких випадках — судом?

5. Яким чином буде розділено манно між членами подружжя у випадку розлучення, якщо під час шлюбу заробітна плата чоловіка була вдвічі більшою від заробітної плати дружини9 Яким чином будуть розділені кошти, отримані дружиною у спадок під час перебування її в шлюбі?

6. Шо ви. знаєте про обов'язки батьків по відношенню до їх дітей?

7. За яких умов батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, хто може здійснити це'.'

8. Дотримання яких умов необхідне при усиновленні дітей?

9. Хто і яким чином встановлює опіку над неповнолітніми?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 3. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 4. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 5. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 6. § б. Опіка і піклування - Правовая деонтология
 7. § 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім´ю та Кодекс про шлюб і сім´ю України - Семейное право
 8. § 7. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та громадянства дітей - Семейное право
 9. § 2. Порядок передачі дітей на усиновлення - Семейное право
 10. § 4. Умови, за яких може бути здійснено усиновлення - Семейное право
 11. § 1. Поняття опіки і піклування - Семейное право
 12. § 2. Органи, які вирішують питання про призначення опіки та піклування - Семейное право
 13. § 3. Порядок встановлення опіки та піклування - Семейное право
 14. § 4. Вирішення питання опіки (піклування), які ускладнені іноземним елементом. Порядок реєстрації актів громадянського стану громадян України, що проживають поза межами України - Семейное право
 15. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 16. §3. Цивільне право та інші юридичні науки - Гражданское право
 17. § 3. Опіка і піклування - Гражданское право
 18. § 1. Поняття та види представництва - Гражданское право
 19. § 1. Поняття та значення процесуального представництва - Гражданский процесс
 20. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999