Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с.. 2008

Викладення матеріалу в посібнику здійснюється на основі типової програми з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн", яку вивчають у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації. Автори коротко, майже в конспективній формі, охарактеризували основні риси права та держави провідних цивілізацій в історичній ретроспективі. Така форма подання матеріалу дає змогу ефективно готуватися до заліків та іспитів із цієї дисципліни, швидко повторити пройдений матеріал або зорієнтуватися в новому.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю як денної, так і заочної форм навчання.

<< | >>
ТЕМА 1 Історія держави і права зарубіжних країн як наука
ТЕМА 2 Держава і право Стародавнього Єгипту
ТЕМА З Держава та право Стародавнього Вавилона
ТЕМА 4 Держава та право Стародавньої Індії
ТЕМА 5 Держава та право Стародавнього Китаю
ТЕМА 6 Держава та право Стародавньої Греції
ТЕМА 7 Держава та право Стародавнього Риму
ТЕМ А 8 Ранньофеодальна держава і право франків
ТЕМА 9 Феодальна держава та право Франції
ТЕМА 10 Феодальна держава та право Англії
ТЕМА 11 Держава та право Німеччини в Середні віки
ТЕМА 12 Держава та право Арабського Халіфату
ТЕМА 13 Виникнення та розвиток держави і права в західних та східних слов'ян
ТЕМА 14 Держава та право Федеральної Росії
ТЕМА 15 Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії
ТЕМА 16 Розвиток буржуазної держави та права у Франції
ТЕМА 17 Розвиток буржуазної держави та права США
ТЕМА 18 Буржуазна держава та право Японії

Книги и учебники по дисциплине История государства и права зарубежных стран:

 1. М. Ш. Альмухаметова, А. В. Кузнецов. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета,2014. 280 с. - 2014 год
 2. Барышникова Л.Н.. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие для студентов всех специальностей и форм обучения / Барышникова Л.Н. — 4-е изд., стереотип. — Казань,2014. — 180 с. - 2014 год
 3. Ахмедов Ч.Н., Байкеева С.Е., Сидоренко В.П. и др.. История государства и права зарубежных стран. Учебно-методическое пособие/ Сост.: СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России,2010. 92с. - 2010 год
 4. Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с. - 2008 год
 5. Еникеев 3. И., Еникеев А. 3.. История государства и права Башкортостана. - Уфа: Китап. - 432 с. - 2007 год
 6. Чепурнова Н.М., Серёгин А.В.. История государства и права зарубежных стран - 2007 год
 7. Довгялло, М. С.. Политическая история зарубежных славянских стран новейшего времени : справочник - Мн. : Тетра- Системс. - 272 с. - 2006 год
 8. Дахно І.І.. Історія держави і права. Навчальний посібник- довідник. — К.: Центр навчальної літератури,2006. — 408 с. - 2006 год
 9. Руденко Т.А.. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: Аллель-2000. — 64 с. - 2005 год
 10. Кудинов О.А.. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН - 2004 год
 11. К. И. Батыр. История государства и права зарубежных стран: Учеб. — 4-е изд.. пеоераб. и доп. — М.: ТК Велби —496 с. - 2003 год
 12. Варьяс, Михаил Юрьевич. Теократическое государство в романо-германской правовой системе / Диссертация - 2003 год
 13. Стадуб И.Д.. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Минск, 2003 - 2003 год
 14. С. А. Чибиряев. История государства и права зарубежных стран - 2002 год
 15. Милехина Е.В.. История государства и права зарубежных стран - 2002 год
 16. Алинин С.Ф., Антонов Б. Г., Ицков A. H.. Гибель Джонстауна — преступление ЦРУ.— M.: Юрид. лит.,1987.— 224 с. - 1987 год
 17. Ю. Бардах Б. Леснодорский М. Пиетрчак. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПОЛЬШИ - 1980 год
 18. Лурье И.М.. Лурье И.М. Очерки древнеегипетского права XVI - X вв. до н.э. Издательство Государственного Эрмитажа, Ленинград , 354 с. - 1960 год
 19. Д.P. ВОБЛИКОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ЭФИОПИИ. Государственное издательство ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Москва—1957 - 1957 год
 20. Филипп Саньяк. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ - 1928 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -