Административное право

При
сягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".

Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в його особовій справі. Особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

320

321

Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти закладів освіти за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної податкової адміністрації України.

Навчання в закладах освіти Державної податкової адміністрації України за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції після здобуття спеціальної освіти прирівнюється до проходження строкової військової служби.

Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:

Вищий начальницький склад:

- генерал-лейтенант податкової міліції;

- генерал-майор податкової міліції. Старший начальницький склад:

- полковник податкової міліції;

- підполковник податкової міліції;

- майор податкової міліції. Середній начальницький склад:

- капітан податкової міліції;

- старший лейтенант податкової міліції;

- лейтенант податкової міліції. Молодший начальницький склад:

- старший прапорщик податкової міліції;

- прапорщик податкової міліції.

Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького складу податкової міліції визначається Державною податковою адміністрацією України. Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Особи начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького

322

складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені ст. ст20 - 23 Закону України "Про міліцію".

Форми і розміри матеріального забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

Контрольні запитання:

1. Організаційно-правові засади податкової міліції

2. Завдання податкової міліції

3. Права та обов'язки податкової міліцп згідно з Законом України "Про державну податкову службу в Україні"

4. Права та обов'язки податкової міліції згідно з Законом України "Про міліцію"

5. Повноваження податкової міліції

6. Проходження служби в податковій міліції

Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".

Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в його особовій справі. Особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

320

321

Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти закладів освіти за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної податкової адміністрації України.

Навчання в закладах освіти Державної податкової адміністрації України за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції після здобуття спеціальної освіти прирівнюється до проходження строкової військової служби.

Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:

Вищий начальницький склад:

- генерал-лейтенант податкової міліції;

- генерал-майор податкової міліції. Старший начальницький склад:

- полковник податкової міліції;

- підполковник податкової міліції;

- майор податкової міліції. Середній начальницький склад:

- капітан податкової міліції;

- старший лейтенант податкової міліції;

- лейтенант податкової міліції. Молодший начальницький склад:

- старший прапорщик податкової міліції;

- прапорщик податкової міліції.

Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького складу податкової міліції визначається Державною податковою адміністрацією України. Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Особи начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького

322

складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені ст. ст20 - 23 Закону України "Про міліцію".

Форми і розміри матеріального забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

Контрольні запитання:

1. Організаційно-правові засади податкової міліції

2. Завдання податкової міліції

3. Права та обов'язки податкової міліцп згідно з Законом України "Про державну податкову службу в Україні"

4. Права та обов'язки податкової міліції згідно з Законом України "Про міліцію"

5. Повноваження податкової міліції

6. Проходження служби в податковій міліції

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 2. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 3. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 4. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 5. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 6. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы
 7. Глава 3. Комплектування правоохоронних органів і правовий статус їх працівників - Правоохранительные органы
 8. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 9. § 3. Підстави виникнення права державної власності - Гражданское право
 10. §3. ПРИЙМАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК ТА РОЗГЛЯД В ПІДРОЗДІЛАХ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗАЯВ, ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ - Административное право
 11. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 12. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 13. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 14. § 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби - Правоохранительные органы
 15. § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби - Правоохранительные органы
 16. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 17. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 18. Правоохранительные органы Учебники по праву
 19. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 20. § 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами - Трудовое право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003