Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§4. ААМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІНШИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
Органи внутрішніх справ ведуть адміністративно-правову боротьбу з такими правопорушеннями:

- азартні ігри, гадання в громадських місцях (ст. 181 КпАП України);

- заняття проституцією (ст. 181і КпАП України);

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. 1991. №53. Ст.793.

100

- порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою придбання речей (ст. 1812 КпАП України);

- порушення тиші в громадських місцях (ст. 182 КпАП України);

- завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (ст.

183 КпАП України);

- невиконання батьками або особами, які їх заміняють, обов'язків по вихованню дітей (ст. 184 КпАП України).

Чиннимзаконодавством на органи внутрішніх справ покладено обов'язок здійснення нагляду за виконанням громадянами вищеназваних норм, а у разу їх порушення - застосування заходів попередження та припинення проступків. Посадові особи органів внутрішніх справ складають протокол про вчинений проступок та направляють його до компетентних органів, зокрема до адміністративної комісії (ст.ст. 181 ч.4, 181і, 1812, 182, 183 КпАП України); адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної, сільської Ради (ст.ст. 181 ч.4, 182, 183 КпАП України); виконавчого комітету селищної, сільської Ради (ст.ст. 181 ч.4, 182, 183 КпАП України) чи до суду (ст.ст. 181 ч. 1, 2, 3, 184 КпАП України). Виняток складає порушення громадського порядку, що виявилось у приставання до іноземних громадян з метою придбання речей (ст. 1812 КпАП України), бо цей склад правопорушення підвідомчий органам внутрішніх справ.

Приставання до іноземних громадян проявляється у порушенні елементарних правил поведінки у суспільстві, зокрема хватання за одежу, руки, заглядування у сумку, загороджування дороги, настирливе нав'язування свого знайомства, вимога продати або обміняти речі, випрошування подарунків та інші дії, направлені на придбання речей, наприклад, заключения парі.

Даний делікт здійснюється у громадських місцях (на вулиці, у транспорті, гуртожитку, магазині, кафе і т. ін.). Але слід звернути увагу на те, якщо приставання до іноземних громадян не передбачає мети придбання, то такі дії слід кваліфікувати як дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП України).

Об'єктом цього виду правопорушення є відношення у сфері громадського порядку, зокрема соціальна діяльність по забезпеченню умов перебування іноземних громадян в Україні, їх особистої та майнової безпеки.

Речі, що є безпосереднім об'єктом даного правопорушення, які виявлені при затриманні, особистому огляді або огляді речей, ви-

101

лупаються, про що складається протокол або ж про це робиться запис у протоколі про адміністративні правопорушення. Виявлені речі і зберігаються до розгляду справи.

Об'єктивна сторона цього правопорушення заключається у неділових контактах з іноземними громадянами з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей.

Суб'єктом правопорушення є осудна особа, яка досягла на момент його здійснення шістнадцяти років.

Суб'єктивна сторона приставання до іноземних громадян з метою придбання речей характеризується тим, що особа усвідомлювала протиправний характер своєї дії, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Для наявності складу правопорушення, передбаченого ст.

1812 КпАП України достатньо одного факту приставання до іноземних громадян, незалежно від того придбав чи ні правопорушник будь-які речі, але є докази, що умис особи був направлений на його здійснення.

Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей, тягне за собою попередження або накладання штрафу з конфіскацією придбаних речей або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладання штрафу з конфіскацією придбаних речей.

Протокол, як уже зазначалося, складають посадові особи органів внутрішніх справ. Такі справи розглядають начальники або заступники начальників відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, а також начальники відділів міліції, які знаходяться в системі органів внутрішніх справ.

Згідно зі ст. 313 КпАП України постанова про конфіскацію речей виконується уповноваженою особою органів внутрішніх справ.

Контрольні запитання:

1. Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством

2. Види адміністративного примусу

3. Заходи щодо припинення протиправних діянь

4. Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкого-

лізмом

5. Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх

102

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.1. Адміністративне правопорушення - Административное право
 2. § 1. Поняття та ознаки злочину - Уголовное право
 3. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 4. § 8. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї - Правоохранительные органы
 5. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 6. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 7. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 8. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 9. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 10. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 11. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 12. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 13. Загальні положення до розділу - Правоохранительные органы
 14. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 15. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 16. ВСТУП - Административное право
 17. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 18. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 19. §2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ з ПИЯЦТВОМ ТА АЛКОГОЛІЗМОМ - Административное право
 20. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003