Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 5. Деякі види угод
Цивільне право містить в собі норми, які регулюють різні види угод. До найпоширеніших з них належать договори купівлі-продажу. Коли здійснюється договір купівлі-продажу, продавець зобов'язаний поставляти покупцеві якісний товар. Однак у дійсності це не завжди буває так. Дуже часто товари, які постачаються споживачам, не мають тієї якості, яка передбачається умовами договору купівлі-продажу. У випадку отримання неякісного товару покупець має право вимагати заміни його на подібний, але належної якості, або співмірного зменшення ціни купленої речі чи безоплатного усунення недоліків.

Існує ряд інших видів угод, які регулюються нормами цивільного права.

Серед них слід виділити угоди позички. поставки, обміну, оренди, доручення, дарування тощо.

ПИТАННЯ

1. Дайте визначення поняття угоди. Які види угод ви знаєте?

2. Якими можуть бути угоди за формою?

3. Що розуміють під заставою, іпотекою?

4. Які види угод регулюються цивільним правом?

250

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 5. Деякі види угод - Правовая деонтология
 3. § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право
 4. § 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці - Трудовое право
 5. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 7. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 9. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 10. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 11. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 12. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 13. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 14. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 15. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 16. § 2. Форми і види угод, їх дійсність і недійсність - Правовая деонтология
 17. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 18. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 19. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 20. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999