Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 3. Зобов'язання
Внаслідок укладення договорів кожна договірна сторона набуває певних зобов'язань стосовно свого партнера. Так, укладаючи договір про кредитування свого підприємства з банком, підприємство як юридична особа бере на себе зобов'язання вчасно, у відповідності з договором, виплачувати борг, а банк бере зобов'язання вчасно забезпечувати підприємство кредитами під той процент, про який досягнуто домовленості. У випадку, якщо якась з сторін порушує свої зобов'язання, вона повинна нести по закону відповідальність. Ніяка зі сторін не має права змінювати свої зобов'язання в односторонньому порядку Так, якщо банк зобов'язався надавати підприємству кредити щомісячно у певних сумах, він не має права змінити суму щомісячних виплат.
Так само він не має права вимагати змінити процент. Зміни в зобов'язаннях можуть бути досягнуті тільки в результаті взаємної домовленості, внесення вшповщних змін у договір В окремих випадках зобов'язання може бути змінено і без змін в договорі, якщо це не суперечить інтересам всіх сторін договору Так, якщо згідно договору було домовлено, що боржник повинен віддати борг частинами, але згодом він вирішив віддати його виразу ж, і це не суперечить інтересам кредитора, то така зміна зобов'язання допускається.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Гражданское право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 6. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 7. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 8. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 9. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 10. § 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів - Трудовое право
 11. § 3. Поняття колективного договору - Трудовое право
 12. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 13. § 4. Зміст трудових правовідносин - Трудовое право
 14. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право
 15. § 4. Види трудового договору - Трудовое право
 16. § 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 17. § 4. Повна матеріальна відповідальність - Трудовое право
 18. Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші) - Теория государства и права
 19. Характеристика елементів правовідносин (суб´єкти, об´єкти та зміст правовідносин) - Теория государства и права
 20. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999