Адвокатское право

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с
Адвокатура Угорщини
Організація адвокатури Загальні Статус юридичних професій в Угор-положення шині регулюється законодавством. Реклама юридичних послуг не дозволяється.
Юридична практика поділяється на адвокатську, нотаріальну та іншу. Адвокатом може стати громадянин, який має університетський диплом з права і засвоїв обов'язковий дворічний навчальний період. Закордонним адвокатам не дозволяється практикувати в Угорщині. Адвокати можуть представляти своїх клієнтів у будь-якому суді Угорщини. Початківцям забороняється вести справи у Верховному суді. В цілому галузевої спеціалізації адвокатів немає, але вони можуть персонально спеціалізуватися по окремих розділах права. Органи В Угорщині є національна та 20 міс-адвокатури цевих адвокатур. Місцеві адвокатури обирають членів Пленарної сесії національної адвокатури простою більшістю голосів, яка обирає їх президентів. Органами, які представляють інтереси адвокатів, здійснюють нагляд за їх дисципліною та дбають про підвищення кваліфікації, є асоціації адвокатів. В Угорщині є 19 місцевих асоціацій і Центральна асоціація. Усі вони функціонують за однаковими правилами. Рішення, прийняте асоціацією, якщо воно суперечить чинному законодавству, може бути анульоване міністерством юстиції Угорщини.
Фінанси асоціацій складаються з членських внесків. Практикуючі адвокати реєструються асоціацією адвокатів. Адвокати, представлені в асоціації, обираються непрямим таємним голосуванням на Пленарній сесії національної адвокатури. Асоціації адвокатів є членами ІВА та ССВЕ. 227 Відповідальність Клієнт захищається від несумлінно-адвоката сті, недбалості, професійно невмілого ведення справи адвокатом. Якщо він за своїми діловими і моральними якостями не відповідає встановленим принципам і вимогам, то дисциплінарна рада асоціації може проти такого адвоката порушити справу і застосувати такі санкції: попередити, накласти штраф, виключити із асоціації. Адвокат може звернутися до Національної дисциплінарної ради з апеляцією на винесене рішення. 228
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Угорщини - Адвокатское право
 3. Тема 1. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону нашої держави - Конституционное право
 4. § 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 5. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 6. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 7. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 8. Адвокатское право Учебники по праву
 9. Правоохранительные органы Учебники по праву
 10. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 12. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 13. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2000.–176 с. - Правоохранительные органы
 14. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 15. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 16. § 1. Понятие, значение и виды представительства - Гражданское право
 17. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 18. 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ, ДЕЙСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ - Уголовный процесс
 19. § 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - Уголовный процесс
 20. § 2. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА - Уголовный процесс

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000