Административное право

Інс
пекція виправних робіт аналізує ефективність соціально-психологічного, педагогічного та трудового впливу на засуджених, приймає на цій підставі заходи щодо вдосконалення виховної роботи.

До компетенції інспекції виправних робіт ГУВП МВС України відноситься інспектування підпорядкованих підрозділів служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Вона оцінює їх діяльність та надає допомогу в її поліпшенні, узагальнює позитивний досвід роботи по перевихованню засуджених та розповсюджує його, забезпечує контроль за виконанням законодавства, шо регулює діяльність служби по виконанню покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, розробляє проекти нормативних актів щодо головних напрямків виконання покарань і т. ін.

Службова діяльність підрозділів служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, організується за лінійно-зональним принципом відповідно до покладених завдань та функціональних обов'язків.

Завдання щодо основних напрямків організаційної діяльності відділів та інспекцій служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, УВП УМВС України в областях в більшості схожі з головними завданнями та напрямками діяльності інспекції виправних робіт ГУВП МВС України.

Відділи та інспекції виправних робіт УВП УМВС України в областях здійснюють керівництво інспекціями виправних робіт, що безпосередньо забезпечують виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. З цією метою вони здійснюють збір та аналіз необхідної інформації підлеглих підрозділів у міськрайвідділах внутрішніх справ (аналітичних довідок, даних розподілення сил та засобів, зведеної звітності, відомостей про виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, даних про ефективність соціально-психологічного, педагогічного та трудового впливу на засуджених).

Відповідні відділи та інспекції УВП здійснюють контроль за діяльністю інспекцій виправних робіт, учиняють інспекторські перевірки дотримання чинного законодавства, порядку виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням полі, перевіряють дотримання адміністрацією підприємств та установ трудового законодавства відносно засуджених і т. ін. Вони здійснюють методичне керівництво інс-

301

пекціями виправних робіт з питань ефективного застосування засобів та методів вирішення завдань виправлення та перевиховання засуджених, розробляють відповідні рекомендації, а також організують облік осіб, що засуджені до виправних робіт без позбавлення волі, засланню та висланню, а також беруть участь в проведенні виховної роботи з ними.

До основних напрямків діяльності інспекцій виправних робіт міськрайвідділів внутрішніх справ відносяться:

- організація у встановленому порядку виконання покарань у вигляді заслання та вислання;

- організація роботи по працевлаштуванню осіб, що звільнились з установ виконання покарань;

- облік працевлаштування та контроль за поведінкою умовно засуджених, у відношенні яких виконання вироку до позбавлення волі відстрочено.

Інспекції ведуть облік осіб, які відбувають виправні роботи, сприяють працевлаштуванню осіб, що засуджені до виправних робіт за місцем колишньої роботи. Інспекції здійснюють також контроль за додержанням адміністрацією підприємств, встановлених законодавством умов відбування виправних робіт.

Вказані інспекції ведуть облік осіб, які прибули з установ виконання покарань; організують спільно із зацікавленими службами контроль за прибуттям цих осіб до місця проживання та своєчасністю їх працевлаштування; визначають та використовують найбільш ефективні форми сприяння засудженим в їх працевлаштуванні.

Контрольні запитання:

1. Завдання служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі

2. Учасники процесу виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі

3. Організація служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням

Інспекція виправних робіт аналізує ефективність соціально-психологічного, педагогічного та трудового впливу на засуджених, приймає на цій підставі заходи щодо вдосконалення виховної роботи.

До компетенції інспекції виправних робіт ГУВП МВС України відноситься інспектування підпорядкованих підрозділів служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Вона оцінює їх діяльність та надає допомогу в її поліпшенні, узагальнює позитивний досвід роботи по перевихованню засуджених та розповсюджує його, забезпечує контроль за виконанням законодавства, шо регулює діяльність служби по виконанню покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, розробляє проекти нормативних актів щодо головних напрямків виконання покарань і т. ін.

Службова діяльність підрозділів служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, організується за лінійно-зональним принципом відповідно до покладених завдань та функціональних обов'язків.

Завдання щодо основних напрямків організаційної діяльності відділів та інспекцій служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, УВП УМВС України в областях в більшості схожі з головними завданнями та напрямками діяльності інспекції виправних робіт ГУВП МВС України.

Відділи та інспекції виправних робіт УВП УМВС України в областях здійснюють керівництво інспекціями виправних робіт, що безпосередньо забезпечують виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. З цією метою вони здійснюють збір та аналіз необхідної інформації підлеглих підрозділів у міськрайвідділах внутрішніх справ (аналітичних довідок, даних розподілення сил та засобів, зведеної звітності, відомостей про виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, даних про ефективність соціально-психологічного, педагогічного та трудового впливу на засуджених).

Відповідні відділи та інспекції УВП здійснюють контроль за діяльністю інспекцій виправних робіт, учиняють інспекторські перевірки дотримання чинного законодавства, порядку виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням полі, перевіряють дотримання адміністрацією підприємств та установ трудового законодавства відносно засуджених і т. ін. Вони здійснюють методичне керівництво інс-

301

пекціями виправних робіт з питань ефективного застосування засобів та методів вирішення завдань виправлення та перевиховання засуджених, розробляють відповідні рекомендації, а також організують облік осіб, що засуджені до виправних робіт без позбавлення волі, засланню та висланню, а також беруть участь в проведенні виховної роботи з ними.

До основних напрямків діяльності інспекцій виправних робіт міськрайвідділів внутрішніх справ відносяться:

- організація у встановленому порядку виконання покарань у вигляді заслання та вислання;

- організація роботи по працевлаштуванню осіб, що звільнились з установ виконання покарань;

- облік працевлаштування та контроль за поведінкою умовно засуджених, у відношенні яких виконання вироку до позбавлення волі відстрочено.

Інспекції ведуть облік осіб, які відбувають виправні роботи, сприяють працевлаштуванню осіб, що засуджені до виправних робіт за місцем колишньої роботи. Інспекції здійснюють також контроль за додержанням адміністрацією підприємств, встановлених законодавством умов відбування виправних робіт.

Вказані інспекції ведуть облік осіб, які прибули з установ виконання покарань; організують спільно із зацікавленими службами контроль за прибуттям цих осіб до місця проживання та своєчасністю їх працевлаштування; визначають та використовують найбільш ефективні форми сприяння засудженим в їх працевлаштуванні.

Контрольні запитання:

1. Завдання служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі

2. Учасники процесу виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі

3. Організація служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 2. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 3. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 4. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 5. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 6. § 1. Обов´язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції - Правовая деонтология
 7. § 1. Система покарань, її ознаки та значення - Уголовное право
 8. § 2. Умовне засудження - Уголовное право
 9. § 7. Звільнення від покарання за актами амністії або помилування - Уголовное право
 10. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 11. §1. ЗМІСТ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ - Административное право
 12. §1. ЗМІСТ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ - Административное право
 13. §1. ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ´ЯЗАНИХ з ПОЗБАВЛЕННЯМ волі - Административное право
 14. §2. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ´ЯЗАНИХ з ПОЗБАВЛЕННЯМ волі - Административное право
 15. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 16. - Конституционное право
 17. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 18. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 19. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 20. Адвокатура США - Адвокатское право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003