Каракаша І.І.. Земельне право України • Підручник / За ред Погрібного О О , 3-51 — К Істина,2003 - 448 с.. 2003

В підручнику детально розглянуті питання права власності на землю та права землекористування, розкриваються умови та порядок набуття земель­них ділянок, реалізації земельних прав І обмеження прав на землю земель­ними сервітутами, а також викладені правові режими використання та охо­рони окремих категорій земель Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магіс­трів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широко­му колу читачів, які цікавляться проблемами земельного законодавства І права України.

<< |
§ 5. Система земельного права

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція - 2016 год
  2. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с. - 2009 год
  3. Лісова Тетяна Вікторівна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004 - 2004 год