Административное право

Пор
ядок інспектування визначено наказом МВС України.

Інспектування проводиться один раз на календарний рік відповідно до погоджених з органами державної безпеки списками в присутності уповноваженого представника організації. В ході інспектування основна увага приділяється виявленню та усуненню недоліків в системі охорони, технічної укріпленності об'єктів, утриманні та експлуатаційному обслуговуванні засобів ОПС, організації профілактичної роботи в боротьбі з розкраданнями майна, що охороняється. За результатами інспектування складається акт, в якому робиться висновок про відповідність даного виду охорони, умов зберігання матеріальних цінностей, технічної укріпленності та протипожежної безпеки об'єктів завданням забезпечення збереження майна, за погодженням з власником майна вносяться конкретні пропозиції щодо усунення недоліків, які були виявлені, та подаль-

165

шому удосконаленню системи охорони з визначенням термінів їх реалізації.

Державною службою охорони проводиться широка роз'яснювальна робота, спрямована на забезпечення збереження майна різних форм власності, запровадження нових технічних засобів в організації охорони об'єктів, тематичні зустрічі, наради, виставки, лекції, бесіди з керівниками різних організацій, їх персоналом. Для здійснення цієї діяльності залучаються представники інших державних органів.

Останнім часом одержали розвиток нові види і форми підприємницької діяльності, в тому числі і охоронна діяльність, що здійснюється підприємствами різних форм власності, індивідуально громадянами. Законом України "Про підприємницьку діяльність в Україні" діяльність по охороні громадян, колективної та особистої власності, а також монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванню охоронної сигналізації дозволена лише за наявності спеціального дозволу (ліцензії).

Видача ліцензій на зазначені види діяльності здійснюється МВС України відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензії, узгодженої з Державним комітетом по сприянню малим підприємствам та підприємництву. Порядок надання підприємствам, що отримали таку ліцензію, охоронних послуг, визначений Інструкцією про порядок здійснення охоронної діяльності, затвердженою наказом МВС України N 112-94 р. Постановою Кабінету Міністрів України N 615 від 30.08.1993 р. контроль за діяльністю цих формувань покладено на Державну службу охорони: облік суб'єктів підприємництва, що подали заявки на отримання ліцензії на охоронні види діяльності, підготовка необхідних документів для подання до МВС, ведення справ по ліцензуванню.

Контрольні запитання:

1. Правовий стан Державної служби охорони

2. Структура Державної служби охорони

3. Основні завдання Державної служби охорони

4. Права та обов'язки працівників Державної служби охорони

5. Організація охорони об'єктів

6. Правовий стан спецпідрозділу "Титан "

7. Контроль за діяльністю недержавних охоронних служб

Порядок інспектування визначено наказом МВС України.

Інспектування проводиться один раз на календарний рік відповідно до погоджених з органами державної безпеки списками в присутності уповноваженого представника організації. В ході інспектування основна увага приділяється виявленню та усуненню недоліків в системі охорони, технічної укріпленності об'єктів, утриманні та експлуатаційному обслуговуванні засобів ОПС, організації профілактичної роботи в боротьбі з розкраданнями майна, що охороняється. За результатами інспектування складається акт, в якому робиться висновок про відповідність даного виду охорони, умов зберігання матеріальних цінностей, технічної укріпленності та протипожежної безпеки об'єктів завданням забезпечення збереження майна, за погодженням з власником майна вносяться конкретні пропозиції щодо усунення недоліків, які були виявлені, та подаль-

165

шому удосконаленню системи охорони з визначенням термінів їх реалізації.

Державною службою охорони проводиться широка роз'яснювальна робота, спрямована на забезпечення збереження майна різних форм власності, запровадження нових технічних засобів в організації охорони об'єктів, тематичні зустрічі, наради, виставки, лекції, бесіди з керівниками різних організацій, їх персоналом. Для здійснення цієї діяльності залучаються представники інших державних органів.

Останнім часом одержали розвиток нові види і форми підприємницької діяльності, в тому числі і охоронна діяльність, що здійснюється підприємствами різних форм власності, індивідуально громадянами. Законом України "Про підприємницьку діяльність в Україні" діяльність по охороні громадян, колективної та особистої власності, а також монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванню охоронної сигналізації дозволена лише за наявності спеціального дозволу (ліцензії).

Видача ліцензій на зазначені види діяльності здійснюється МВС України відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензії, узгодженої з Державним комітетом по сприянню малим підприємствам та підприємництву. Порядок надання підприємствам, що отримали таку ліцензію, охоронних послуг, визначений Інструкцією про порядок здійснення охоронної діяльності, затвердженою наказом МВС України N 112-94 р. Постановою Кабінету Міністрів України N 615 від 30.08.1993 р. контроль за діяльністю цих формувань покладено на Державну службу охорони: облік суб'єктів підприємництва, що подали заявки на отримання ліцензії на охоронні види діяльності, підготовка необхідних документів для подання до МВС, ведення справ по ліцензуванню.

Контрольні запитання:

1. Правовий стан Державної служби охорони

2. Структура Державної служби охорони

3. Основні завдання Державної служби охорони

4. Права та обов'язки працівників Державної служби охорони

5. Організація охорони об'єктів

6. Правовий стан спецпідрозділу "Титан "

7. Контроль за діяльністю недержавних охоронних служб

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. §3. ІНСПЕКТУВАННЯ ВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА НЕДЕРЖАВНОЮ ОХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ - Административное право
 2. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 3. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 4. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 5. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 6. §1. ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ - Административное право
 7. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 8. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 9. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 10. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 11. 8.1. Управління обороною - Административное право
 12. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 13. 9.2. Управління освітою - Административное право
 14. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 15. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 16. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 17. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 18. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 19. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію - Хозяйственное право
 20. § 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб - Гражданское право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003