Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
У транспортній системі України автомобільний транспорт має широку сферу застосування як самостійний вид транспорту, а також як з'єднуючий ланцюг між іншими видами транспорту. На автомобільному транспорті здійснюється перевезення людей і вантажів і він характеризується високою маневреністю, що дає можливість перевезення від пункту відправки до пункту призначення без перевантаження по шляху пересування. З іншого боку, автомобільний транспорт є джерелом підвищеної безпеки для людей, вантажів, що перевозяться, навколишнього середовища.

Основним нормативним актом, що визначає правові та соціальні основи дорожнього руху, є Закон України "Про дорожній рух". Мета цього закону - захист життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього середовища.

Закон регулює громадські відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання.

Серед інших нормативних актів, що регулюють безпеку дорожнього руху, важливе місце посідають Закон України "Про міліцію", постанови Кабінету Міністрів України, кодекси, положення, настанови і правила, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, Положення про Головне управління Державної автомобільної інспекції МВС України, Положення про Державну автомобільну інспекцію, Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, Настанова по дорожньо-патрульній службі державної автомобільної інспекції МВС України, Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівприче-

167

пів та мотоколясок, Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, Правила дорожнього руху, Положення про дорожню міліцію Державної автомобільної інспекції МВС України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України.

Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади та спеціально уповноваженими на це державними органами. Законом України "Про дорожній рух" визначена їх компетенція.

Безпосереднє виконання завдань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху покладене на ДАТ, яка є складовою частиною міліції і входить в систему МВС України. Апарати ДАІ є структурними підрозділами органів внутрішніх справ. У МВС України є Головне управління Державної автомобільної інспекції, в ГУМВС Автономної Республіки Крим - управління ДАІ. В управліннях внутрішніх справ відповідних областей діють управління (відділи) ДАІ, а в міських та районних органах внутрішніх справ - відділення (відділи, групи) державтоінспекції. Крім цього, до складу ДАІ входять стройові підрозділи дорожньо-патрульної служби, підрозділи дорожнього нагляду, реєстраційно-екзаменаційні підрозділи, спеціалізовані монтажно-експлуатаційні, а також інші підрозділи, діагностичні станції для проведення періодичних технічних оглядів автомототранспор-тних засобів. На базі відділень спеціальної служби міліції, відділень міліції на контрольно-пропускних пунктах, спеціальних стаціонарних пунктах міліції та стройових підрозділів дорожньо-патрульної служби, що обслуговують дороги державного значення, створені відділи дорожньої міліції на автомагістралях.

Кожний підрозділ системи державтоінспекції має певну організаційну структуру.

Так, Головне управління ДАІ МВС України складається з таких структурних підрозділів (відділень): технічного нагляду, дорожньо-патрульної служби, дорожнього нагляду, розшуку, пропаганди та організації безпеки руху, організаційно-інспекторського секретаріату.

В управлінні державтоінспекції ГУМВС Автономної Республіки Крим, а також в управліннях (відділах) державтоінспекції УМВС областей, як правило, є такі відділи (відділення, групи): дорожньо-патрульної служби, технічного нагляду, дорожнього нагляду, розшуку, пропаганди та агітації, реєстраційно-екзаменаційної роботи, обліково-аналітичної роботи. У підпорядкуванні цих апаратів також

168

можуть бути підрозділи дорожньо-патрульної служби, міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні підрозділи і спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи. Стосовно міських і районних органів внутрішніх справ, то в них функціонують відділення (відділи, групи) ДАІ, які і виконують весь обсяг завдань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху за винятком реєстраційно-екзаменаційної роботи.

Компетенція державтоінспекції визначена Положенням про Державну автомобільну інспекцію. Згідно з цим Положенням служба ДАІ України здійснює широке коло завдань:

- забезпечує регулювання руху транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах та нагляд за дорожнім рухом, виявляє і запобігає порушенню правил дорожнього руху та інших нормативів стосовно безпеки дорожнього руху;

- надає в необхідних випадках допомогу водіям, пішоходам і пасажирам, в тому числі надає першу допомогу потерпшим у дорожньо-транспортних пригодах;

- здійснює контроль за станом автомобільних доріг, вулиць, до-рожних споруд і залізничних переїздів у безпечному для дорожнього руху стані, за обладнанням вулиць та доріг засобами регулювання дорожнім рухом (дорожніми знаками, світлофорною технікою та іншими засобами регулювання), за виконанням вимог безпеки дорожнього руху під час проведення ремонтно-будівельних та інших робіт на вулицях і дорогах, а також на залізничних переїздах;

- здійснює нагляд за технічним станом автомототранспортних засобів, тролейбусів, трамваїв, що знаходяться в експлуатації, проводять періодичні державні технічні огляди автомобілів, мотоциклів і причепів;

- здійснює контроль за виконанням заходів по охороні навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспорту;

- проводить реєстрацію та веде облік автотранспортних засобів, що належать підприємствам, організаціям, установам і громадянам, видає технічні паспорти і державні номерні знаки на відповідні транспортні засоби, веде облік цих паспортів і номерних знаків;

- розробляє в установленому порядку правила, нормативи і стандарти, стосовно безпеки дорожнього руху або бере участь у їх розробці, здійснює контроль за дотриманням усіма підприємствами, установами, організаціями і громадянами цих правил, нормативів і стандартів;

- контролює проведення підприємствами, установами і організаціями необхідних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод і утримання транспортних засобів у справному стані;

169

- веде облік дорожньо-транспортних пригод, аналізує причини і умови їх виникнення;

- приймає певні заходи до усунення цих причин і умов;

- розробляє рекомендації щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху, вносить їх у встановленому порядку в державні і громадські організації та сприяє їх реалізації;

- вивчає умови дорожнього руху і приймає заходи щодо поліпшення утримання вулиць і доріг та збільшення їх пропускої можливості;

- подає висновки щодо проектів будівництва і реконстукції автомобільних шляхів, вулиць, шляхових споруд, залізничних переїздів, ліній міського електричного транспорту в частині, що стосується безпеки дорожнього руху;

- бере участь у роботі комісій, що приймають в експлуатацію вказані об'єкти;

- подає висновки щодо проектів конструкцій автомототранс-портних засобів, тролейбусів і трамваїв у частині, що стосується безпеки дорожнього руху;

- бере участь у випробуваннях і прийманні зразків нової автотранспортної техніки;

- здійснює реєстрацію учбових організацій, що готують водіїв автомототранспортних засобів;

- приймає іспити з правил дорожнього руху і навичок практичного водіння транспортних засобів, видає посвідчення на право управління транспортними засобами;

- веде облік порушень правил дорожнього руху, застосовує у встановленому порядку передбачені чинним законодавством заходи адміністративного впливу на порушників правил та інших нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

- згідно з чинним законодавством здійснює невідкладні заходи на місці дорожньо-транспортних пригод (затримання водіїв, встановлення свідків, збереження і закріплення слідів і т. ін.);

- проводить спільно з іншими службами органів внутрішніх справ пошук водіїв, що таємно зникли з місця дорожньо-транспортних пригод;

- проводить дізнання по справах про дорожньо-транспортні пригоди;

- організовує роботу по роз'ясненню законодавства про безпеку дорожнього руху і правила дорожнього руху, використовуючи для цього друковані засоби масової інформації, радіо, кіно, телебачення, сприяє вивченню правил дорожнього руху в школах та інших учбових закладах.

170

Для виконання функцій по забезпеченню безпеки дорожнього руху працівники державтоінспекції мають відповідні права:

- здійснювати контроль за рухом транспорту й пішоходів, виявляти й припиняти порушення правил дорожнього руху з боку його учасників;

- зупиняти транспортні засоби в разі порушення ними Правил дорожнього руху, у разі наявних ознак, які свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною метою;

- застосовувати до порушників заходів впливу або оформляти відповідні матеріали для розгляду й вжиття заходів компетентними особами;

- усувати перешкоди для руху (несправний транспортний засіб, що зупинився, вантаж, який випав, тощо). Якщо негайне усунення цих перешкод неможливе, вживати заходів до позначення й огородження небезпечних місць і попередження про них учасників дорожнього руху;

- здійснювати (жестами або за допомогою технічних засобів) регулювання руху;

- вживати заходів для забезпечення безперешкодного проїзду автомашин, які мають спеціальне пофарбування та подають спеціальні звукові й світлові сигнали, а також тих, що ними супроводжуються;

- забороняти проведення робіт на проїзній частині доріг без дозволу відповідних організацій. У разі аварійних ситуацій такі роботи дозволяються за узгодженням з черговим підрозділу ДАІ або органу внутрішніх справ;

- оглядати транспортні засоби й перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи й відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам;

- провадити в передбачених законодавством випадках особистий огляд водія й пасажирів транспортного засобу, огляд їх речей, ручної поклажі й багажу, який здійснюється, як правило, у присутності осіб, у власності (розпорядженні) яких ці речі є (у невідкладних випадках, а також у разі відсутності власника (розпорядника) зазначені речі, у тому числі транспортні засоби, предмети можуть бути піддані огляду за участю двох понятих). Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, або в протоколі про адміністративне затримання;

171

- вилучати речі й документи, виявлені під час огляду транспортного засобу, Здійснювати затримання, особистий огляд або огляд речей, що є знаряддям чи безпосереднім об'єктом правопорушення. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов'язків, вилучення, особистий огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках;

- вилучати вогнепальну зброю, а також є припаси, що перевозяться або зберігаються без відповідного дозволу, до розгляду справи, про що робиться запис у протоколі із зазначенням марки або моделі, калібру, серії і номера зброї, що вилучається, кількості бойових припасів;

- перевіряти технічний стан і комплектність автомототранс-порту;

- звіряти номери агрегатів та вузлів транспортного засобу із записами в. реєстраційних документах;

- організовувати, у разі потреби, медичний огляд водіїв для визначення стану алкогольного сп'яніння;

- затримувати й відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування чи користування транспортними засобами або коли вірогідність цих документів викликає сумнів;

- вилучати у водія у встановлених законодавством випадках посвідчення на право керування транспортним засобом, фіксувати порушення в талоні до посвідчення водія, видавати тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом;

- обмежувати або забороняти рух транспорту й пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів під час аварій, інших надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров'ю людей;

- вимагати від громадян, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліцією, а в разі невиконання зазначених вимог застосувати заходи примусу, передбачені законодавством;

- затримувати водіїв і пасажирів транспортних засобів, які підозрюються у вчиненні злочину чи правопорушення або які виявили непокору законній вимозі працівника міліції;

- використовувати передбачені нормативними актами технічні засоби для виявлення й фіксації порушень Правил дорожнього руху, забороняти експлуатацію транспортних засобів, у тому числі з вилученням номерних знаків, технічний стан яких загрожує безпеці

172

дорожнього руху чи навколишнього середовища або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах;

- затримувати осіб, які керують транспортними засобами з підробленими або знищеними номерами вузлів та агрегатів, чи з такими номерами, що не відповідають записам у реєстраційних документах, або які використовують підроблені документи або не мають документів на вантаж;

- затримувати й доставляти в установленому порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

- використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставления до лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставления до міліції, а також використовувати вантажні автомобілі для транспортування пошкоджених транспортних засобів;

- користуватися у невідкладних випадках безперешкодно й безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам;

- зберігати, носити й застосовувати спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

Якщо водій, під час зупинки транспортного засобу працівником міліції відмовляється передати для перевірки відповідні водійські та реєстраційні документи, перешкоджає вилученню їх чи номерних знаків або перешкоджає доставлению транспортного засобу на штрафний майданчик, а також ображає працівника міліції чи висловлює погрозу на його адресу, працівники міліції мають право у випадках і в порядку, передбачених законодавством, застосувати, як правило, після попередження, заходів фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, спеціальні засоби й вогнепальну зброю для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам працівників міліції і доставления до підрозділу внутрішніх справ, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на них обов'язків.

Адміністративне затримання осіб та доставления їх до підрозділу Державтоінспекції, відділу внутрішніх справ працівником міліції за порушення Правил дорожнього руху

173

та громадського порядку, а також у разі вияву непокори допускається з метою припинення адміністративного порушення, коли вичерпані інші заходи впливу для встановлення особи, а також для складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо неможливо скласти його на місці вчинення правопорушення. Доставления порушників має бути проведене у можливо короткий час. У разі адміністративного затримання допускається особистий огляд затриманого, огляд його речей, а також вилучення речей і документів у порядку, встановленому законодавством.

За порушення правил дорожнього руху та інших номативів, що стосуються безпеки дорожнього руху, законодавством України встановлена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Відповідальність працівників міліції за перевищення повноважень під час контролю за рухом транспорту на улично-шляховій мережі:

- працівник міліції у межах повноважень наданих законодавством, самостійно приймає рішення й несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність;

- перевищення повноважень щодо застосування сили, спеціальних засобів і зброї тягне за собою відповідальність, установлену законом;

- у разі порушення працівником міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган міліції зобов'язаний вжити заходів до відновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, і, на вимогу громадянина, публічно вибачитися;

- працівник міліції, який діє відповідно до наданих законодавством повноважень, не несе відповідальності за збитки, завдані під час виконання своїх обов'язків, якщо при цьому не порушує вимог закону. Такі збитки компенсуються за рахунок держави;

- дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурори;

- посадова особа міліції, яка порушила вимоги закону або ненадежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку.

На автомагістралях держави діють відділи дорожньо-патрульної служби УДАІ. Вони виконують покладені на них завдання у взаємодії з територіальними органами, галузевими службами і іншими підрозділами внутрішніх справ, військовою автомобільною інспекцією та іншими підрозділами Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Державного митного комітету, іншими дент-

174

ральними І місцевими органами державної виконавчої влади, організаціями та підприємствами, установами, об'єднаннями громадян, діяльність яких пов'язана з охороною громадського порядку, забезпеченням безпеки дорожнього руху, профілактикою та розкриттям злочинів.

Основні завдання дорожньо-патрульної служби:

- забезпечення особистої безпеки учасників дорожнього руху;

- охорона громадського порядку на закріплених автомобільних дорогах, запобігання і припинення правопорушень на них;

- забезпечення безпеки дорожнього руху;

- захист власності учасників дорожнього руху, транспортних засобів і вантажів від злочинних посягань;

- виявлення заборонених для перевезення вантажів, у першу чергу наркотичних речовин, зброї та боєпипасів;

- розкриття злочинів, пов'язаних з використанням транспортних засобів, виявлення та затримання осіб, які скоїли злочини;

- затримання вкрадених транспортних засобів;

- здійснення контролю за вивозом товарів за межі України;

- забезпечення у встановленному порядку реєстрації та обліку транспорту і його власника, що виїзджають за кордон, на дорогах розташування контрольних пунктів.

Відповідно до своїх завдань дорожньо-патрульна служба забезпечує безпеку учасників дорожнього руху; припиняє адміністративні правопорушення і здійснює їх впровадження; виявляє, запобігає, припиняє та розкриває злочини, причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів, дорожньо-транспортних пригод, і вживає у межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення; накладає у межах своєї компетенції адміністративні стягнення; забезпечує у межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил та нормативів у цій сфері; запобігає забрудненню повітря, водоймищ транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; контролює додержання встановлених законодавством правил перебування і транспортного проїзду дорогами України іноземних громадян і осіб без громадянства тощо; проводять дізнання.

Безпосередня організаційно-практична діяльність відділу дорожньо-патрульної служби та окремих її посадових осіб регламентується Статутом патрульно-постової служби, Настановою дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України, законодавчими актами та іншими нормативними документами, що регламентують операти-вно-розшукову роботу. Посадові особи дорожньо-патрульної служ-

175

би користуються відповідними правами, наданими міліції і дер-жавтоінспекції чинним законодавством.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 2. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 3. ВСТУП - Административное право
 4. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 5. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 6. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 7. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 8. § 4. Міліція громадської безпеки - Правоохранительные органы
 9. § 5. Державна автомобільна інспекція - Правоохранительные органы
 10. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 11. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 12. § 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці - Трудовое право
 13. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 14. § 1. Обов´язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції - Правовая деонтология
 15. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 16. Глава 2. Структура, чисельність, повноваження та організація діяльності правоохоронних органів. Основні та допоміжні служби і підрозділи в структурі правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 17. Літератра - Таможенное право
 18. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 19. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 20. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003