Адвокатское право

Кон
статуючи це. Восьмий Конгрес 00Н прийняв у серпні 1990 року Основні положення про роль адвокатів у сучасному світі.

Отже, ця книга, за нашим переконанням, є актуальною та потрібною.

Пропоноване дослідження набирає особливої актуальності сьогодні, коли українська незалежна держава, ставши на шлях політичних та економічних перетворень, однією з перших прийняла в 1992 році Закон "Про адвокатуру". І це виправдано Адже з перших років утвердження радянської влади в Україні адвокатура зазнала деформації, що знайшло

свій вияв у жорсткій організаційній структурі, постійному нагляді за її діяльністю з боку державних органів та партійних функціонерів. Усе це призвело до послаблення ролі адвокатури, зниження її професійності і, як наслідок, обмеження прав адвоката в сфері захисту і відстоювання прав і свобод людини.

Після прийняття нового Закону про адвокатуру процес подальшого її вдосконалення триває. Проте без всебічного забезпечення механізму функціонування цього специфічного демократичного інституту, без створення надійних гарантій захисту конституційних прав і свобод громадян, розбудова правової держави може стати проблематичною.

Виходячи з окреслених завдань, автори поставили перед собою мету дослідити процес організації і розвитку інституту адвокатури, і на цій основі теоретично осмислити, виявити його суть, тенденції, місце і роль в суспільстві та державі.

У праці як предмет дослідження обрано комплекс проблем методологічного і теоретичного характеру з висвітленням історичних особливостей виникнення і розвитку інституту світової адвокатури, а також сучасних основних стандартів організації і ролі адвокатури у механізмі захисту прав людини.

Наскільки авторам вдалося реалізувати поставлене завдання, — судити не їм.

Плекаємо надію, що представлена книга допоможе фахівцю і пересічному читачу поглибити свої знання про природу і суть такого неординарного юридичного і соціального явища як адвокатура.

О. Святоцький В. Медведчук

Констатуючи це. Восьмий Конгрес 00Н прийняв у серпні 1990 року Основні положення про роль адвокатів у сучасному світі.

Отже, ця книга, за нашим переконанням, є актуальною та потрібною.

Пропоноване дослідження набирає особливої актуальності сьогодні, коли українська незалежна держава, ставши на шлях політичних та економічних перетворень, однією з перших прийняла в 1992 році Закон "Про адвокатуру". І це виправдано Адже з перших років утвердження радянської влади в Україні адвокатура зазнала деформації, що знайшло

свій вияв у жорсткій організаційній структурі, постійному нагляді за її діяльністю з боку державних органів та партійних функціонерів. Усе це призвело до послаблення ролі адвокатури, зниження її професійності і, як наслідок, обмеження прав адвоката в сфері захисту і відстоювання прав і свобод людини.

Після прийняття нового Закону про адвокатуру процес подальшого її вдосконалення триває. Проте без всебічного забезпечення механізму функціонування цього специфічного демократичного інституту, без створення надійних гарантій захисту конституційних прав і свобод громадян, розбудова правової держави може стати проблематичною.

Виходячи з окреслених завдань, автори поставили перед собою мету дослідити процес організації і розвитку інституту адвокатури, і на цій основі теоретично осмислити, виявити його суть, тенденції, місце і роль в суспільстві та державі.

У праці як предмет дослідження обрано комплекс проблем методологічного і теоретичного характеру з висвітленням історичних особливостей виникнення і розвитку інституту світової адвокатури, а також сучасних основних стандартів організації і ролі адвокатури у механізмі захисту прав людини.

Наскільки авторам вдалося реалізувати поставлене завдання, — судити не їм.

Плекаємо надію, що представлена книга допоможе фахівцю і пересічному читачу поглибити свої знання про природу і суть такого неординарного юридичного і соціального явища як адвокатура.

О. Святоцький В. Медведчук

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 2. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 5. Передмова - Административное право
 6. § 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів - Семейное право
 7. Передмова - Таможенное право
 8. Передмова - Экологическое право
 9. §4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 10. § 1. Поняття кредитної системи України - Гражданское право
 11. § 4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 12. Передмова - Правоохранительные органы
 13. - Конституционное право

Другие научные источники направления Адвокатское право:

  1. Барщевский М.Ю.. Бизнес-адвакатура в США и Германии: Учебное пособие. 1995
  2. Лубшев Ю.Ф.. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практическое пособие. 1997
  3. ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ. ТОМ ПЕРВЫЙ. 1997
  4. Барщевский М.Ю.. Адвокатская этика Учебное пособие. 1999
  5. Власов А.А.. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 2000