Адвокатское право

Він
може тільки опублікувати оголошення, що відкрив (закрив) свою контору, або, що переніс її в інше місце; — адвокат не може представляти клієнта у випадку, якщо останнього представляє інший адвокат і відсутня на це його згода, або якщо він не повідомив клієнта, що припиняє представляти його інтереси. Якщо адвокату доручено представляти клієнта замість іншого, він повинен повідомити, що клієнт сплатив попередньому адвокату гонорар; адвокат не повинен 220 протидіяти бажанню клієнта бути представленим іншим адвокатом чи отримати консультацію у іншого адвоката. Адвокати спеціалізуються в різних галузях права: міжнародному, цивільному, кримінальному та ін. Спочатку вони мають пропрацювати п'ять років адвокатом або повинні отримати відповідальну посаду в сфері спеціалізації. Вони можуть бути професорами або їх помічниками на факультетах права. Стажист може надавати юридичні послуги лише від імені адвоката, в конторі якого він стажується. Кандидати в адвокати укладають контракт на час роботи в адвокатській конторі. Іноземним адвокатам дозволяється практикувати в Словенії, якщо вони додержують правил, що існують в їх країнах, і, якщо між двома країнами існує домовленість в цьому питанні. Якщо особа відповідає цим вимогам, вона вноситься до списків практикуючих адвокатів Словенії. Крім цього, має витримати іспит на предмет знання законодавства Словенії і вільно розмовляти державною мовою. Структура та організація В Словенії всі адвокати реєструють-Асоціації адвокатів ся Асоціацією адвокатів. Незалежних організацій юристів, які не є членами Асоціації, не існує. Адвокатам не дозволяється практикувати в компаніях з обмеженою відповідальністю. Товариства з багатьма напрямами діяльності (такі, наприклад, як сумісна практика адвоката і бухгалтера) також не дозволені. Виконувати правозахисні обов'язки можуть тільки практикуючі адвокати, і тільки вони можуть бути членами юридичних контор. Кожна контора має бути зареєстрована в Асоціації адвокатів Словенії, виконавчий комітет якої уповноважений давати згоду на це. Згідно з законодавством про юридичну професію, Асоціація вивчає проблеми адвокатської практики, сприяє розвитку юридичної професійної діяльності, затверджує кодекс поведінки та ін. Вищим органом Асоціації є збори Вона складається з ради директорів, президента, дисциплінарної Ради і дисциплінарного суду, які обираються таємним голосуванням. Статут адвокатури визначає її права, обов'язки і організацію її органів.
Він затверджується урядом Словенії. 221 Міністерство юстиції може оскаржувати рішення, які стосуються включення до складу чи виключення з нього адвокатів. Міністерство також затверджує розцінки за послуги, нада-вані адвокатами. Генеральний секретар, який призначається виконавчим органом Асоціації, відповідає за організацію роботи в адвокатських конторах. Діяльність Асоціації регламентується встановленими правилами, а службовці її адміністрації оплачуються з внесків її членів. Асоціація є членом Міжнародної спілки адвокатів. Відповідальність Адвокат має бути відвертим у відно-адвоката синах із своїм клієнтом, дбати про інтереси останнього, консультувати його на високому професійному рівні. Його дії мають бути бездоганними з огляду на юридичну і моральну відповідальність за поведінку щодо інших адвокатів і суду. Дисциплінарні санкції це: попередження, догана, грошове стягнення, позбавлення дозволу на юридичну діяльність. Дисциплінарне провадження проти адвоката ініціюються дисциплінарним обвинувачем. Рішення про початок дисциплінарної процедури приймається дисциплінарною комісією Асоціації. У випадках, коли у адвоката може бути анульовано дозвіл виконувати обов'язки юриста, рішення приймає дисциплінарний суд, що складається з двох членів суддів Верховного суду Республіки Словенія і трьох адвокатів, яке може бути оскаржено перед Верховним судом, котрий приймає у складі п'ятьох суддів остаточне рішення. Юридична Адвокат не може відмовитись пред-допомога ставляти інтереси клієнта, якщо він призначений у цій якості судом. Він може відмовитися лише тоді, коли для цього є об'єктивні причини. Особі, яка з якихось причин не може знайти собі адвоката, останній призначається президентом Асоціації. 222
Він може тільки опублікувати оголошення, що відкрив (закрив) свою контору, або, що переніс її в інше місце; — адвокат не може представляти клієнта у випадку, якщо останнього представляє інший адвокат і відсутня на це його згода, або якщо він не повідомив клієнта, що припиняє представляти його інтереси. Якщо адвокату доручено представляти клієнта замість іншого, він повинен повідомити, що клієнт сплатив попередньому адвокату гонорар; адвокат не повинен 220 протидіяти бажанню клієнта бути представленим іншим адвокатом чи отримати консультацію у іншого адвоката. Адвокати спеціалізуються в різних галузях права: міжнародному, цивільному, кримінальному та ін. Спочатку вони мають пропрацювати п'ять років адвокатом або повинні отримати відповідальну посаду в сфері спеціалізації. Вони можуть бути професорами або їх помічниками на факультетах права. Стажист може надавати юридичні послуги лише від імені адвоката, в конторі якого він стажується. Кандидати в адвокати укладають контракт на час роботи в адвокатській конторі. Іноземним адвокатам дозволяється практикувати в Словенії, якщо вони додержують правил, що існують в їх країнах, і, якщо між двома країнами існує домовленість в цьому питанні. Якщо особа відповідає цим вимогам, вона вноситься до списків практикуючих адвокатів Словенії. Крім цього, має витримати іспит на предмет знання законодавства Словенії і вільно розмовляти державною мовою. Структура та організація В Словенії всі адвокати реєструють-Асоціації адвокатів ся Асоціацією адвокатів. Незалежних організацій юристів, які не є членами Асоціації, не існує. Адвокатам не дозволяється практикувати в компаніях з обмеженою відповідальністю. Товариства з багатьма напрямами діяльності (такі, наприклад, як сумісна практика адвоката і бухгалтера) також не дозволені. Виконувати правозахисні обов'язки можуть тільки практикуючі адвокати, і тільки вони можуть бути членами юридичних контор. Кожна контора має бути зареєстрована в Асоціації адвокатів Словенії, виконавчий комітет якої уповноважений давати згоду на це. Згідно з законодавством про юридичну професію, Асоціація вивчає проблеми адвокатської практики, сприяє розвитку юридичної професійної діяльності, затверджує кодекс поведінки та ін. Вищим органом Асоціації є збори Вона складається з ради директорів, президента, дисциплінарної Ради і дисциплінарного суду, які обираються таємним голосуванням. Статут адвокатури визначає її права, обов'язки і організацію її органів.
Він затверджується урядом Словенії. 221 Міністерство юстиції може оскаржувати рішення, які стосуються включення до складу чи виключення з нього адвокатів. Міністерство також затверджує розцінки за послуги, нада-вані адвокатами. Генеральний секретар, який призначається виконавчим органом Асоціації, відповідає за організацію роботи в адвокатських конторах. Діяльність Асоціації регламентується встановленими правилами, а службовці її адміністрації оплачуються з внесків її членів. Асоціація є членом Міжнародної спілки адвокатів. Відповідальність Адвокат має бути відвертим у відно-адвоката синах із своїм клієнтом, дбати про інтереси останнього, консультувати його на високому професійному рівні. Його дії мають бути бездоганними з огляду на юридичну і моральну відповідальність за поведінку щодо інших адвокатів і суду. Дисциплінарні санкції це: попередження, догана, грошове стягнення, позбавлення дозволу на юридичну діяльність. Дисциплінарне провадження проти адвоката ініціюються дисциплінарним обвинувачем. Рішення про початок дисциплінарної процедури приймається дисциплінарною комісією Асоціації. У випадках, коли у адвоката може бути анульовано дозвіл виконувати обов'язки юриста, рішення приймає дисциплінарний суд, що складається з двох членів суддів Верховного суду Республіки Словенія і трьох адвокатів, яке може бути оскаржено перед Верховним судом, котрий приймає у складі п'ятьох суддів остаточне рішення. Юридична Адвокат не може відмовитись пред-допомога ставляти інтереси клієнта, якщо він призначений у цій якості судом. Він може відмовитися лише тоді, коли для цього є об'єктивні причини. Особі, яка з якихось причин не може знайти собі адвоката, останній призначається президентом Асоціації. 222
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Словенії - Адвокатское право
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Адвокатское право Учебники по праву
 5. Правоохранительные органы Учебники по праву
 6. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 8. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 9. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2000.–176 с. - Правоохранительные органы
 10. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 11. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 12. § 1. Понятие, значение и виды представительства - Гражданское право
 13. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 14. 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ, ДЕЙСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ - Уголовный процесс
 15. § 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - Уголовный процесс
 16. § 2. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА - Уголовный процесс
 17. Лекция 16. СУБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - Кримминология
 18. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 19. Передмова - Адвокатское право
 20. § 1. Визначення терміна і суті адвокатури - Адвокатское право

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000