Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ОБМІНУ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
Паспорт громадянина України видається підрозділами паспортної служби органів внутрішніх справ кожному громадянинові України після досягнення ним 16-річного віку.

Паспорт виготовляється у вигляді паспортної книжечки синього кольору або паспортної картки-листка заклеєного плівкою з обох боків.

На сторінки паспортної книжки заносяться прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, відомість про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, а також підписи власника паспорта та посадової особи, відповідальної за його видачу, вклеюється фотокартка. Записи у паспорті засвідчуються гербовою мастичною печаткою.

Фотокартки повинні бути форматом 45x55 мм, остаточний розмір фотовідбитка, що вклеюється у паспорт, має бути 35x45 мм. Для відображення змін рис обличчя у зв'язку з віком передбачено місце для вклеювання фотокарток власника після досягнення 25- і 45-річного віку.

Паспорти, в яких не вклеєні такі фотокартки при досягненні власниками зазначеного віку, вважаються недійсними.

В паспорті робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта та прописку (реєстрацію постійного місця проживання) громадянина. На прохання власника до паспорта можуть бути внесені відомості про дітей, групу крові та резус-фактор. Інші записи вносити до паспорта забороняється.

У паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки (інформаційного листка) розміром 80x60 мм вклеюється фотокартка власника і вносяться відомості про його прізвище, ім'я та по батькові, дата народження і особистий (ідентифікаційний) номер, а також дата видачі і код органу, що його видав.

Видача та обмін паспортів проводиться міськими і районними відділами внутрішніх справ за місцем постійного проживання гро-

137

мадянина у місячний термін, а вклеювання нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку проводиться у 5-денний термін.

Для одержання або обміну паспорту громадянин звертається в сільській місцевості до уповноваженого на ведення паспортної роботи селищних та сільських Рад, а в містах до осіб, відповідальних за додержування правил паспортної системи, або особам, уповноваженим на ведення паспортної роботи: начальникам житлово-експлуатаційних об'єднань, дирекцій по експлуатації будинків, комендантам, головам житлово-будівельних кооперативів, власникам будинків та іншим особам, у веденні яких знаходяться житлові будинки та приміщення.

Особам, звільненим з місць позбавлення волі, якщо вони до засудження не мали паспортів і останні при затриманні не були вилучені, паспорти видаються після прибуття в місцевість, вказану в довідці про звільнення. Якщо звільнені прибули в іншу місцевість, то паспорти можуть бути видані по місцю фактичного прибуття. Але при цьому необхідно з'ясувати причини приїзду звільненого в цю місцевість і чи не отримали прибулі паспорти в інших місцевостях.

Особи, які утримуються у приймальниках-розподільниках і не мають паспортів, отримують паспорти після відповідної перевірки їх особистості у підрозділах паспортної служби по місцю розташування приймальників-розподільників.

Колишнім іноземним громадянам та особам без громадянства, прийнятим в українське громадянство, паспорти видаються по місцю їх проживання.

У випадках зміни громадянином прізвища, імені або по батькові (наприклад, при шлюбі), при виявленні невідповідності записів, неможливості подальшого використання паспорта (відклеювання фотокартки, пошкодження і т.ін.) проводиться обмін паспортів.

При обміні паспорта громадянину необхідно подати:

- заяву Ф-1;

- паспорт, що підлягає обміну;

- дві фотокартки розміром 35x45 мм;

- документи, що підтверджують необхідність обміну (свідоцтво про шлюб і т.ін.).

Про втрату паспорта громадянин повинен терміново повідомити паспортну службу, яка видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу.

138

При оформленні паспортів замість втрачених працівники паспортної служби повинні ретельно перевірити всі необхідні матеріали для попередження незаконного отримання нового паспорта злочинцями, несплатниками аліментів, осіб, які намагаються приховати реєстрацію шлюбу і навмисно заявляють про втрату паспорта з метою отримання нового паспорта.

Заяви про крадіжки паспортів приймаються органами внутрішніх справ по місцю скоєння злочину.

Після прийняття заяви видаються довідки, на підставі яких оформляються справи про видачу паспортів замість викрадених.

Громадяни України, які виїзжають за кордон на постійне місце проживання, а також особи, які вийшли із українського громадянства, здають свої паспорти в апарати паспортної служби при отриманні ними паспортів громадян України для виїзду за кордон або посвідок для проживання.

Члени екіпажів суден закордонного плавання при отриманні посвідчень особи моряка паспорти громадянина України здають капітанам портів для зберігання. Особи, які потрапили на лікування до лікарні, здають свої паспорти адміністрації лікарень.

Органами дізнання, попереднього слідств? або судом вилучаються паспорти, що мають ознаки підробок і паспорти осіб, взятих під варту, а також засуджених до позбавлення волі. Після вступу вироку в законну силу їхні паспорти пересилаються до слідчих ізоляторів для прилучення до особистих справ засуджених.

В подальшому паспорти знаходяться у адміністрації місць позбавлення волі, де відбувають покарання засуджені. Після звільнення цих осіб паспорти їм повертаються.

Паспорти померлих здаються їх родичами або іншими особами в органи РАГС або виконкоми селищних та сільських Рад і після реєстрації смерті пересилаються в органи внутрішніх справ для знищення. Крім перерахованих випадків, вилучення паспортів у громадян забороняється. Не дозволяється також прийом паспортів у заставу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 2. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 3. §2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ОБМІНУ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ - Административное право
 4. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 5. § 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення - Гражданский процесс
 6. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 7. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 8. § 1. Особисті немайнові права подружжя - Семейное право
 9. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 10. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 11. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. 3. Страхування - Хозяйственное право
 13. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 14. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 15. § 1. Речі - Гражданское право
 16. Міжнародне право:5. Правовий стан іноземців - Международное право, европейское право
 17. §4. ПОРЯДОК ВИЇЗДУ з УКРАЇНИ І В´ЇЗДУ в УКРАЇНУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Административное право
 18. §7. ВИКОРИСТАННЯ ПАСПОРТНОЇ, РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ТА МІГРАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ - Административное право
 19. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 20. §5. КОНТРОЛЬ ЗА ДОПУСКОМ ДО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003