Административное право

Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. Проф. Ю.П. Битяк, доцент Б.В. Зуй— X.:— 000 «Одиссей», 1999. — 224 с.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА

Конституція України. — К., 1996.

Про концепцію судово-правової реформи в Україні: постанова Верховної Ради України від 22.04.1992 p. //Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — №30. — Ст. 426.

Концепція судово-правової реформи в Україні //Голос України. — 1992. — 12 серп.

Кодекс України про адміністративні правопорушення:

Науково-практ. комент. — К., 1991.

Кодекс України про адміністративні правопорушення// Право України. — 1995. — № 3-4.

Митний кодекс України //Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 16. — Ст. 203.

Кодекс законів України про працю. Неофіційне видання. —X., 1993.

Про утворення Кабінету Міністрів України: Закон України від 18.04.1991 p. //Відом. Верхов. Ради УРСР. — 1991. — №19. — Ст. 230.

Про громадянство України: Закон України від 16.04.1997 p. //Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23. — Ст.169.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 p. //Там же. — 1997. — № 24. — Ст.170.

Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 p. //Там же. — 1992. — № 34. — Ст.504.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 p. //Там же. — 1996. — № 47. — Ст.256.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 р. //Там же. — 1994. — № 23. — Ст. 161.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 p. //Відом. Верхов. Ради УРСР. — 1991.— № 25.— Ст.283.

214

Про зовнішньо-економічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 p. //Там же. — 1991. — № 29. — Ст.377.

Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України від 10.09.1991 р. //Там же. — 1991. — № 46. — Ст. 616.

Про охорону навколишнього природного середовища:

Закон України від 25.06.1991 р. //Там же. — 1991. — № 41. — Ст.546.

Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. //Там же. — 1991. — № 4. — Ст. 20; 1998.— № 17.— Ст. 80.

Про підприємництво: Закон України від 26.02.1991 p.// Там же. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

Про державну службу:3акон України від 16.12.1993 p. // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

Про національну гвардію України: Закон України від 04.11.1991 р.

//Там же. — 1992. — № 1. — Ст. 1.

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 p. // Там же. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 p. //Там. же. — 1995. — № 34. — Ст.266.

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з міст позбавлення волі: Закон України від 01.12.94 p. // Там же. — 1994. — № 52. — Ст. 455.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 р. //Там же. — 1994. — № 46. —Ст. 411.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р. //Там же. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.1991 p. //Відом. Верхов. Ради України. — 1991. —

№ 49. — Ст. 682.

Про Президента України: Закон України від 05.07.1991 р. //Там же. — 1991. — № 33. — Ст. 446.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. //Там же. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993 р. //Там же. — 1994. — № 15. — Ст. 84.

215

Про державну контрольно—ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. //Там же. — 1993. — № 13. — Ст. 110.

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 p. // Там же. — 1994. — № 27. — Ст. 218.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. //Там же. — 1996. — № 36. — Ст. 164.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. //Там же. — 1993. — № 50. — Ст. 472.

Про службу безпеки України: Закон України від 25.03. 1992 р. //Там же. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

Про державний кордон України: Закон України від 04.11. 1991 р. //Там же. — 1992. — № 2. — Ст. 5.

Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення: Закон України від 12.12.1991 p. //Там же. — 1992. — № 11. — Ст. 152.

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. //Там же. — 1992. — № 36. — Ст. 531.

Про національні меншини: Закон України від 25.06.1992р. //Там же. — 1992. — № 36. — Ст. 529.

Основи законодавства України про культуру. //Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 294.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набирання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 p. із змінами і доп. від 04.12.1997 p. //Офіційний вісник України. — 1997. — № 24. — С. 11; Там же. — № 50. — С. 41.

Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 p. із змінами від 21.05.1998 p. //Бюлетень нормативних актів України. —1995. — № 1. — Ст. 3; Офіційний вісник України. — 1998. —№ 20 — Ст. 727.

Про зміни у системі центральних органів державної виконавчої влади України: Указ Президента України від 13.11.1992 p. //Урядовий кур'єр. — 1992, 20 листопада.

Про засоби забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента України від

216

19.03.1997 p. //Офіційний вісник України. — 1997.— № 12. — ч. 1. — Ст. 111.

Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22.08.1996 p. //Урядовий кур'єр. — 1996. — № 161—162. — ст. 10.

Положения про порядок легалізації об'єднань громадян: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 26.02.1993 р. //ЗП Уряду України. — 1993. — № 7. — Ст. 144.

Положения про адміністративні комісії в Українській РСР: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР 09.03.1988 p. //Відом. Верхов. Ради УРСР. — 1988. — № 12. — Ст. 318.

Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом в Українській РСР: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР 16.10. 1985 р. //Там же. — 1985. — № 44. — Ст. 1053.

Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом, які утворюються на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР 16.10.1985 р. //Там же. — 1985. — № 44. — Ст. 1052.

Положения про товариські суди Української РСР:

Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР 23.03.77 p. //Там же. —1977. — № 14. — Ст. 132.

Положения про порядок легалізації об'єднань громадян: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 26.02.1993 p. //ЗП Уряду України — 1993. — № 7 — Ст. 144; № 10 — 192.

Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 28.12. 1992 p. // Там. же — 1993. — № 1—2. Ст. 28.

Положения про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці: Затв. постановою

217

Кабінету Міністрів України 17.09.1993 р. //Там же. — 1994. — № 1. — Ст. 24.

Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 10.07.1998 p. //Офіційний вісник України. — 1998. — № 28. — Ст. 1041.

Про заходи щодо поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.1993 p. //Офіційний вісник України. — 1998. — № 28. — Ст. 1041.

Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР: Затв. постановою Ради Міністрів УРСР 27.02.1991 р. //ЗП Уряду УРСР. — 1991. — № 3. —Ст. 18.

Тимчасові правила розгляду заяв про реєстрацію статутів громадських об'єднань: Затв. постановою Ради Міністрів УРСР 21.12.1990 р.

//ЗП УРСР. — 1990. — № 12.— Ст. 73; 1991.— № 10.— Ст. 102.

Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України: Затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України 19.04.1994 р. (в редакції розпорядження від 29.06.1998 p.) //Офіційний вісник України. —1998. — № ЗО. — Ст. 1144.

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ. // Відом. Верхов. Ради УРСР. — 1991. — № 45. — Ст. 599.

Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационная структура. — К., 1990.

Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении. — Л., 1990.

Административная ответственность в СССР. (под ред. В.М. Манохина, Ю.С. Адушкина. — Саратов, 1988. — 168 с.

Айвазян С.И. Правовые вопросы управления научными исследованиями. — М., 1980.

Атаманчук Г. В. Обеспечение рациональности государственного управления. — М., 1990.

Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР.— Свердловск, 204 с.

218

Бахрах Д.Н. Административное право. — М., 1996. Битяк Ю.П. Державна служба та розвиток її демократичних основ. — X., 1990.

Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України: Конспект лекцій. — X., 1997. — 158 с.

Битяк Ю.П., Зуй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Консп. лекцій. — X., 1994.

Богуцкий В.В., Волков С.Д. Производство по делам об административных правонарушениях. — X., 1996. — 80 с.

Волков С.Д., Кратенко І.Р. Адміністративна відповідальність за санітарні правопорушення. — X., 1993.

Вопросы совершенствования работы подразделений милиции общественной безопасности / Под ред. А.А. Че-калина. — М., — 1995.

Горицький А.А. Державна дисципліна. — К., 1989. Горшеньов В.М., Шахов И.В. Контроль как правовая форма деятельности. — М., 1987.

Государственная дисциплина и ответственность /Сост. И.И. Ширяев. — Л., 1990.

Гурне Бернар. — Державне управління. — К., 1993. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994.— 154 с.

Козлов Ю.П. Административные правоотношения. — М., 1976.

Кохотов А.Н. О статусе общественных организаций // Правоведение. — 1993. — № 3.

Коваль Л.В. Административно-деликтные отношения. — К., 1979.

Масленников М.Я. Административно-юрисдикцион-ный процесс: сущность и актуальность вопроса об административных правонарушениях. — Воронеж, 1990.

Мурашов А.В., Шабель М.В. Организация охраны общественного порядка по принципу патрульного участка. — М.,1995.

Новоселов В.И. Правовое положение граждан в отраслях государственного управления. — Саратов, 1976.

Петришин А.В. Статус должностных лиц: природа, структура, специализация. — К., 1990.

Петров Г.И. Советские административные отношения. — Л., 1972.

219

Павлова Е.С. Применение судьей мер административного взыскания. — М., 1987.

Ремнев В.И. Социалистическая законность в государственном управлении. — М., 1979.

Розенбаум Ю.А. Формирование управленческих кадров. —М„ 1982.

Самсонов В.Н. Административное законодательство:

понятие, содержание, реформа. — X., 1991.

Советское административное право. Государственное управление и административное право. — М., 1978.

Советское административное право. Методы и формы государственного управления. — М., 1977.

Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. — Л., 1976.

Серегина В. В. Государственное принуждение по советскому праву. — Воронеж, 1991.

Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. — М., 1974.

Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. — М., 1987.

Теория управления в сфере правоохранительной деятельности. / Под ред. В.Д. Малкова. — М., 1990.

Тихомиров Ю.А. Управление делами общества: Субъекты и объекты управления в социалистическом обществе. — М.,1984.

Ткачевский Ю.М. Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом. — М., 1990.

Чечет Д.Н. Административная юстиция. — М., 1979.

Шергин А.П. Административная юрисдикция. — М., 1976.

Щербак A.I. Правова відповідальність посадових осіб апарату державного управління. — К., 1980.

Якуба О.М. Административная ответственность. — К., 1972.

220

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Литература и нормативные акты - Конституционное право
 2. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 3. Правовое регулирование хозяйственной деятельности Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. - Информационное агентство ИПБ-БИНФА, 2002 г. - Хозяйственное право
 4. С. Пепеляев. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие/Под ред. С.Г. Пепеляева.—М.: Инвест Фонд, 2000.— 496с. - Налоговое право
 5. Конституционное право: Учебник Отв. ред. А. Е. Козлов — М.: Издательство БЕК, 1997. — 464 с. - Конституционное право
 6. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Юрайт, 1998. — 416 с. - Теория государства и права
 7. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В. М. Корельского и В.Д. Перевалова — М.: Издательская группа ИНФРА • М—НОРМА, 1997 - Теория государства и права
 8. Предисловие - Хозяйственное право
 9. 1.2.1. Понятие и виды нормативных актов - Хозяйственное право
 10. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 11. § 3. Внешнехозяиственные правоотношения - Аграрное право
 12. § I. Понятие гражданского законодательства и его соотношение с гражданским правом - Гражданское право
 13. § 2. Система гражданского законодательства и Граждав-скин кодекс - Гражданское право
 14. § 1. Понятие и виды сроков - Гражданское право
 15. § 1. Понятие обязательственного права - Гражданское право
 16. §2. Структура уголовного закона - Уголовное право
 17. §2. Действие уголовного закона во времени - Уголовное право
 18. § 5. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ - Уголовный процесс
 19. §6. ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ - Уголовный процесс
 20. Лекция 30. ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Кримминология

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Бандурко О.М. . Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. 2000
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003