З А К О Н У К Р А Ї Н И Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 10, ст.77 )

{ Закон визнано таким,що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-рп/2003 ( v011p710-03 ) від 10.06.2003 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2103-IV( 2103-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, №2, ст.31 № 3385-VI( 3385-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.493 № 4212-VI( 4212-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33,

ст.413}

Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств,у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків.

Стаття 1. Встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків(далі - підприємства),до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Стаття 2. Для цілей цього Закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами,а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств, якщо таке відчуження здійснюється шляхом: звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов’язань боржника з перерахування фондам за- гальнообов’ язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011 року, та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.)Абзац другий статті 2 в редакції Закону № 2103-IV (2103-15) від 21.10.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3385-VI ( 3385-17 ) від 19.05.2011 }

{ Абзац третій статті 2 виключено на підставі Закону № 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011 }

Стаття 3.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити неухильне виконання цього Закону;

у місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року № 2864-III

8. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 № 512/5 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 27 (17.04.2012). - ст. 1018 (Електронна адреса доступу - http://zakoNg2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12 ).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме З А К О Н У К Р А Ї Н И Про введення мораторію на примусову реалізацію майна:

 1. Примусова реалізація майна боржника
 2. Глава 1.2 Реалізація арештованого майна
 3. В якому розмірі вираховується судовий збір при зверненні з позовом про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, дарування, а також про застосування наслідків недійсності правочину, якщо позивач не заявляє вимог про присудження йому майна (грошових коштів)?
 4. Як визначається територіальна підсудність справ у спорах: — про витребування майна з чужого незаконного володіння; — про усунення перешкод у користуванні майном чи про усунення порушень права власника, не пов'язаним з позбавленням права володіння?
 5. ПОРЯДОК видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна
 6. Глава 2.2 Виконання банками платіжних вимог органів ДВС про примусове списання боргу з банківських рахунків боржників та постанов про арешт коштів, що знаходяться на рахунках боржників
 7. Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку
 8. За якою процедурою здійснюється виконання рішення про примусовий обмін?
 9. Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації
 10. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
 11. Про трудову повинність то примусову працю (5 серпня 1941 р.)
 12. Чи може бути відмовлено у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, наприклад, Російської Федерації, про відібрання малолітньої дитини, якщо на час ухвалення рішення дитина проживала на території України?
 13. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 14. Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -