Загальні положення виконавчого провадження

Доступність правосуддя та виконавче провадження. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та виконавче провадження. Виконавче провадження як частина судового розгляду. Предмет виконавчого провадження.

Питання ефективної діяльності Державної виконавчої служби. Джерела виконавчого провадження. Сучасні науково-правові проблеми виконавчого провадження. Моделі виконавчого провадження. Ефективність виконавчого провадження, статистика належного виконання рішень судів та інших органів. Принципи виконавчого провадження.

Органи, які здійснюють виконання рішень. Правовий статус державного виконавця та його повноваження. Сторони виконавчого провадження, їх правосуб’єктність, права та обов’язки. Представництво сторін. Правонаступництво. Множинність сторін у виконавчому провадженні. Особи, які сприяють здійсненню виконавчого провадження (експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті), їх права та обов’язки.

Процесуальна форма виконавчого провадження. Виконавчі документи як підстава виконання. Добровільне виконання рішень. Місце виконання рішення. Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка і розстрочка, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення. Зупинення виконавчого провадження. Закінчення виконавчого провадження. Повернення виконавчого документу. Відновлення виконавчого провадження . Витрати, пов’ язані з проведенням виконавчих дій. Виконавчий збір. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності, поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчих документів для виконання. Строки здійснення виконавчого провадження, їх поновлення і продовження. Заходи примусового виконання рішень.

Суд у виконавчому провадженні. Повноваження суду у виконавчому провадженні. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. Вирішення питання у зв’язку з ходом виконавчого провадження. Вирішення питання про проникнення до житла чи іншого володіння особи. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини. Визначення частки майна боржника в спільному майні. Заміна сторони правонаступником. Затвердження мирової угоди сторін у виконавчому провадженні.

Захист прав учасників виконавчого провадження. Оскарження дій та бездіяльності державного виконавця в судах. Позови про виключення майна з опису. Позови осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні. Позови осіб, які не беруть участі у виконавчому провадженні. Відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями державних виконавців. Постанови про заходи забезпечення виконавчого провадження.

2.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме Загальні положення виконавчого провадження:

 1. Загальні правила виконавчого провадження
 2. Глава X ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 3. Що означає положення, закріплене вч.З ст. 235 ЦПК, про те, що справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду? Які це загальні положення?
 4. Глава 17. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 6. Чи стягуються понесені судові витрати, передбачені ст. 79 ЦПК, у справах окремого провадження, на яке поширюються загальні положення цього Кодексу?
 7. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 8. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 9. Що таке виконавче провадження?
 10. Зупинення виконавчого провадження
 11. Закінчення виконавчого провадження
 12. Порядок здійснення виконавчого провадження
 13. Учасники виконавчого провадження
 14. РОЗДІЛ з ГОЛОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -