>>

З М І С Т

ПЕРЕДНЄ СЛОВО................................................................................................................. С.9

Вступ до курсу „Історія держави і права України ”........................................................

С.14

Предмет, метод та завдання курсу....................................................................................... С.14

Періодизація історії держави і права України.................................................................. С.18

Історіографія курсу............................................................................................................... С.22

Завдання для самостійної роботи....................................................................................... С.29

Змістовий модуль І

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ЗА СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ТА ЗА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ

Тема 1. Рабовласницькі державні утворення і право на території

Північного Причорномор’я і Приазов’я............................................................................. С.31

Держава скіфів та її право..................................................................................................... С.31

Античні міста-держави Північного Причорномор'я та їх право................................... С.35

Боспорське царство та його право.................................................................................... С.40

Завдання для самостійної роботи....................................................................................... С.43

Першоджерела....................................................................................................................... С. 46

Тема 2. Державність Київської Русі.................................................................................... С.50

Утворення й розвиток Давньоруської держави................................................................

С.50

Суспільний лад......................................................................................................................... С.56

Державний устрій.................................................................................................................... С.60

Завдання для самостійної роботи....................................................................................... С.66

Першоджерела......................................................................................................................... С.68

Тема 3. Давньоруське право.................................................................................................. С.73

Джерела давньоруського права........................................................................................... С.73

Руська правда - визначна пам’ятка давньоруського права............................................ С.79

Харктерні риси давньоруського права............................................................................. С.82

Завдання для самостійної роботи....................................................................................... С.91

Першоджерела......................................................................................................................... С.93

Тема 4. Галицько-Волинське князівство та його право................................................ С. 118

Утворення й розвитокГ алицько-Волинської держави.................................................... С. 118

Особливості суспільного ладу та державного устрою.................................................... С. 120

Риси права.................................................................................................................................... С.124

Завдання для самостійної роботи......................................................................................... С.126

Першоджерела..........................................................................................................................

С. 128

Змістовий модуль ІІ

ДЕРЖАВА І ПРАВО ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Тема 5. Литовсько-Руська держава та її право............................................................. С. 131

Утворення та особливості розвитку Литовсько-Руської держави.................................. С.131

Суспільний лад.......................................................................................................................... С. 134

Еволюція державного устрою............................................................................................... С. 137

Джерела та риси права............................................................................................................. С.143

Завдання для самостійної роботи......................................................................................... С.153

Першоджерела........................................................................................................................ С.156

Тема 6. Правове становище українських земель у складі Речі Посполитої С.172

Суспільний устрій..................................................................................................................... С. 172

Органи влади й управління..................................................................................................... С. 179

Риси права.................................................................................................................................... С.183

Завдання для самостійної роботи.................................................................................... С.191

Першоджерела.......................................................................................................................... С. 193

Тема 7. Запорозька Січ: військово-політичний устрій та право............................. С.207

Запорозька Січ у козацькому державотворенні.................................................................

С.207

Військово-політичний устрій Запорозької Січі.................................................................. С.218

Козацьке звичаєве право Запорозької Січі.......................................................................... С.225

Завдання для самостійної роботи......................................................................................... С.237

Першоджерела.......................................................................................................................... С. 239

Тема 8. Козацько-гетьманська держава та її право..................................................... С.247

Створення козацько-гетьманської держави......................................................................... С.247

Зміни в суспільному ладі.................................................................................................... С.252

Органи автономної влади й управління.......................................................................... С.257

Джерела та риси права........................................................................................................ С.265

Завдання для самостійної роботи................................................................................... С.285

Першоджерела...................................................................................................................... С.290

Змістовий модуль ІІІ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД ВТРАТИ ДЕРЖАВНОСТІ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у

складі імперій....................................................................................................................... С.324

Суспільний устрій на українських землях у складі Російської імперії................... С.324

Російські органи влади й управління на українських землях..................................... С.331

Судова система на українських землях у складі Російської імперії........................ С.339

Право на українських землях складі Російської імперії.............................................. С.343

Суспільно-політичний устрій і право в Галичині,

на Північній Буковині та Закарпатті.................................................................................. С.351

Завдання для самостійної роботи..................................................................................... С.360

Першоджерела...................................................................................................................... С.365

Тема 10. Державний лад і право Української Народної Республіки періоду Центральної Ради С.403

Утворення Центральної Ради. Державне будівництво УНР............................................... С.403

Формування права УНР.............................................................................................................. С.408

Завдання для самостійної роботи..................................................................................... С.415

Першоджерела....................................................................................................................... С.417

Тема 11. Українська держава і право (Гетьманат П. Скропадського).................... С.441

Формування держави.................................................................................................................. С.441

Законодавча діяльність............................................................................................................... С.447

Завдання для самостійної роботи................................................................................. С.450

Першоджерела.................................................................................................................... С. 452

Тема 12. Українська Народна Республіка часів Директорії та її право....С.459

Формування держави............................................................................................................ С.459

Риси права................................................................................................................................ С.466

Завдання для самостійноїроботи....................................................................................... С.470

Першоджерела....................................................................................................................... С. 473

Тема 13. Західноукраїнська Народна Республіка та її право....................................... С.489

Державне будівництво........................................................................................................... С.489

Законодавство ЗУНР.............................................................................................................. С.496

Завдання для самостійної роботи...................................................................................... С.499

Першоджерела.................................................................................................................... С. 501

Змістовий модуль ІѴ ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДІВ

Тема 14. Утворення радянської держави і права в Україні........................................... С.505

Становлення радянської влади в Україні.......................................................................... С.505

Формування основ радянського права.............................................................................. С.515

Завдання для самостійної роботи................................................................................. С.522

Першоджерела....................................................................................................................... С. 526

Тема 15. Радянська державність і право в Україні у 20-30 рр. ХХ ст........................ С.539

Зміни в державному статусі УСРР. Тоталітарно-репресивна система державного управління С.539

Перша кодифікація радянського права в Україні....................................................... С.559

Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років............................................. С.572

Завдання для самостійноїроботи.................................................................................. С.584

Першоджерела.................................................................................................................... С. 587

Тема 16. Держава і право України у роки Другої світової війни (1939-1941

рр.)............................................................................................................................................. С.634

Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР............................................ С.634

Перебудова органів влади й управління........................................................................ С.640

Окупаційний режим. Спроби національно-державного будівництва. Рух опору.. С.648

Зміни в законодавстві........................................................................................................... С.654

Завдання для самостійноїроботи................................................................................... С.662

Першоджерела..................................................................................................................... С.666

Тема 17. Держава і право УРСР у повоєнні роки та період десталінізації

(1945 - перша пол. 1960 рр.).............................................................................................. С.684

Реформування органів влади й управління:................................................................... С.684

Зміни в законодавстві.......................................................................................................... С.692

Завдання для самостійної роботи.................................................................................... С.705

Першоджерела...................................................................................................................... С. 708

Тема 18. Держава і право України в період „застою” (середина 1960-

середина 1980 рр.)................................................................................................................ С.718

Командно-адміністративна система державного управління.................................... С.718

Уніфікація законодавства................................................................................................... С.728

Завдання для самостійноїроботи.................................................................................... С.736

Першоджерела...................................................................................................................... С.741

Тема 19. Державно-правовий розвиток України в період перебудови (19851991 рр.) С.770

Зміни у державному статусі Української РСР............................................................... С.770

Зміни в законодавстві.......................................................................................................... С.778

Завдання для самостійної роботи.................................................................................... С.783

Першоджерела...................................................................................................................... С.786

Тема 20. Держава і право сучасної України.................................................................. С.796

Розбудова незалежної Української держави................................................................. С.796

Конституційний процес....................................................................................................... С.807

Формування правової системи.......................................................................................... С.820

Завдання для самостійної роботи................................................................................... С.843

Першоджерела...................................................................................................................... С.845

ГЛОСАРІЙ.............................................................................................................................. С.861

ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ............................................... С.868

ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА............................................ С.884

| >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с.. 2013

Еще по теме З М І С Т:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -