Административное право

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО" ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. // Відомості Верховної Ради України (далі - ВВР). - 1996. - № ЗО. - Ст. 141. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 p. // ВВР. - 1991. - № 6. - Ст. 37. Закон Української РСР "Про ціни і ціноутворення" від З грудня 1990 p. // ВВР. - 1990. - № 52. - Ст. 650. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 p. // ВВР. - 1991. -№4.-Ст. 20. Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про статус Академії наук України" від 17 січня 1991 p.// ВВР. - 1991. - № 6. - Ст. 40. Закон Української РСР "Про власність" від 7 лютого 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 20. - Ст. 249. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 14. - Ст. 168. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991 p. // Зібрання постанов Уряду (далі — ЗПУ). — 1991. — № 3. — Ст. 18. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 14. - Ст. 170. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 25. - Ст. 281. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 24. - Ст. 272. 717 Основні нормативні джерела і література Положения про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України:' Наказ МВС України № 358 — 1991 p. // Збірник нормативних актів з питань правопорядку. — К., 1993. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 25. -Ст. 283. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 29. - Ст. 377. Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 44. - Ст. 544. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 p. // ВВР. - 1991. - № 49 - Ст. 82. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 2. - Ст. 5. Закон України "Про прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 2. - Ст. 7. Закон України "Про Національну гвардію України" від 4 листопада 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 1. - Ст. 1. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 4. - Ст. 14. Дисциплінарний Статут прокуратури України // ВВР. — 1992. - № 4. - Ст. 14. Закон України "Про Збройні Сили України" від 6 грудня 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 9. - Ст. 108. Закон України "Про оборону України" від 6 грудня 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 9. - Ст. 106. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12 грудня 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 15. - Ст. 188. Закон України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 p. // ВВР. - 1992. - № 12. - Ст. 165. Закон України "Основи законодавства України про культуру" від 14 лютого 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 21. -Ст. 294. 718 Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 27. - Ст. 382. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 21. -Ст. 296. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 p. // ВВР. - 1992. -№ 27. - Ст. 385. Закон України "Про банкрутство" вщ 14 травня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 31. - Ст. 440. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 34. - Ст. 504. Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 36. - Ст. 529. Закон України "Про надзвичайний стан" від 26 червня 1992 p.
// ВВР. - 1992. - № 37. - Ст. 538. Закон України "Про державну статистику в Україні" від 17 вересня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 43. - Ст. 608. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 48. - Ст. 650. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) зкономічних зон" від 13 жовтня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 50. - Ст. 676. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 49. - Ст. 668. Постанова Верховної Ради України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 16 жовтня 1992 p. // ВВР. - 1992. - № 45. - Ст. 620. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 p. // ВВР. — 1993. - № 4. - Ст. 19. Основні нормативні джерела і література_________719 Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 p. // ВВР. - 1993. -№ 16. - Ст. 166. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 p. // ВВР. - 1993. - № 8. - Ст. 56. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 p. // ВВР. - 1993. -№ 29. - Ст. 308. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 p. // ВВР. - 1993. - № 16. - Ст. 167. Положення про Міністерство закордонних справ України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 p. // ЗПУ. - 1993. - № 7. - Ст. 143. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм та правил і відповідальності за їх порушення" від 8 квітня 1993 p. // ВВР. — 1993. - № 23. - Ст. 247. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 p. // ВВР. — 1993. — № 27. - Ст. 289. Державна програма боротьби із злочинністю: Затверджена постановою Верховної Ради України від 25 червня 1993 p. // ВВР. - 1993. - № 27. - Ст. 285. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993 p.// ВВР. - 1993. - №.35 - Ст.358. Закон України "Про дорожній рух" від ЗО червня 1993 p. // ВВР. - 1993. - № 31. - Ст. 338. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 p. // ВВР. - 1993. - № 36. - Ст. 361. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 p. // ВВР. - 1993. - № 50. -Ст. 472. 720 Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 p. // ВВР. - 1993. - № 52. - Ст. 490. Положения про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 p. // ВВР. - 1994. - № 6. -Ст. ЗО. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 p. // ВВР. - 1994. - № 5. - Ст. 21. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 p. // ВВР. - 1994. - № 10. - Ст. 45. Закон України "Про авторське право та суміжні права" від 23 грудня 1993 p. // ВВР. - 1994. - № 13. - Ст. 64. Закон України "Про біженців" від 24 грудня 1993 p. // ВВР. - 1994. - № 16. - Ст. 90. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 p. // ВВР. - 1994. - № 16. - Ст. 93. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 p. // ВВР. - 1994. - № 23. - Ст. 161. Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 14 березня 1994 p. // ЗПУ. - 1994. -№ 7. - Ст. 171. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 p. // ВВР. - 1994. - № 52. - Ст. 455. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 p. // ВВР. - 1995. - № 6. - Ст. 35. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15 лютого 1995 p. // ВВР. - 1995. - № 10. - Ст. 60. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 p. // ВВР. — 1995. - № 10. - Ст. 62. 721 Основні нормативні джерела і література Положения про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Затверджено постановою Затверджено Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 p. // ВВР. - 1995. - № 25. -Ст. 193. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 p. // ВВР. - 1996. - № 47. - Ст. 256. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 p. // ВВР. - 1996. - № 49. - Ст. 272. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 p. // ВВР. - 1997. - № 2. - Ст. 4. Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 p. // ЗПУ. - 1997. - № 4. -Ст. 150. Національна програма боротьби з корупцією: Затверджена Указом Президента України від 10 квітня 1997 p. // ВВР. - 1997. - № 19. - Ст. 136. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 p. // ЗПУ. - 1997. - № 4. -Ст. 202. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 p. // ВВР. - 1997. - № 24. - Ст. 170. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997 p. // ВВР. - 1997. - № 50. - Ст. 302. Закон України "Про професіних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 p. // ВВР. — 1997. — № 52. - Ст. 312. Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 p. // ВВР. - 1998. - № 1. - Ст. 1. 722 Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19 листопада 1997 p. // ВВР. - 1998. - № 11— 12. - Ст. 39. Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 p. // ВВР. - 1998. - № 13. -Ст. 52. Закон України "Про лізінг" від 16 грудня 1997 p. // ВВР. - 1998. - № 16. - Ст. 68. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 22 грудня 1997 p. // ВВР. — 1998. - № 20. - Ст. 99. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 p. // ВВР. - 1998. - № 19. - Ст. 98. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10 лютого 1998 p. // ВВР. - 1998. - № 32. - Ст. 215. Положения про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 p. // ЗПУ. - 1998. - № 6. - Ст. 217. Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" від 18 червня 1998 p. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 25. - Ст. 916. Указ Президента України "Про врегулювання деяких питань, пов'язаних з процесом управління об'єктами державної власності" від 4 липня 1998 p. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 27. - Ст. 976. Кодекси Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар. — К., 1991. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. — К., Юрінком Інтер. — 1998. - Кн. 1. Основні нормативні джерела і література_________723 Водний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 1. Житловий кодекс Української РСР // Кодекси України: Там само. — Кн. 1. Земельний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 1. Кодекс законів про працю України // Кодекси України: Там само. — Кн. 1. Кодекс про шлюб та сім'ю України // Кодекси України: Там само. — Кн. 2. Кодекс торговельного мореплавства України // Кодекси України: Там само. — Кн. 2. Кодекс України про надра // Кодекси України: Там само. — Кн.3. Лісовий кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 3. Митний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 3. Повітряний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 2. Арбітражний процесуальний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 1. Виправно-трудовий кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 1. Кримінальний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 3. Кримінально-процесуальний Кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 3. Цивільний кодекс Української РСР // Кодекси України: Там само. — Кн. 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Кодекси України: Там само. — Кн. 2. 724 ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ Коментар до Конституції"! України. — К., 1996. Бахрах Д. И. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. Брэбан Г. Французское административное право. — М., 1988. Драго Р. Административная наука. — М., 1982. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998. Муниципальное право. — М., 1997. Овсянко Д. М. Административное право. — М., 1997. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998. Юсупов В. А. Теория административного права. — М., 1985. ЛІТЕРАТУРА ДО ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ Державне управління, виконавча влада і адміністративне право Соціальне управління Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление.— М., 1981. Бахрах Д. Н. Основные понятия теории социального управления. — Пермь, 1978. Козлов Ю. М., Фролов Е. С. Научная организация управления и право. — М.,1986. Старосьцяк Е. Элементы науки управления. — М.,1965. Суворов Л. Н., Аверин А. Н. Социальное управление: Опыт философского анализа. — М., 1984. Тихомиров Ю. А. Управление делами общества. — М., 1984. 725 Основні нормативні джерела і література Фолмер Р. М. Энциклопедия современного управления. В 5-ти частях. - М., 1992. Щекин Г. В. Теория социального управления. — К., 1996. Державне управління і виконавча влада Авер'янов В. Б., Крупчан О. Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — Харків, 1998. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М., 1997. Бахрах Д. Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право.
— 1992. — № 3. Марчук Е., Селиванов А. Какой быть административной реформе // Голос Украины. — 1997. — 18 ноября. Пастухов В. Б. К вопросу о соотношении власти и управления. // В кн.: Проблемы правоведения. — К., 1988. Пикулькин А. В. Система государственного управления. - М., 1997. Разделение властей: история и современность. — М., 1996. Рут Доминик, Сульє Даниель. Управління.— К., 1995. Ткач Г. Й., Мартьянов І. В. Державна виконавча влада в Україні. // Вісник Львівського університету. — 1994. — Вип. 31. Цветков В. В. Державне управління: Основні фактори ефективності ( політико-правовий аспект). — Харків, 1996. Адміністративне право Авер'янов В. Адміністративне право України: доктри-нальні аспекти реформування // Право України. — 1998. — № 8. Административное право зарубежных стран. — М., 1996. 726 Коваль Л. В. Філософські аспекти адміністративного права // Вісник КДУ. - К., 1983. — Вип. 24. Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. — М., 1976. Юсупов В. А. Теория административного права. — М., 1985. Адміністративно-правові норми і відносини Веремеенко И. И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка. Части 1 и 2. - М., 1981-1982. Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. — М., 1978. Самсонов В. М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — Харьков, 1991. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. - К., 1979. Козлов Ю. М. Административные правоотношения. — М., 1976. Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. — М., 1980. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. Суб'єкти адміністративного права Аверьянов В. Б. Организация аппарата государственного управления. — К., 1985. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. — К., 1990. Аппарат государственного управления: интересы и деятельность. — К.,1993. Бачило И. Л. Функции органов управления. — М., 1976. Битяк Ю. П. Державна служба та розвиток її демократичних основ.- Харків, 1990. 727 Основні нормативні джерела і література Гончарук С. Т. Суб'єкти адміністративного права. — К , 1998. Державні службовці // Урядовий кур'єр. — 1994. — 15 лютого. Державна служба в Україні: розвиток і перспективи // Урядовий кур'єр. — 1996. — 29 лютого. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. — М., 1972. Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. — М., 1994. Прудников А. С., Андриашин X. А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина. - М., 1998. Старилов Ю. Н. Служебное право. — М., 1996. Методи і форми державного управління Васильєв Р. Ф. Акты управления. - М., 1987. Демин А. В. Общие вопросы теории административного договора. — Красноярск, 1997. Дорогих М. М. Заходи адміністративного примусу, які застосовуються міліцією в боротьбі з пияцтвом. — К., 1989. Дюрягин И. Я. Право и управление. — М., 1981. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией. —К., 1979. Конституция, закон, подзаконный акт. — М. 1994. Методы управленческой деятельности. — М.,1977. Рябов Ю. С. Административно-предупредительные меры: теоретические вопросы. - Пермь, 1974. Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты. — М., 1995. 728 Шкарупа В. К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції). - К., 1995. Адміністративно-деліктне право Бахрах Д. Н. Состав административного проступка. — Свердловск,1987. Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции. - М., 1975. Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. — К., 1991. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність. — К., 1995. Додин Е. В. Административная деликтология. — Одесса, 1997. Додин Е. В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юридический вестник. — Одесса, 1997. - № 3. - С. 70. Додин Е. В. Понятие и виды оснований административной ответственности. // В кн.: Общетеоретические проблемы административно-правового обеспечения общественного порядка. — К., 1982. Кивалов С. В. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил). — Одесса, 1996. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. — К., 1979. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. — К., 1975. Опрышко В. Ф. Административная ответственность за правонарушения. — К., 1988. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. — Львів, 1995. Саввин М. Я. Административный штраф. — М., 1984. 729 Основні нормативні джерела і література Адміністративно-процесуальне право Бахрах Д. Н. Производство по делам об административных правонарушениях. — М., 1989. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. - М., 1973. Калаянов Д. П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. — Одесса, 1998. Клюшниченко А. П. Производство по делам о мелком хулиганстве. — К., 1970. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. — К., 1979. Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс. — Воронеж, 1990. Производство по административным правонарушениям. — Свердловск, 1986. Управленческие процедуры. — М., 1988. Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. — М., 1979. Шергин А. П. Административная юрисдикция. — М., 1979. Шкарупа В. К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції). - К., 1995. Управління соціально-господарським комплексом держави Админістративна діяльність органів внутрішніх справ. — К., 1995. Бутко М., Мурашко М. Регіон у дзеркалі державного управління. — Віче, 1997. — № 3. Васильєв А. С., Додин Е. В., Туманов В. М. Предприниматель: его права обязанности, ответственность. — Одесса, 1994. 730 Ганюшкин Б. В. Дипломатическое право международных организаций. — М., 1968. Б.шіценко И. П. Дипломатическое право. — М., 1990. Дзюбик С., Ривак О. Механізм регулювання ринкової економіки, — К., 1993. Міиьнер Б, 3. Реформы управления и управление реформами. — М., 1994. Опрышко В. Ф. Народно-хозяйственный комплекс: Управление и право. — К., 1983. Президент про соціальну політику до 2000 року // Голос України. — 1997. — 31 жовтня. Трегобчук В. Державне управління в ринковій економіці // Віче. - 1997. - № 1. Управление в области административно-политической деятельности. — М., 1979. Управление отраслями народного хозяйства. — М., 1982. Управление социально-культурным строительством. — М., 1981. Законність у державному управлінні Горницький А. Н. Державна дисципліна. — К., 1989. Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма деятельности. — М., 1987. Додин Е. В. Гарантии законности административной ответственности. — К., 1976. Студеникина М. С. Государственные инспекции в СССР. - М., 1987. Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. — М., 1974. Ткаченко В. Д. Функціональне призначення законності // Вісник Акад. прав. наук України. — 1996. — Вип. 6, Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления. — М., 1981.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. 9.2. Управління освітою - Административное право
 3. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 4. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 5. - Конституционное право
 6. Вступ - Теория государства и права
 7. Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно правових актів України - Теория государства и права
 8. Список використаної літератури - Теория государства и права
 9. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 10. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 11. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 12. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 13. § 2. Навчальний обов´язок студента - Правовая деонтология
 14. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 15. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 16. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 17. § 7. Система кримінального права - Уголовное право
 18. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 19. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 20. Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів - Теория государства и права

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  3. Бандурко О.М. . Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. 2000
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003