Васильєв С.В.. Цивільний процес: Навчальний посібник. — X.,2008. -480 с.. 2008

<< | >>
Розділ 1 ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Розділ 2 ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Розділ З ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Розділ 4 СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 5 ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 6 УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ
Розділ 7 ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 8 ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Розділ 9 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Розділ 10 СУДОВІ ВИТРАТИ
Розділ 11 ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Розділ 12 ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 13 ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 14 ПОЗОВ
Розділ 15 ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Розділ 16 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Розділ 17 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Розділ 18 СУДОВЕ РІШЕННЯ
Розділ 19 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Розділ 20 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 21ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 22 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 23 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 24 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ
Розділ 25 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Розділ 26 ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 27 ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Розділ 28 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Розділ 29 НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Розділ ЗО ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

Книги и учебники по дисциплине Цивільний процес України:

  1. В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с. - 2011 год
  2. Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с - 2009 год
  3. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с. - 2008 год
  4. Науково практичний коментар до ЦПК України - 2006 год