О. Ф. Фрицький. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер. - 536 с.. 2003

У підручнику розглядаються особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; Конституція України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; конституційно-правові основи організації здійснення державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, влади Президента України; територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних та гуманітарних вищих навчальних закладів.

|
Глава І Конституційне право як провідна галузь національного права України, наука та навчальна дисципліна
Глава II Конституція — Основний Закон держави
Глава III Загальні засади конституційного ладу в Україні
Глава IV Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Глава V Форми народного волевиявлення
Глава VI Конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні
Глава VII Верховна Рада України
Глава VIII Президент України
Глава IX Виконавча влада в Україні
Глава X Конституційні основи судової влади в Україні
Глава XI Територіальний устрій України
Глава XII Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні

Книги и учебники по дисциплине Конституционное право Украины: