Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 4. Спадкове право
Одним з найсуттєвіших прав, яке витікає з права приватної власності, є право громадян передавати своє майно, цінності у спадок.
Наше цивільне законодавство містить цілий розділ, присвячений спадковому праву

Спадкове право передбачає два види успадкування:

по закону і по заповіту. По заповіту майно переходить у спадок, якщо заповідач залишає спеціальний доку-

243

мент — заповіт, у якому вказується, кому повинно пе-реити майно. Заповіт (для того. шоб він вважався діис-ним) повинен бути завірений у спеціальному державному закладі — нотаріальній конторі.

По заповіту громадянин може залишити своє майно буль-кому за власною волею. Однак, якщо у заповідача після його смерті залишаються неповнолітні діти або інші члени сім'ї, які є непрацездатними, то в такому випадку до двох третин майна переходить у їх власність.

Успадкування по закону настає у тому випадку, якщо громадянин не залишає після себе заповіту. Тоді спадкоємцями стають — діти померлого, його батьки і дружина у рівних частках. У випадку, якщо померлий не мав дітей і дружини, то у володіння майном можуть вступити спадкоємці другої черги: брати і сестри, а також діди і баби.

Якщо громадянин не має родичів, то його майно переходить державі.

Процес успадкування регулюється певними нормами. У відповідності з ними спадкоємці можуть вступити у володіння спадщиною тільки через шість місяців після її відкриття (тобто після смерті спадкодавця).

ПИТАННЯ

1. Дайте визначення цивільного права, охарактеризуйте його джерела.

2. Що ви розумієте під правом власності?

3. Що може бути об'єктом приватної власності? Що раніше розуміли під особистою власністю'.'

4. Які види державної власності ви знаєте'.'

5. Які види успадкування передбачає наше цивільне право?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 3. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 4. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 5. Розділ 12. Спадкові відносини - Международное право, европейское право
 6. § 1. Поняття цивільного права - Правовая деонтология
 7. § 4. Спадкове право - Правовая деонтология
 8. § 2. Поняття і предмет стенного права - Семейное право
 9. Заповіт - Юридические документы
 10. §3. Визначення і система цивільного права - Гражданское право
 11. §1. Поняття і структура цивільного законодавства - Гражданское право
 12. §2. Система науки цивільного права - Гражданское право
 13. §2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 14. §3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 15. § 1. Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права - Гражданское право
 16. § 2. Нова кодифікація цивільного законодавства України - Гражданское право
 17. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 18. Гражданское право Учебники по праву
 19. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 20. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999