Административное право

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.
Передмова
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою
1.1. Загальне поняття управління та його види
1.2. Характеристика державного управління
1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади
Глава 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
2.1. Предмет і метод адміністративного права
2.2. Адміністративно-правові норми
2.3. Адміністративно-правові відносини
2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями
Глава 3. Суб'єкти адміністративного права
3.1. Поняття суб'єктів адміністративного права
3.2. Президент України
3.3. Органи виконавчої влади
3.4. Державні службовці
3.5. Громадяни України та іноземці
3.6. Об'єднання громадян
Глава 4. Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми
4.1. Методи державного управління
4.2. Адміністративний примус
4.3. Форми державного управління
4.4. Правові акти державного управління
Глава 5. Адміністративно-деліктне право
5.1. Адміністративне правопорушення
5.2. Склад адміністративного правопорушення
5.3. Адміністративна відповідальність
Глава 6 Адміністративно-процесуальне право
6.1. Поняття адміністративного процесу
6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)
6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері
7.1. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання
7.2. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки
7.3. Основні напрями державного регулювання економіки
Глава 8. Управління адміністративно-політичною сферою
8.1. Управління обороною
8.2. Управління безпекою
8.3. Управління закордонними справами
8.4. Управління юстицією
8.5. Управління внутрішніми справами1
Глава 9. Управління соціально-культурною сферою
9.1. Управління охороною здоров'я
9.2. Управління освітою
9.3. Управління культурою
Глава 1 О. Адмін істративно-правове регулювання підприємницької діяльності
10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб'єкти
10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності
Глава 1 1. Забезпечення законності в державному управлінні
11.1. Поняття і система способів забезпечення законності
11.2. Контроль та його види
11.4. Звернення громадян
ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО" Загальні методичні вказівки
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО" ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Административное право Учебники по праву
 3. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 4. Передмова - Административное право
 5. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 6. 1.2. Характеристика державного управління - Административное право
 7. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 8. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 9. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 10. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 11. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 12. 3.1. Поняття суб´єктів адміністративного права - Административное право
 13. 3.2. Президент України - Административное право
 14. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 15. 3.4. Державні службовці - Административное право
 16. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 17. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 18. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 19. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 20. 4.3. Форми державного управління - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  3. Бандурко О.М. . Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. 2000
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003