Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 2. Внутрішній трудовий розпорядок, трудова дисципліна
Поведінка кожного працівника на виробництві., в установі суворо регламентується.
На кожному підприємстві та в установі керівництво розробляє спеціальний документ — правила внутрішнього трудового розпорядку, який погоджується з профкомом і вивішується на видному місці. В правилах перераховуються норми поведінки, яких повинен дотримуватися робітник на своєму робочому місці, окреслюється коло його функцій, посадових обов'язків.

Для працівників, які добросовісно виконують свої обов'язки, трудове законодавство передбачає певну систему заохочень. Вони бувають двох видів матеріальні і моральні До перших відносяться премії деякі доплати До моральних заохочень виносяться винесення поляк, нагородження грамотами, занесення на дошку пошани, представлення до урядових нагород

Працівники які недобросовісно ставляться до виконання своїх трудових обов'язків, можуть притягатися до відповідальності.

Наше трудове законодавство передбачає два види відповідальності: дисциплінарну і матеріальну Дисциплінарна настає у випадку порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку,

ч?.-)

інших норм трудового права. Є два види дисциплінарних стягнень: догана і звільнення з роботи. Матеріальна відповідальність настає, якщо в результаті недобросовісного ставлення працівника до виконання його обов'язків підприємству чи організації заподіяно шкоду. В такому випадку є кілька видів матеріальної відповідальності: обмежена, повна.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 2. Внутрішній трудовий розпорядок, трудова дисципліна - Правовая деонтология
 3. § 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці - Трудовое право
 4. § 2. Методи забезпечення трудової дисципліни - Трудовое право
 5. § 2. Методи забезпечення трудової дисципліни - Трудовое право
 6. § 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку - Трудовое право
 7. § 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов´язків - Трудовое право
 8. § 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов´язків. Поняття дисциплінарного проступку - Трудовое право
 9. § 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов´язків і порядок їх застосування - Трудовое право
 10. § 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни - Трудовое право
 11. 4.2. ПРАВА, ОБОВ´ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ - Таможенное право
 12. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 13. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 14. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 15. § 2. Види тривалості робочого часу - Трудовое право
 16. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 17. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 18. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 19. Людина. Громадянин. Фахівець - Правовая деонтология
 20. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999