Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Юридична деонтологія»
Для вивчення курсу «Юридична деонтологія» для студентів вечірньої та заочної форм навчання відводиться ЗО годин. Із них для аудиторних занять вечірньої форми — 12 год., заочної — 8 год.

За вказаний час неможливо вивчити в повному обсязі весь курс «Юридичної деонтології», а тому і передбачаються для студентів вечірньої форми

(18 годин) і заочної форми (2 години) самостійні роботи по кур(..

На.іи розроблено перелік питань для самостшного вивчення і рекомендується для цього відповідна література.

Контроль за виконанням цієї роботи здійснюється безпосередньо через перевірку контрольної роботи, яку повинні написати студенти заочно, форми навчання і всі студенти, які будуть здавати залік по дисципліні,

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Юридична деонтологія» - Правовая деонтология
 3. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 4. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 5. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 6. § 2. Навчальний обов´язок студента - Правовая деонтология
 7. 15.3. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ СКАРГ, ЗАЯВ, ІНШИХ ЗВЕРНЕНЬ ПРИ ЇХ НАДХОДЖЕННІ ДО МИТНИХ ОРГАНІВ І СУДОВИХ ІНСТАНЦІЙ - Таможенное право
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 10. Характеристика романо-германської правової сім´ї: джерела: структура, загальний понятійний матеріал, принципи, країни цієї сім´ї - Теория государства и права
 11. Список використаної літератури - Теория государства и права
 12. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 14. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 15. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 16. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 17. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 18. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 19. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 20. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999