Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§8. ПРОПАГАНДА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Організація пропаганди безпеки дорожнього руху є однією з основних напрямків діяльності державтоінспекції. Цією діяльністю займаються всі працівники ДАІ, але основна робота покладена на відділи (відділення, групи) пропаганди і агітації: виховна робота на підприємствах, в установах і організаціях; масова пропаганда правил дорожнього руху засобами масової інформації Для цього видаються плакати, листівки, навчальні та методичні посібники.
До компетенції органів державної виконавчої влади входить організація навчання правилам дорожнього руху, проведення виховних заходів серед різних соціальних верств населення щодо його безпеки, а також організація підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і розвиток мережі відповідних навчальних закладів. Аналогічні завдання покладені і на органи місцевого самоврядування. Наприклад, до компетенції селищних і сільських Рад та їх виконавчих органів входить проведення серед різних соціально-вікових груп населення профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, навчання населення Правилам дорожнього руху, здійснення заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Виховна робота і робота щодо профілактики дорожніх подій, засвоєння дітьми практичних навичок поведінки на дорогах проводиться в автомістечках, що організуються на дитячих площадках, у парках і зонах відпочинку.

На підставі обліку і аналізу причин дорожньо-транспортних подій у відділах (управліннях) державтоінспекції МВС України складаються річні та квартальні плани агітаційно-пропагандистської роботи. Ця робота здійснюється за такими основними напрямками: пропаганда законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють безпеку дорожнього руху; інформування населення про дорожньо-транспортні події та їх наслідки, про умови руху від стану доріг та від інших обставин; узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду щодо забезпечення безпеки руху транспорту і пішоходів.

З метою запобігання дорожньо-транспортних подій і забезпечення транспортної дисципліни на підприємствах, в установах та .

організаціях незалежно від форм власності та господарювання утворюються комісії з безпеки руху.

Контрольні запитання:

1.

Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів

2. Порядок і у мови технічного нагляду

3. Контрольні повноваження ДАІ за дорожніми умовами і регулюванням руху

4. Порядок допуску до управління транспортними засобами

5. Облікова та пропагандистська робота ДАІ

6. Адміністративна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

7. Правове положення Державної автомобільної інспекиі.

8. Система органів ДАІ

9. Права та обов'язки інспектора ДАІ

10. Основні завдання дорожньо-патрульної служби.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. §8. ПРОПАГАНДА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ - Административное право
 2. § 5. Державна автомобільна інспекція - Правоохранительные органы
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 5. § 3. Предмет злочину - Уголовное право
 6. §1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 7. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 8. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 9. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 10. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 11. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 12. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 13. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 14. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 15. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 16. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 17. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 18. § 1. Обов´язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції - Правовая деонтология
 19. § 1. Поняття адміністративного права - Правовая деонтология
 20. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003