Административное право

Озб
роєння й технічні засоби перевіряються поштучно, звертається увага на їх комплектність;

- осіб, затриманих в адміністративному порядку, вилучені в них речі, документи, цінності та гроші (перевіряється додержання встановлених законом строків їх утримання і правильність оформлення необхідних документів; оглядається й перевіряється стан кімнат для затриманих);

- засоби пожежогасіння, що знаходяться у черговій частині міськрайліноргану.

Оперативний черговий, що заступає на зміну, зобов'язаний:

- перевірити справність охоронної сигналізації, виведеної на пульт чергової частини міськрайліноргану, при виявленні пошко-

34

джень учинити відповідний запис у книзі обліку пошкоджень і перевірки справності апаратури зв'язку, сигналізації, оперативної й криміналістичної техніки і вжити заходів до усунення пошкоджень;

- перевірити стан охорони ІТУ і зробити відповідні записи у книзі зауважень та пропозицій перевіряючих ІТУ, дати вказівки начальнику ІТУ про усунення виявлених недоліків;

- зробити записи про всі виявлені недоліки у книзі прийому та здачі чергування і спільно з нарядом, який міняється, вжити заходів до їх усунення. Скласти письмовий рапорт щодо виявлених недоліків у виконанні законодавчих та відомчих нормативних актів, регламентуючих діяльність ІТУ, а також даних у зв'язку з цим вказівок начальникові ІТУ.

Про прийом і здачу чергування, зареєстровані правопорушення, події, вжиті заходи та їх результати, виявлені порушення законності, інші недоліки оперативний черговий доповідає начальникові міськрайліноргану, якому передає рапорт про упущення в роботі ІТУ та надає необхідну службову документацію. Начальник міськрайліноргану робить розбір несення служби добового наряду, який міняється, та дає йому оцінку; з урахуванням недоліків у роботі попередньої зміни та обстановки, що складається, інструктує заступаючого на службу оперативного чергового й дозволяє мінятись.

Оперативний черговий зобов'язаний постійно знаходитись у приміщенні чергової частини, відлучаючись лише за викликом начальника міськрайліноргану, а також для вживання їжі та відпочинку, перевірки приміщень міськрайліноргану, ІТУ та в інших виключних випадках.

Підміна оперативного чергового та його помічника на час відпочинку при відсутності штатної посади інспектора-чергового провадиться працівниками інших міліцейських служб відповідно до графіка, затвердженого начальником міськрайліноргану. Оперативний черговий у період знаходження на місці начальника міськрайліноргану може відлучатись з чергової частини лише з його дозволу. Інші особи добового наряду можуть відлучатись з чергової частини з дозволу оперативного чергового. Залишати чергову частину на одного працівника добового наряду забороняється. Повернувшись до чергової частини, оперативний черговий зобов'язаний прийняти доповідь особи, яка його заміщає, про події, зміни в обстановці, що стались за час його відсутності, вказівки (розпорядження), які надійшли, та вжиті заходи щодо їх виконання.

Особам добового наряду забороняється використовувати автотранспорт та інше майно чергової частини не за прямим призна-

35

ченням, займати засоби зв'язку переговорами, не пов'язаними з виконанням службових обов'язків.

З прибуттям начальника міськрайліноргану, його заступників оперативний черговий доповідає їм про оперативну обстановку. При проведенні прокурорських перевірок оперативний черговий супроводжує перевіряючого прокурора під час відвідування ним ІТУ, кімнат для затриманих, на його вимогу надає необхідну службову документацію, про результати доповідає начальникові міськрайліноргану.

Озброєння й технічні засоби перевіряються поштучно, звертається увага на їх комплектність;

- осіб, затриманих в адміністративному порядку, вилучені в них речі, документи, цінності та гроші (перевіряється додержання встановлених законом строків їх утримання і правильність оформлення необхідних документів; оглядається й перевіряється стан кімнат для затриманих);

- засоби пожежогасіння, що знаходяться у черговій частині міськрайліноргану.

Оперативний черговий, що заступає на зміну, зобов'язаний:

- перевірити справність охоронної сигналізації, виведеної на пульт чергової частини міськрайліноргану, при виявленні пошко-

34

джень учинити відповідний запис у книзі обліку пошкоджень і перевірки справності апаратури зв'язку, сигналізації, оперативної й криміналістичної техніки і вжити заходів до усунення пошкоджень;

- перевірити стан охорони ІТУ і зробити відповідні записи у книзі зауважень та пропозицій перевіряючих ІТУ, дати вказівки начальнику ІТУ про усунення виявлених недоліків;

- зробити записи про всі виявлені недоліки у книзі прийому та здачі чергування і спільно з нарядом, який міняється, вжити заходів до їх усунення. Скласти письмовий рапорт щодо виявлених недоліків у виконанні законодавчих та відомчих нормативних актів, регламентуючих діяльність ІТУ, а також даних у зв'язку з цим вказівок начальникові ІТУ.

Про прийом і здачу чергування, зареєстровані правопорушення, події, вжиті заходи та їх результати, виявлені порушення законності, інші недоліки оперативний черговий доповідає начальникові міськрайліноргану, якому передає рапорт про упущення в роботі ІТУ та надає необхідну службову документацію. Начальник міськрайліноргану робить розбір несення служби добового наряду, який міняється, та дає йому оцінку; з урахуванням недоліків у роботі попередньої зміни та обстановки, що складається, інструктує заступаючого на службу оперативного чергового й дозволяє мінятись.

Оперативний черговий зобов'язаний постійно знаходитись у приміщенні чергової частини, відлучаючись лише за викликом начальника міськрайліноргану, а також для вживання їжі та відпочинку, перевірки приміщень міськрайліноргану, ІТУ та в інших виключних випадках.

Підміна оперативного чергового та його помічника на час відпочинку при відсутності штатної посади інспектора-чергового провадиться працівниками інших міліцейських служб відповідно до графіка, затвердженого начальником міськрайліноргану. Оперативний черговий у період знаходження на місці начальника міськрайліноргану може відлучатись з чергової частини лише з його дозволу. Інші особи добового наряду можуть відлучатись з чергової частини з дозволу оперативного чергового. Залишати чергову частину на одного працівника добового наряду забороняється. Повернувшись до чергової частини, оперативний черговий зобов'язаний прийняти доповідь особи, яка його заміщає, про події, зміни в обстановці, що стались за час його відсутності, вказівки (розпорядження), які надійшли, та вжиті заходи щодо їх виконання.

Особам добового наряду забороняється використовувати автотранспорт та інше майно чергової частини не за прямим призна-

35

ченням, займати засоби зв'язку переговорами, не пов'язаними з виконанням службових обов'язків.

З прибуттям начальника міськрайліноргану, його заступників оперативний черговий доповідає їм про оперативну обстановку. При проведенні прокурорських перевірок оперативний черговий супроводжує перевіряючого прокурора під час відвідування ним ІТУ, кімнат для затриманих, на його вимогу надає необхідну службову документацію, про результати доповідає начальникові міськрайліноргану.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 2. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 3. §3. ПРАВА ОСІБ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 4. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 5. §3. ПРИЙМАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК ТА РОЗГЛЯД В ПІДРОЗДІЛАХ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗАЯВ, ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ - Административное право
 6. Тема 12. Радянська Україна – реалізована - История государства и права
 7. - Конституционное право
 8. - Конституционное право
 9. - Конституционное право
 10. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 11. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 12. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 13. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 14. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 15. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 16. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 17. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 18. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 19. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 20. § 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору - Трудовое право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003