Адвокатское право

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с
Адвокатура Голландії. Загальні професійні принципи
Незалежність Адвокати Голландії є незалежними, тобто вони не підлягають зовнішньому контролю, впливу, тиску і не повинні жадати від будь-кого підтримки під час виконання професійних обов'язків.

Відповідальність Якщо жоден адвокат відмовляється перед громадськістю надати особі правову допомогу, суд може це зробити в порядку примусового призначення, від якого адвокат не вправі відмовитися, якщо у нього відсутня вагома причина для цього.

Особиста реклама Рекламування адвокатами своїх послуг дозволяється на умовах, визначених правилами. Ними встановлено, що рекламування не дозволяється, якщо воно ущемлює адвокатську гідність або підриває довіру до адвоката. Адвокату не дозволяється порівнювати свої послуги з послугами інших адвокатів, наполягати на своїй участі в конкретній справі, посилатися на результати справи, у якій він брав участь, прогнозувати ймовірність успіху, використовувати посадове становище клієнта або його справу без дозволу останнього, вводити в оману щодо масштабів наданої допомоги. Відомості про оплату і умови роботи мають бути повними і точними. Адвокати повинні додержувати пропонованих розмірів оплати і умов надання послуг.

Відповідальність Адвокату не дозволяється приймати перед клієнтами справу від імені клієнта, оскільки

доручення має виходити безпосередньо від останнього чи іншого адвоката, що представляє інтереси клієнта, або компетентного органу.

Щодо цього немає писаного правила, проте фундаментальним принципом є те,

120

що клієнт наділений повною свободою вибору адвоката, якому він хоче доручити справу. Правило додержання професійної таємниці є обов'язковим. Воно не може бути обійдено навіть на прохання клієнта. Даючи свідчення в суді, адвокат перебуває у привілейованому становищі щодо нерозголошення.

Конфіденційність Адвокати, персонал Ордену адвокатів та їх дисциплінарні органи зобов'язані додержувати повної конфіденційності щодо інформації, яка стала їм відомою, за винятком випадків, коли судом наказано розголосити інформацію. Зобов'язання про конфіденційність є безстроковим.

Конфлікт інтересів Адвокату не дозволяється представляти двох або більше клієнтів з суперечливими інтересами або коли інтереси клієнтів є такими, що можуть викликати конфлікт, наприклад, у справах про розлучення або про поділ майна адвокату не дозволяється виступати від імені обох сторін. Адвокату заборонено діяти, якщо він має особисту заінтересованість в справі або його суб'єктивний інтерес протилежний інтересам клієнта. Це правило мають додержувати його помічник, партнер, службовець, щоб не ущімити інтереси клієнта. Коли адвокат приймає доручення від нового клієнта, вже маючи певну інформацію, її використання може зашкодити конфіденційності. Коли назріває конфлікт, він повинен негайно призупинити свою участь у справі, повідомити всі заінтересовані сторони і діяти далі. Йому не дозволяється представляти всіх клієнтів, проте він може обслуговувати одного або більше клієнтів залежно від того, наскільки він обмежений в розголошенні обставин конфлікту.

Дисциплінарна юрисдикція

апеляціями •—

Дисциплінарне провадження здійснюється першою інстанцією ради дисциплінарної юрисдикції, а за дисциплінарним судом юрисдикції.

121

Рада дисциплінарної юрисдикції

В кожному апеляційному суді є підвідомча йому рада дисциплінарної юрисдикції, яка складається з голови і дев'яти членів. Головою є суддя, а інші його члени можуть бути тільки адвокати. Скарги на адвокатів подаються у письмовій формі декану ордена, членом якого є адвокат. Декан може сам розглянути скаргу або передати її на розгляд в раду з нагляду. Скарга може бути подана й в раду дисциплінарної юрисдикції. Якщо скарга на адвоката має достатні підстави, рада може винести йому застереження, догану, усунути від практики строком до одного року або викреслити його приз-віще з реєстру, або опублікувати інформацію про застосування до винних заходів впливу. Рада може зобов'язати адвоката сплатити компенсацію за збитки, завдані його поведінкою Рада може також призупинити дію санкції, встановивши адвокатові випробувальний строк.

Суд дисциплінарної Суд дисциплінарної юрисдикції роз-юрисдикції ташований в Утрехті. Всі його члени

є суддями і адвокатами. Судді призначаються Короною. Головою завжди є суддя. Адвокати до його складу обираються колегією депутатів. Суд розглядає апеляції на рішення ради дисциплінарної юрисдикції і виносить рішення. Він може винести рішення зменшити або посилити санкцію, а також прийняти рішення про відсутність підстав для застосування санкції.

122

Адвокатура Данії

Загальні професійні принципи

Адвокати Данії є незалежними, тобто вільними від зовнішнього контролю, впливу, тиску і сторонньої підтримки під час виконання професійних обов'язків. Якщо адвокати не бажають брати участь у захисті, суд може призначити адвоката для участі в справі. В останньому разі він не може відмовитись, якщо відсутня вагома причина.

Особиста реклама Адвокатам дозволяється вдаватися

до оголошень. Оголошення можуть розміщуватися в юридичних виданнях, зокрема, у професійних юридичних журналах і газетах, телефонних довідниках, каталогах, програмах. Не можна розміщувати оголошення про конкретну оплату надаваних послуг, сферу спеціалізації адвоката, розголошувати інформацію про проваджувану справу чи певних клієнтів. Не дозволяється розповсюджувати матеріали саморекламного характеру.

Відповідальність Адвокату не дозволяється вступати у перед клієнтами справу від імені клієнта, якщо доручення не від нього або від органу, який має повноваження доручити адвокату ведення справи.

Фундаментальним принципом є повна свобода клієнта обрати адвоката, якому він хоче доручити справу, або мати радником. Правило додержання професійної таємниці є для адвоката обов'язковим.

Конфіденційність Зобов'язання додержувати конфіденційності є необмеженим у часі і

поширюється на помічників адвоката — персонал Der Danske Advokatsamfund (Датської спілки адвокатів) та її дисциплінарні органи.

123

Конфлікт інтересів Адвокату не дозволяється надавати послуги двом і більше клієнтам з

протилежними інтересами, а також коли останні розвиваються у напрямі виникнення конфлікту або ж коли існує особиста заінтересованість в справі.

Це правило стосується не лише діяльності адвоката, а й його помічників, партнерів та інших осіб, яка може ущемити інтереси клієнта. Це правило поширюється й на випадки доручення клієнтом адвокату вести справу в ситуації, коли такий володіє інформацією, використання якої могло б призвести до порушення конфіденційності. Коли назріває конфлікт інтересів, адвокат повинен одразу ж призупинити свою участь в справі і повідомити заінтересовані сторони, а далі діяти за обставинами. Проте йому дозволяється діяти в інтересах одного чи більше клієнтів, але не розголошувати відомості про наявність чи можливість конфлікту.

Існують вимоги, за якими обов'язки слід здійснювати "старанно, сумлінно, в інтересах клієнта". Проте відсутні окремі правила, що встановлюють мінімальний рівень компетенції адвоката і сферу його компетенції. Датська спілка адвокатів надає допомогу адвокатським структурам при виникненні ускладнень в роботі.

Дисциплінарна юрисдикція

Датська спілка адвокатів є самоврядною дисциплінарною установою, що має колегію і голову. Важливі

адміністративні питання розглядаються дисциплінарним трибуналом, що не є органом спілки. Це незалежний орган, який складається з 18 членів, на яких покладено встановлені законом функції. Президент Верховного суду призначає для участі в трибуналі трьох суддів, міністерство юстиції — 6 членів не юристів, а спілка представлена 9-ма адвокатами. Трибунал має три підрозділи, кожен з яких складається з трьох адвокатів, двох членів не юристів, і очолюється суддею, що має вирішальний голос Міністерство юстиції встановлює правила діяльності трибуналу До його функцій віднесено розгляд скарг щодо адвокатських гонорарів або нехтування адвокатами професійними обов'язками. Якщо скарга підтверджується, трибу-

124

нал може винести догану або попередити, стягнути штраф до 200 тис датських крон, а також відібрати справу у адвоката. Якщо адвокат визнаний винним у "грубих порушеннях професійної діяльності, що повторюються", трибунал може призупинити тимчасово право адвоката на юридичну практику на період від шести місяців до п'яти років. Клієнт має особисто подати скаргу в дисциплінарний орган. Обмежень строку подачі скарг з приводу гонорарів не існує. Обмеження строком три місяці існує щодо рішень, прийнятих в справах дисциплінарного характеру.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 2. Адвокатура Голландії. Загальні професійні принципи - Адвокатское право
 3. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 4. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 5. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 6. Адвокатура Австрії Загальні професійні принципи - Адвокатское право
 7. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 8. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 9. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 10. Адвокатура США - Адвокатское право
 11. Адвокатура Словенії - Адвокатское право
 12. Адвокатура України - Адвокатское право
 13. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 14. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 15. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 16. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 17. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 18. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 19. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 20. Особливості розвитку англо-американської правової системи - Теория государства и права

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000