Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНІМИ УМОВАМИ І РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ
Роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів повинні здійснюватися згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху. Нормативи дорожнього руху повинні відповідати вимогам безпеки, економічності та комфортності дорожнього руху, охорони навколишнього природнього середовища та здоров'я людей. Приймання цих робіт проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм

1 Див.: ЗП Кабінету Міністрів України. 1993. N 7. Ст. 145.

179

та стандартів.

Обладнання вулиць та доріг, їх утримання регламентується також рядом стандартів, інструкцій і правил.

Державтоінспекція бере участь у прийманні в експлуатацію об'єктів житлово-комунального будівництва стосовно питань облаштування вулиць і доріг. Представники ДАІ МВС України входять до складу робочих і державних комісій по прийманню в експлуатацію автомобільних доріг та інших споруд.

На державтоінспекції покладено широке коло завдань: контроль щодо утримання у справному і безпечному для руху стані вулиць, автомобільних доріг та інших шляхових споруд, залізничних переїздів та їх облаштування. Цю роботу здійснюють підрозділи дорожнього нагляду, що входять до відповідних апаратів ДАІ. Організація дорожнього руху здійснюється із застосуванням первинних засобів і автоматизованих систем: дорожніх знаків, світлофорної техніки, розміток, жестів, які подаються працівниками державтоінспекції, а також автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

Дежавтоінспекція вивчає кількісні та якісні характеристики транспортних і пішоходних потоків, виявляє місця транспортних затримок, аналізує дорожньо-транспортні пригоди, що пов'язані з дорожніми умовами, та вносить конкретні пропозиції щодо покращення дорожніх умов.

Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки не допускається. Якщо виникає загроза безпеки дорожнього руху, то відповідні особи державтоінспекції, дорожніх і комунальних служб мають право вносить оперативні зміни в організацію дорожнього руху.

Правову основу організації дорожнього руху складають Правила дорожнього руху. В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування транспортних засобів і пішоходів, вибір швидкості руху та дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних переходів і залізничних переїздів, зупинок транспортних засобів загального користування, користування зовнішніми світловими приладами, правил користування пішоходів, проїзду велосипедистів, а також питання організації руху та його безпеки регулюються Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 р.

Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил. Згідно з Законом України "Про дорож-

180

ній рух"' учасниками дорожнього руху є особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів.

Учасниками дорожнього руху є водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин.

Вони мають право на безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг та інших місць вимогам безпечного руху, вивчення норм і правил дорожнього руху; отримання від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій, а також органів Державтоінспекції інформації про умови дорожнього руху: оскарження дій працівника органів ДАІ у разі порушення ним чинного законодавства.

Одночасно учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про дорожній рух", Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху; створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, організаціям і громадянам; виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо дотримання законодавства "Про дорожній рух".

Нагляд за дорожнім рухом має на меті забезпечення виконання учасниками дорожнього руху встановлених правил.

Для її здійснення у великих містах створюються спеціальні підрозділи дорожнього нагляду міліції. Нагляд за рухом здійснюється інспекторами дорожнього нагляду. У тих органах внутрішніх справ, де немає інспекторів дорожнього нагляду або їх чисельність недостатня, нагляд здійснюється державтоінспекторами. Служба цих підрозділів регламентується відомчою Настановою щодо нагляду за рухом транспорту і пішоходів.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 2. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 3. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 4. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 5. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 6. §4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНІМИ УМОВАМИ І РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ - Административное право
 7. §8. ПРОПАГАНДА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ - Административное право
 8. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 9. § 5. Державна автомобільна інспекція - Правоохранительные органы
 10. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 11. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 12. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 13. § 7. Охорона праці неповнолітніх - Трудовое право
 14. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 15. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 16. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 17. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 18. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 19. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 20. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003