Адвокатское право

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с
Адвокатура Ізраїлю
Організація адвокатури

Структура, форми і методи діяльності адвокатури Ізраїлю регулюються Законом "Про Палату адвокатів" На його основі Палата встановлює правила діяльності адвокатів і здійснює контроль за додержанням його вимог.

Відповідно до Закону Палата виконує реєстраційні й кваліфікаційні функції, захищає законні інтереси своїх членів, створює страхові, пенсійні фонди, а також в інших формах допомагає своїм членам та ін

Органи адвокатури Законом докладно регламентується

структура керівних органів Палати адвокатів, до якої входять: Національна конференція, Національна рада, центральне правління, районні правління, національний дисциплінарний суд, районні дисциплінарні суди. Вищим органом є Національна конференція адвокатів.

Членами Палати обирається на чотири роки Національна конференція і голова Палати шляхом загальних прямих виборів при таємному голосуванні на основі принципу пропорційного представництва

Національна рада складається з голови палати, двадцяти членів, обраних Національною конференцією таємним голосуванням на основі пропорціонального представництва з числа членів Палати, чотирьох членів з кожного району, які є головами районних правлінь і трьох рядових членів районної палати, обраних районними правліннями та шести членів, призначених міністром юстиції.

Члени національного дисциплінарного суду обираються Національною радою з числа членів Палати, які мають відповідну кваліфікацію, а число членів суду визначається нормативними актами відомчого характеру; члени районного дисциплінарного суду обираються членами районної палати адвокатів. Голова суду і його два заступники обираються членами суду з їх складу Справи розглядаються в складі трьох суддів.

Кількість членів районного дисциплінарного суду визначається правилами процедури.

126

Строк повноважень членів дисциплінарного суду складає чотири роки від дня обрання.

Член суду, який не завершив розгляд дисциплінарної справи в період своїх повноважень, вправі довести її до кінця.

Органи Палати розробляють і затверджують віднесені до їх компетенції положення і правила діяльності адвокатів.

Палата адвокатів Ізраїлю є юридичною особою, яка наділена широкими і різноманітними повноваженнями, що стосуються вирішення питань організації діяльності адвокатів і адвокатури, як інституту в цілому.

Палата контролюється державним контролером.

Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури

Адвокати можуть створювати районні палати за рішенням Національної ради в складі ЗО членів, які працюють у відповідному районі. Регіональні правління діють у районах юрисдикції районних судів Ієрусалима, Тель-Авіва, Іафари і Хайфи. Порядок створення правлінь встановлюється нормативними актами відомчого характеру.

Адвокат не позбавлений права практикувати в декількох місцях.

Принципи адвокатської діяльності гарантовані конституційним правом, свободою і самостійністю адвокатської діяльності, додержанням правил професійної етики. Адвокату надано право надавати правову допомогу фізичним і юридичним особам, подавати скарги чи здійснювати інші дії від імені клієнта в суді, трибуналі, арбітражі або представляти його перед будь-якою особою чи органом, який має юридичну або квазіюридичну компетенцію.

Законом встановлено, що адвокат при наданні юридичної допомоги зобов'язаний застосовувати законні засоби і способи для захисту інтересів клієнтів, зберігати довірені йому відомості.

Адвокат і клієнт домовляються про винагороду за надану юридичну допомогу.

Адвокатом може бути особа, яка постійно проживає в Ізраїлі (є його резидентом), досягла 23 років, має вищу юридичну освіту, стаж юридичної роботи, витримала випробний

127

строк як помічник адвоката; склала перед вступом до Палати іспити з права Ізраїлю.

Екзаменаційна комісія призначається міністром юстиції в складі трьох членів: з судді, котрий є головуючим, і двох адвокатів, один з яких перебуває на юридичній службі. Порядок складання іспитів і зарахування до Палати визначений Законом про Палату адвокатів.

Прізвища кандидатів в члени Палати публікуються за формою і в строки, встановлені правилами. Будь-яка особа може виступити проти прийняття кандидата до Палати. Якщо остання відмовляє у прийнятті, вона повідомляє про це кандидату у письмовій формі, який може оскаржити це рішення до Верховного суду протягом ЗО днів. Коли ж Палата позитивно вирішує справу або Верховний суд скасовує попереднє її рішення, кандидат включається до списку членів Палати, яка видає свідоцтво про членство. Зарахована особа може практикувати адвокатом з дати зарахування.

Членство в Палаті припиняється: коли адвокат попередив письмово Палату про вихід з неї або перестав бути постійним жителем Ізраїлю; оголошений банкрутом або коли дисциплінарний суд прийняв рішення про виключення із списків Палати і це рішення було виконано. Районний дисциплінарний суд може скасувати зарахування, якщо буде доведено, що воно сталося внаслідок омани з боку претендента.

Членство в Палаті може бути зупинено: якщо її члена визнано в судовому порядку недієздатним у зв'язку з психічним захворюванням, до тих пір, поки це рішення не буде скасовано, або якщо Палата на підставі довідки психіатра дійде висновку, що через психічне захворювання особа протягом певного періоду неспроможна вести справи, а також, якщо дисциплінарний суд вирішив зупинити членство на строк обраного заходу впливу.

Особа, що залишила Палату, або чиє членство було припинено з будь-яких інших причин, продовжує підлягати її юрисдикції з питань, які існували до припинення або зупинення членства; вона має право отримати винагороду за послуги, надані нею до припинення або зупинення членства.

Якщо особа залишила Палату або її членство було припинено з будь-якої іншої причини і ця причина відпала, вона має

128

право наполягати на поновленні її членства. Поряд з цим, особа, виключена із списків, не має права вимагати поновлення свого членства, коли минуло 10 років з моменту виключення. Палата ж може, на свій розсуд, погодитись або відмовитися поновити її членство.

Помічником адвоката може бути особа, яка отримала диплом випускника одного з юридичних факультетів, або довідку про те, що має згодом одержати диплом; довела наявність достатніх знань з мови хібру і склала вступні іспити до Палати з законодавства Ізраїлю.

Відмова про включення до списку помічників адвокатів може бути оскаржена у Верховний суд.

Проходження адвокатської практики має свої особливості.

Стажування помічників адвоката здійснюється під наглядом та з допомогою керівників, якими можуть бути: суддя Верховного суду і суддя районного суду; суддя в трудових спорах; суддя магістратури, строк членства якого в Палаті і тривалість служби суддею складає не менше п'яти років; військовий суддя, що має юридичну кваліфікацію і термін членства в Палаті не менше п'яти років, член Палати з таким же стажем, затверджений Палатою для виконання функцій керівника.

Особа, строк навчання якої складає один рік або більше, має не менше 6 місяців стажуватися в приватній адвокатській конторі або в прокуратурі. Керівник повинен навантажувати помічників тільки правовою роботою. Протягом останніх шести місяців стажування помічник адвоката може представляти в суді магістратури клієнтів свого керівника в присутності останнього або, якщо суд дозволить, у його відсутності.

Помічник адвоката, який виявив бажання продовжити стажування з іншим керівником, може це зробити тільки з дозволу Палати адвокатів.

Законом про Палату адвокатів передбачено, що членство в Палаті особи, яку призначено суддею, призупиняється на строк перебування на цій посаді; теж саме правило поширюється на особу, яку безпосередньо перед набранням чинності цим законом було зараховано до переліку адвокатів, відповідно до Ордонанса про адвокатів 1938 p.

129

Юридичну допомогу в Ізраїлі адвокати інших країн можуть надавати у тих випадках, коли особа не є ізраїльським громадянином, котрому пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, за який призначається смертна кара, або у злочині про геноцид, або про нацизм і перевороти, або щодо якої розпочате слідство з тих же підстав. З дозволу міністра юстиції вона може обрати собі захисником людину, що не є адвокатом згідно з вимогами закону про Палату адвокатів, але кваліфікована як адвокат за кордоном. Міністр юстиції за особливих обставин може дати такий дозвіл після консультацій з Національною радою палати. Захисник, чиє призначення щодо конкретної справи було ухвалено в порядку, зазначеному вище, матиме повноваження адвоката у розумінні закону Ізраїлю про Палату адвокатів.

За особливих обставин і за погодженням з головою Верховного суду або коли обвинуваченого було віддано до суду, який прийняв відповідне рішення, міністр юстиції може відкликати зазначений дозвіл, після чого призначення захисником вважається недійсним.

Дисциплінарне провадження

За порушення професійних обов'язків проти адвоката може бути порушена дисциплінарна справа, яка розглядається дисциплінарним судом.

Членом національного дисциплінарного суду обирається особа, яка протягом не менше восьми років була членом Палати адвокатів Ізраїлю. В районний дисциплінарний суд обирається особа, яка була членом Палати не менше п'яти років. Члени Національної ради і члени районних правлінь Палати адвокатів обиратися в дисциплінарний суд не можуть.

Дисциплінарний суд може визнати члена Палати недієздатним у зв'язку з психічним захворюванням і припинити своїм рішенням його членство в Палаті, поставивши питання про виключення з її списків.

Рішення дисциплінарного суду може бути оскаржено у Верховний суд протягом ЗО днів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Ізраїлю - Адвокатское право
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Адвокатское право Учебники по праву
 5. Правоохранительные органы Учебники по праву
 6. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 8. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 9. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2000.–176 с. - Правоохранительные органы
 10. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 11. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 12. § 1. Понятие, значение и виды представительства - Гражданское право
 13. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 14. 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ, ДЕЙСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ - Уголовный процесс
 15. § 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - Уголовный процесс
 16. § 2. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА - Уголовный процесс
 17. Лекция 16. СУБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - Кримминология
 18. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 19. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 20. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000