<<
>>

Поділ XI

Розділ ХУІІІІ Про права осіб, що служать в судових установах, та порядок їх звільнення.

Арт. І62І

Особи, що займають посади в судових установах, користуються всіми правами державної служби.

Арт. І622

Ніхто з осіб, що мають посади в судових установах, не може займати будь яких инших посад, так в державних, як і громадських установах. Правило це не поширюється на посаду судового перекладача, яку можна сполучати з посадою нотаря.

Арт. І623

Найвищий і Округові Суди перед наближенням вакаційного часу визначають на своїх плєнумах вакаційний час для Голів, Заступників їх,Членів цих судових установ, Старшого Нотаря та для Судових Слідчих і Народніх Суддів терміном: 10 тижнів для складу Найвищого Суду, вісім – для Округового Суду і шість тижнів для решти осіб.

Арт. І624

Вакаційний час особам прокурорського догляду визначається: для Прокуратури Округового Суду і Міністерства Юстиції терміном шість тижнів – Прокурором Суда і Помішником Ґенерального Прокурора Республіки, що стоїть на чолі Відділу Прокуратури, а для Прокуратури Найвищого Суду терміном 10 тижнів – його Прокурором.

Арт. І625

Відпустки поверх вакаційного часу терміном до 2 місяців уділюються Головам, їх Заступникам та Членам судових установ, Народнім Суддям, Судовим Слідчим та Старшим Нотарям пленумами цих установ, а урядовцям судових установ та кандидатам на судові посади – тією владою, що їх призначає на посади.

Відпустка на термін до одного місяця не може уділятися[127] більше одного разу на рік, а на термін, більший, як місяць, не частіше одного разу на два роки; винятки можливі лише в разі конечности[128].

Окрема думка: п.п. Іножарський І. П., Лазаревський Г.О. і Міронович М. Д. висловилися за виключення згадки про урядовців судових установ.

Арт. І626

Відпустки особам прокурорського догляду уділюються на тих же підставах, що і суддям: Помічникам Прокурорів Округових Судів – Прокурорами цих Судів, а Прокурорам Округових Судів і Прокуратурі Найвищого Суду та Відділу Прокуратури Міністерства Юстиції – Міністром Юстиції.

Арт. І627

Особи, що їх призначено на посади в судових установах, мусять приступити до виконання своїх обовязків не пізніше, як через 2 тижні від дня повідомлення про призначення.

Арт. І628

Кожний, призначений вперше на становище Суддів, складає на Плєнумі відповідної судової установи урочисту обітницю /додоток І/.

Арт. І629

Голови Найвищого й Округових Судів, Голови Голєґій Найвищого Суду, Заступники Голів Округових Судів та Члени цих Судів, Народні Судді, Судові Слідчі та Старші Нотарі не можуть бути ні звільнені з посади без прохання, ні переміщені з однієї місцевости до другої без їх згоди, за винятком випадків, передбачених в цьому Пололенні. Тимчасове усунення можливе лише в випадку потягнення їх до слідства і суда, а цілковите усунення – не инакше, як за вироком Суду.

Арт. І6210

Особи, призначені на посади в орґанах судової влади, якщо протягом терміну, зазначеного в 162І арт., не обіймуть їх без важливих на то причин, звільнюються з служби без прохання.

Арт. І62ІІ

Як що протягом року від початку тяжкої хвороби, що перешкоджає Судді, Судовому Слідчому, Старшому Нотареві чи особі Прокурорського Догляду виконувати свої службові обовязки, не буде подано прохання про звільнення з посади, то відповідний Голова Суду чи Прокурор нагадує хворому про це листовно. Коли ж протягом наступних двох тижнів такого прохання все ж таки подано не буде, то хворого тоді звільняється з служби без прохання.

Арт. І6212

Внесення про звільнення в випадках, зазначених в арт. І6210 – арт. І6211 складається на підставі ухвали відповідної дисциплінарної колєґії. Ця ухвала може бути оскаржена за порядком інстанцій.

Арт. І6213

Коли Суддю буде оголошено неспроможним боржником або за неслужбовий переступ буде засуджено до кари, що не тягне за собою усунення з посади, то копія рішення або вироку Суду надсилається через дисциплінарну колєґію Округового Суду Дисциплінарній Колєґії Найвищого. Суду, яка, зажадавши пояснень від засудженого, може ухвалити про звільнення його з служби.

Арт. І6214

Суддя, що його потягнено до слідства або Суду за неслужбовий злочин, що карається позбавленням волі в вязниці або будинках примусових робот, може бути тимчасово відсторонений до кінця справи з додержанням порядку, зазначеного в 16213 арт. В наглих випадках цього заходу може бути вжито і без попереднього зажадання від нього пояснень.

Арт. І6215

Коли Міністр Юстиції вважає: І/ що Суддя допустився такого службового недбальства, яке хоч і не тягне за собою усунення з посади за судом, одначе свідчить про те, що він не відповідає своій посаді або з явною зневагою ставиться до своїх обовязків; або 2/ що Суддя поза службою допустився таких аморальних чи негожих вчинків, наслідком яких хоча й не було потягнення його до карної відповідальности, але які не сумісні з гідністю Судді і, ставши відомими загалу, позбавляють Суддю, що їх допустився, необхідного довір’я і пошани; чи 3/ що Суддя, котрий своєю поведінкою поставить себе в місці служби в таке становище, яке дає серьозні підстави для сумнівів, що до спокійного і безстороннього виконання ним своїх обовязків надалі, всеж таки відмовляється від запропонованого йому перевода на рівну посаду до иншої місцевости, – то обставини ці подає на обговорення Дисциплінарної Колєґії Найвищого Суду, яка, зажадавши від Судді пояснень, може ухвалити в перших двох випадках про звільнення його з посади, а в останньому про переміщення його до другої місцевости на рівну посаду.

Арт. І6216

Голови та Члени судових установ, Народні Судді, Судові Слідчі, Старші Нотарі та особи Прокурорського Догляду не підлягають покаранню за адміністративним порядком.

Окрема думка: п.п.Іножарський І.П., Лазаревський Г.О. і Міронович М.Д. висловлюються за таку редакцію цього артикулу: Голова та Члени Судових Установ, Народні Судді, Судові Слідчі, Старші Нотарі та особи Прокурорського Догляду підлягають адміністративній відповідальності за попереднім дозволом дисциплінарних колєґій.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ XI:

 1. 2. Теорія і практика співвідношення в Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади
 2. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
 3. 17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути
 4. Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.
 5. Поділ ІУ. Інші адміністративні примусові заходи.
 6. Поділ У. Трудовий відбуток[96] на запобігнення стихійному лихові та боротьбу з ним.
 7. Стаття 94. Розподіл судових витрат
 8. Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди
 9. Розподіл судових витрат
 10. ДИРЕКТИВА РАДИ (89/298/ЕЕС) від 17 квітня 1989 року про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб*
 11. ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 12. Виконавчий документ подано до виконання. Що далі?
 13. Розділ 1 - Окреслення і поділ кар
 14. 26. Розподіл між сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі, обов’язків доказування. Роль суду в доказуванні.
 15. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень
 16. Початковий етап розслідування заподіяння тілесних ушкоджень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -