КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 вересня 1999 р. № 1744 Київ Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери

Відповідно до статті 55 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок накладення арешту на цінні папери (додається).

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744

ПОРЯДОК

накладення арешту на цінні папери

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо накладання арешту на цінні папери під час виконавчого провадження відповідно до Закону України "Про виконавче провадження"

(606-14 ).

2. У цьому Порядку терміни "бездокументарна форма цінного паперу","документарна форма цінного паперу", "збері- гач", "знерухомлення цінних паперів", "реєстратор" вживаються у визначеннях, наведених у Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).

3. Арешт на цінні папери застосовується:

для забезпечення збереження майна боржника у вигляді цінних паперів, яке підлягає наступній передачі стягувачу або реалізації;

на виконання рішення суду про конфіскацію майна боржника;

на виконання ухвали суду про накладення арешту на майно,що належить відповідачу.

4. Арешт може бути накладено на будь-які цінні папери незалежно від їх виду та форми випуску як одного власника,так і кількох співвласників.

5. Для накладення арешту на цінні папери державний виконавець відповідно до законодавства виносить окрему постанову або в постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає факт накладення арешту на майно.

У разі накладення арешту на іменні цінні папери у документарній формі копія постанови надсилається реєстратору або емітенту, що веде реєстр власників іменних цінних паперів згідно із законодавством (далі - реєстроутримувач), а у разі накладення арешту на цінні папери, випущені у бездокументарній формі, та/або знерухомлені цінні папери-зберігачу, а також іншим особам, визначеним законодавством про виконавче провадження.

6. Цінні папери,на які накладено арешт,підлягають опису в порядку, передбаченому законодавством.

У процесі проведення опису цінних паперів складається акт за встановленою формою,в якому зазначається їх вид, найменування випуску, категорія та кількість.

7. Виявлені під час опису іменні цінні папери у документарній формі та цінні папери на пред’явника у документарній формі, на які накладено арешт,підлягають обов’язковому вилученню та негайній передачі на зберігання до установ Національного банку. Крім того, іменні цінні папери у документарній формі обмежуються в обігу шляхом їх блокування реєстроут- римувачем на особовому рахунку власника невідкладно після отримання копії відповідної постанови державного виконавця. Блокування полягає в припиненні реєстрації переходу права власності на іменні цінні папери, обтяжені зобов’язаннями.

8. Цінні папери, випущені у без документарній формі,та знерухомлені цінні папери,на які накладено арешт,об- межуються в обігу шляхом здійснення зберігачем відповідної облікової операції невідкладно після отримання копії постанови державного виконавця. У цьому разі частина або вся кількість цінних паперів на рахунку власника обмежується в обігу шляхом виконання відповідного облікового запису.

9. Зняття арешту на цінні папери провадиться на підставі окремої постанови або постанови про закриття виконавчого провадження, винесеної державним виконавцем згідно із законодавством.

10. Припинення обмежень в обігу цінних паперів, випущених у без документарній формі, знерухомлених цінних паперів та іменних цінних паперів у документарній формі здійснюється відповідно зберігачем або реєстроутримувачем невідкладно після отримання відповідної постанови щодо зняття арешту на цінні папери.

11. У разі зняття арешту на цінні папери у документарній формі, що були вилучені та передані на зберігання до установ Національного банку,такі папери негайно повертаються власнику державним виконавцем.

30. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 р. № 42/5 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 29 (06.08.99). - ст. 1511 (Електронна адреса доступу -

http://zakoNg2.rada.gov.ua/laws/show/z0480-99 ).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 вересня 1999 р. № 1744 Київ Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери:

 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 серпня 2011 р. № 845
 2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 7 березня 2007 р. № 408
 3. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 4. Чи належить до розгляду судом загальної юрисдикції спір за позовом фізичної особи про звільнення майна від арешту, накладеного постановою слідчого по кримінальній справі відносно іншої особи, чи це питання повинно вирішуватися шляхом оскарження зазначеної постанови в порядку кримінального судочинства?
 5. ДИРЕКТИВА 2001/34/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 28 травня 2001 року про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери
 6. § 4. Кабінет Міністрів України
 7. 8.5.1. Цінні папери першого порядку
 8. § 3. Повноваження Кабінету Міністрів України
 9. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
 10. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
 11. ДИРЕКТИВА РАДИ 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ІСІ)*
 12. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З 01.12.2004№ 136/5 Про затвердження Порядку витребування та проведення перевірки виконавчого провадження
 13. § 1. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
 14. 73. Процесуальний порядок розгляду судами справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.
 15. ГЛАВА 7 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД’ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ
 16. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З № 60/5; 304 від 03.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 4 липня 2002 р. за № 555/6843
 17. Закон України Про правонаступництво України* (12 вересня 1991 р.)
 18. Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР про заходи по виконанню директиви Й.В.Сталіна щодо посилення хлібозаготівель (15 вересня 1947 р.)
 19. ЦІННІ ПАПЕРИ
 20. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -