<<
>>

Акт про відновлення Української Держави (ЗО червня 1941 р.)

УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД

Львів, дня ЗО черв. 1941

ч.: 1/41 год. 21

Рішення ч. І.

Національних зборів українців

АКТ ВІДНОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

1. Волею українського народу, Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення

Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління

найкращих синів України.

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її

Творця й Вождя Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях

кровавого московсько-большевицького поневолення завзяту боротьбу за свободу, взиває весь український нарід не скласти зброї так

довго, доки на всіх українських землях не буде створена Українська

Суверенна Держава.

Суверенна Українська Влада запевнить українському народові

лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння

всіх його потреб.

2. На західних землях України твориться Українська Влада,

яка підпорядкується Українському Національному Урядові, що

створиться у столиці України — Києві з волі українського народу.

3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Европі й світі та допомагає

українському народові визволитися з-під московської окупації.

Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме

на українській землі, боротисьме дальше спільно з Союзною німецькою армією проти московської окупації за Суверенну Соборну

Українську Державу і новий лад у цілому світі.

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава, хай живе

Організація Українських Націоналістів, хай живе Провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера!

459

Слава Україні! Героям Слава!

(ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО - вр.)

Провідник Національних Зборів

Виготовлено в трьох оригінальних примірниках

печатка

Оригінал. Машинопис.

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові

документи і матеріали. — К., 1996. — С.

239-240.

Декларація українського уряду

(З липня 1941 р.)

Відпис

Український народ проголосив у Львові, визволеному переможною героїчною німецькою армією, відновлення української незалежної держави.

Ця держава має тисячолітні традиції, її останньою історичною

формою в 1917, 1918-1920 рр. була Українська Народна Республіка,

визнана урядами Німеччини, Австрії та інших центральних держав.

На підставі Брестського мирного договору ці держави заключили з

Україною союз.

Хоча формально українська держава поряд з іншими республіками існувала у складі Радянського Союзу, вона в жодній мірі не

була самостійною, сповненою українського змісту і не відповідала

бажанню українського народу.

Продовжуючи тисячолітні традиції та виходячи із міждержавного акту, підписаного в Бресті в 1918 році, український народ

відбудовує на руїнах московської в'язниці народів свою справжню

незалежну державу.

Безпосереднім виразником ідей цього акту та наших політичних прагнень була і є Організація Українських Націоналістів під

проводом Степана Бандери.

Під час польської та московське- більшовицької окупації вона

очолила революційну боротьбу за визволення Батьківщини та відбудову української держави, яка на відміну від фікції радянських

республік має бути справді незалежною та суверенною.

Цю боротьбу український народ і далі веде під проводом

Організації Українських Націоналістів на чолі із Степаном Бандерою навіть там, де ще сьогодні українському народові протистоїть

ворожа йому радянська влада.

В цій боротьбі ОУН зазнавала і

зазнає численних втрат.

460

Там, де українська територія внаслідок наступу славної німецької армії була звільнена від ворожої окупації, Організація Українських Націоналістів розпочала перебудову життя, що до цього часу

базувалося на державницькій фікції та фактичному національному

гнобленні. Тепер йдеться про здобуття справжньої свободи та державного суверинітету.

Здійснення цього великого історичного вчинку означає вінець

багаторічної боротьби, що коштувала українському народові численних кривавих жертв.

Опираючись на повний суверенітет своєї влади українська

держава приєднюється до нового Європейського порядку, який

впроваджується великим фюрером німецької армії та німецького

народу.

Успіхи славної німецької армії, яка на чолі із своїм великим

фюрером розпочала боротьбу за новий порядок в Європі, створили

нам умови для відбудови держави.

Нав'язуючи до міждержавного Брестського акту 1918 року та

до найглибших і дружніх почуттів, які український народ має до

німецького, українська держава зі своїм урядом на чолі хоче взяти

найактивнішу участь у побудові нового порядку в Європі і у світі, у

боротьбі, яку розпочали найвизначніші мужі та народи нашої епохи, співпрацювати з найкращими силами й у цій боротьбі взяти

активну участь.

Ми з самого початку боремося і стікаємо кров'ю у борні із

жахливим марксистсько-московським пануванням, тому що доля

висунула нас у східній Європі на передній фронт. Тому ми з

величезною радістю вітаємо той факт, що інші народи і держави

подали нам руку допомоги, взявши участь у цій боротьбі.

Ми хочемо йти з ними далі й боротися далі!

3.7.41

За український уряд

(Ярослав Стецько)

Україна в Другій світовій війні у докумен-

тах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. І / Упорядкування і передмова Володимира Косика. — Львів, 1997. — С. 95-96.

461

Звернення громадськості Львова до українського

населення із закликом об'єднати зусилля

для розбудови української самостійної держави

(липень 1941 р.)

(Витяги)

ВСІ ТВОРЧІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ В ОДНОМУ СПІЛЬНОМУ ФРОНТІ

БУДОВИ ВЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЖИТТЯ

Дня 6.VII. 1941 р. відбулася у Львові нарада чільних представників українського громадянства в справі консолідації всіх сил

довкола ідеї відбудови української державності.

Присутні вислухали звіти про консолідацію, переведену з ініціативи О.У.Н. під проводом Степана Бандери серед української

еміграції, та її великий успіх серед усіх відломів української суспільності з виїмком відосібненої групи інж. Андрія Мельника.

Дискусія виявила повну однозгідність усього українського

громадянства, яке прагне цілою душею з'єднання всіх сил для

спільної нам, єдиної, великої і святої справи.

По дискусії прийнято однозгідно такі резолюції:

Представники українського львівського громадянства, зібрані

в дні 6.УІІ.1941 р. вітають переможні німецькі війська під проводом

великого вождя Адольфа Гітлера, що несуть українському народові

визволення від большевицького ярма та дають йому змогу відбудувати самостійну українську державу.

Зібрані радіють актом консолідації українського громадянства

на еміграції, довершеним в Кракові в дні 22.VI. 1941 р., та закликають гарячо всіх українців-патріотів об'єднати у велику історичну

хвилину всі творчі сили для розбудови української самостійної

держави, підчиняючися Державному Проводові, проголошеному у

Львові в дні ЗО червня 1941 р....

Хрестоматія з історії України. Посібник

для вчителів / В.І. Червінський, В.Є.Кругляков, В.В.Пилипенко та ін.; За ред. В.І.Червінського. — К., 1996. — С. 271-272.

462

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Акт про відновлення Української Держави (ЗО червня 1941 р.):

 1. 1.2. Еволюція національного законодавства про надання послуг у сфері освіти в контексті європейського вибору
 2. Акт про відновлення Української Держави (ЗО червня 1941 р.)
 3. Відповідь ОУН-Бондери на вимогу німців відкликати проголошення державності ЗО червня 1941 р. (21 липня 1941 р.)
 4. Джерела, з яких взято тексти документів
 5. § 1. АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 ЧЕРВНЯ 1941 р.
 6. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 7. Рейхскомісаріат «Україна»
 8. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР
 9. Окупаційний режим. Спроби національно-державного будівництва. Рух опору
 10. Завдання для самостійноїроботи
 11. ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
 12. Організаційно-правові основи діяльності українського повстанського руху
 13. Перебудова державного механізму CPCP (УРСР) на воєнний лад (1941-1945 pp.)
 14. Організація українських націоналістів та її спроби створити українську державність
 15. ДВІ КОНЦЕПЦІЇ
 16. 7. AKT 30-го ЧЕРВНЯ, 1941
 17. ГІТЛЕРІВСЬКИЙ НАСТУП HA УКРАЇНСЬКИХ САМОСТІЙНИКШ
 18. 9. ВВДСІЧ НІМЕЦЬКОМУ ОКУПАНТОВІ
 19. 10. ЗНАЧЕННЯ АКТУ 30 ЧЕВНЯ 1941 Р.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -