<<
>>

Лекція 4 Криміналістична фотографія та відеозапис

План

1. Поняття, значення і завдання криміналістичної фотографії.

2. Система, об’єкти та засоби криміналістичної фотографії.

3. Методи криміналістичної фотографії.

4. Фотозйомка при проведенні слідчих дій.

5. Використання відеозапису при проведенні слідчих дій.

Література

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. - М. : Издательство НОРМА, 2000.

- 990 с.

2. Бирюков В. В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике / В. В. Бирюков. - Луганск : РИО ЛИВД, 2000. - 138 с.

3. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации / В. В. Бирюков. - Луганск : РИО ЛАВД, 2002. - 262 с.

4. Колесниченко А. Н. Судебная фотография / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. - Харьков : Вища школа, 1981. - 184 с.

5. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

6. Поетика И. В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика : монография / И. В. Постика. - Одесса : Юридическая литература, 2002.

7. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський. - К. : Кондор, 2005. - 588 с.

8. Салтевский М. В. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности / М. В. Салтевский, Н. Н. Лысов. - К., 1993. - 146 с. [27]

обґрунтована і технічно озброєна самостійна наука. В сучасному розумінні криміналістична фотографія - це галузь криміналістичної техніки, яка являє собою систему наукових положенъ та відповідних їм технічних засобів і методів зйомки й дослідження криміналістичних об’єктів з метою розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Під технічними засобами розуміють зйомочну апаратуру, проекційні установки, різноманітні приладдя, фотоматеріали для отримання зображень; під методами зйомки - сукупність рекомендацій та правил з використання цих засобів для отримання фотозображення, які відповідають головним принципам криміналістичної фотографії.

До принципів криміналістичної фотографії слід віднести:

1) обов’язковість документальної фіксації факту фотозйомки та її умов. Фотознімки, оформлені в вигляді фототаблиць, є додатками до протоколів слідчих дій (огляду місця події, обшуку, слідчого експеримента тощо), висновку експерта. В науці існують думки, що фотографічний спосіб фіксації завдяки його перевагам має виступати як самостійне джерело доказів;

2) об’єктивність - фотознімок відображає дійсність реально, тобто в тому вигляді, в якому ми її бачимо, на відміну від малюнків, схем-креслень, зображення яких залежить від особливостей суб’єкта, що сприймає ті чи інші об’єкти;

3) швидкість фіксації окремих об’єктів, подій - сучасній фотоапаратурі достатньо 1/16000 секунди, щоб зафіксувати об’єкт, наприклад момент вильоту кулі зі ствола вогнепальної зброї, обличчя водія за кермом швидкісного автомобіля, момент вибуху вибухового пристрою тощо. Обробка фотозображень до отримання готової фотокартки займає приблизно 2-3 хвилини;

4) повнота - фотозйомка з достатньою повнотою може відтворити всі деталі місця події. Іноді при розслідуванні справи доказове значення того чи іншого документа виявляється пізніше, коли обстановку місця події вже порушено, необхідні предмети загублено або розташовано в інших місцях. У таких випадках відтворити обстановку за допомогою фотографії значно простіше.

Фотознімки широко використовуються при розшуку безвісті зниклих, невпізнаних трупів, злочинців, які переховуються від правосуддя, для ведення криміналістичних обліків тощо.

Фотографічні методи дослідження криміналістичних фотознімків, які використовуються в експертній практиці, мають велике значення для ілюстрації досліджень. Фотоматеріали здатні сприймати такі деталі об’єктів дослідження, які не помітні неозброєним оком. Це закреслені, залиті записи підчистки, дописки в документах, мікросліди, мікротраси на знаряддях зламу, кулі, гільзах, конфігурація папілярних ліній та пор при дактилоскопічному дослідженні. Фототаблиці, які є додатками до висновку експерта, більш наочно демонструють докази, виявлені експертом при дослідженні, і тому мають велике значення для процесу доказування як при розслідуванні судової справи, так і при її судовому розгляді.

Криміналістична фотографія має значення й у попередженні злочину. В багатьох країнах на автошляхах встановлено фотокамери, які фіксують номери автомобілів, що перевищують швидкість. На об’єктах охорони теж встановлюють камери для фіксації злочинців, які намагаються вчинити протиправні дії. Для попередження ДТП у відділеннях ДАІ встановлюють стенди з зображенням наслідків порушення правил дорожнього руху.

Загальною метою криміналістичної фотографії як галузі криміналістичної техніки є сприяння найбільш швидкому і повному розкриттю та розслідуванню злочинів, викриттю злочинців і попередженню злочинів. З загальної мети витікають завдання даної науки, а саме:

- повна та об’єктивна фіксація інформації у справах;

- впровадження у криміналістичну фотографію останніх розробок загальної фотографії, інших наук;

- розробка нових та удосконалення існуючих засобів фотозйомки об’єктів, пов’язаних з подією злочину;

- розробка нових фотографічних методів дослідження криміналістичних об’єктів.

Такими і є головні завдання криміналістичної фотографії, але далеко не всі.

З розвитком криміналістики, науки і техніки їх коло весь час розширюється.

2.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 4 Криміналістична фотографія та відеозапис:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -