Адвокатское право

Юри
дично-обов'язковий характер багатьох його приписів зумовлюється не тільки тим, що його прийнято інституцією, яка була утворена і санкціонована Організацією Об'єднаних Націй. Дана "кваліфікація" підсилюється ще й такими аргументами. По-перше, адресатами акта є уряди та інші державні органи (законодавчі, судові, адміністративні) країн-членів 00Н. По-друге, його нормативну підставу, базу складають чинні нормативні акти 00Н, на які посилається преамбула "Основних положень..." (зокрема, Статут 00Н, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Звід принципів для захисту осіб, які затримані або перебувають в умовах тюремного ув'язнення, Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину і перевищення влади).
По-третє, він — поряд із загально-політичними й етичними деклараціями, постулатами, констатаціями — містить досить конкретні приписи, сформульовані у вигляді прав і обов'язків, t нарешті, по-четверте, у ряді приписів цього акта прямо зазначено, що він може використовуватися як самостійний критерій (поряд із національним законодавством) для оцінки правомірності дій адвокатів (п. 19, 29).

Уявляється цілком слушною вміщена у преамбулі "Основних положень..." вимога про те, що вони повинні братися до уваги як адвокатами (і особами, які здійснюють адвокатські функції без отримання формального статусу адвоката), так і суддями, прокурорами, представниками законодавчої, виконавчої влади і суспільством у цілому.

Ось чому із наведеними принципами слід порівнювати усі національні системи адвокатури, якщо прагнути до забезпечення їх відповідності світовим стандартам, світовому рівню організації і діяльності цього інституту, захисту основних прав і свобод людини.

73

Юридично-обов'язковий характер багатьох його приписів зумовлюється не тільки тим, що його прийнято інституцією, яка була утворена і санкціонована Організацією Об'єднаних Націй. Дана "кваліфікація" підсилюється ще й такими аргументами. По-перше, адресатами акта є уряди та інші державні органи (законодавчі, судові, адміністративні) країн-членів 00Н. По-друге, його нормативну підставу, базу складають чинні нормативні акти 00Н, на які посилається преамбула "Основних положень..." (зокрема, Статут 00Н, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Звід принципів для захисту осіб, які затримані або перебувають в умовах тюремного ув'язнення, Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину і перевищення влади).
По-третє, він — поряд із загально-політичними й етичними деклараціями, постулатами, констатаціями — містить досить конкретні приписи, сформульовані у вигляді прав і обов'язків, t нарешті, по-четверте, у ряді приписів цього акта прямо зазначено, що він може використовуватися як самостійний критерій (поряд із національним законодавством) для оцінки правомірності дій адвокатів (п. 19, 29).

Уявляється цілком слушною вміщена у преамбулі "Основних положень..." вимога про те, що вони повинні братися до уваги як адвокатами (і особами, які здійснюють адвокатські функції без отримання формального статусу адвоката), так і суддями, прокурорами, представниками законодавчої, виконавчої влади і суспільством у цілому.

Ось чому із наведеними принципами слід порівнювати усі національні системи адвокатури, якщо прагнути до забезпечення їх відповідності світовим стандартам, світовому рівню організації і діяльності цього інституту, захисту основних прав і свобод людини.

73

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. § 4. Про юридичну природу (обов´язковість) світових стандартів адвокатури - Адвокатское право
 3. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 4. Список використаної літератури - Теория государства и права
 5. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 6. § 1. Загальні засади організації та діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 8. § 5. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини - Адвокатское право
 9. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 10. 9.2. Управління освітою - Административное право
 11. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 12. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 13. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 14. Міжнародне право:1. Поняття норми міжнародного права - Международное право, европейское право
 15. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 16. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 17. § 2. Суспільна роль адвокатури у правовій державі - Правоохранительные органы
 18. 2.1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ МИТНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ - Таможенное право
 19. - Конституционное право
 20. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000