Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід)

1. За наявності підстав, зазначених у статтях 27 - 29 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.

2. За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.

3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заяви про відвід (самовідвід), подані після початку розгляду, судом не розглядаються.

Повторне звернення з заявою про відвід з тих самих підстав забороняється.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає порядок заявлення відводів суддею, секретарем судового засідання, експертом, спеціалістом, перекладачем самим собі (самовідводів), а також заявлення їм відводів особами, які беруть участь у справі.

2. Стаття спрямована, зокрема, на дисциплінування учасників адміністративного процесу, зокрема й з тією метою, щоб не затягувати розгляд справи зловживаючи правом на заявлення відводів.

Порядок заявлення відводу (самовідводу)

3. У разі наявності підстав, визначених у статтях 27, 28 і 29 КАСУ, заявити собі самовідвід є обов'язком судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача. Заявити відвід за тих самих підстав є правом осіб, які беруть участь у справі.

4. Відвід (самовідвід) може бути заявлений не лише в суді першої інстанції, а й у суді апеляційної, касаційної інстанцій, при перегляді справи за винятковими чи нововиявленими обставинами.

5. Відвід, у тому числі самовідвід, повинен бути вмотивованим.

Оскільки форму заяви законом не визначено, то відвід можна заявляти як у письмовій, так і в усній формі.

6. У суді першої інстанції відвід, у тому числі самовідвід, можна заявляти до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. За аналогією - заявляти відвід у суді вищої інстанції можна до початку надання суду пояснень особами, які беруть участь у справі. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, коли про підставу відводу стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами (після початку надання суду пояснень особами, які беруть участь у справі).

7. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований - з наведенням відповідних аргументів та/чи доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу (самовідводу).

8. Процедуру розгляду і вирішення заяви про відвід (самовідвід) визначає стаття 31 КАСУ.

Наслідки незаявлення відводу

9. У разі незаявлення самовідводу за наявності підстав відводу, визначених законом, особи, які беруть участь у справі, мають право оскаржити судове рішення, оскільки це могло вплинути на результат розгляду справи. Однак це справедливо лише за умови, що такі особи самі не знали про наявність підстав відводу до ухвалення судового рішення у справі.

10. Якщо особа, яка бере участь у справі, своєчасно (у строки, визначені частиною третьою коментованої статті) не заявила відвід, але знала про наявність підстав для цього, вона втрачає право заявляти відвід, а наявність таких підстав не може бути використано нею для оскарження судового рішення.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід):

 1. Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід)
 2. Стаття 23. Заяви про самовідвід та відводи
 3. Якщо суд не розглянув заяву про відвід судді, чи є це безумовною підставою для скасування рішення з направленням справи на новий розгляд з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 311 ЦПК? Чи може апеляційний суд не погодитись з ухвалою про відхилення заяви про відвід судді і з цієї же підстави скасувати рішення з направленням справи на новий розгляд?
 4. Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
 5. Чи може бути підставою для скасування судового рішення порушення процедури розгляду заяви про відвід?
 6. Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду
 7. Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
 8. Стаття 136. Заява про виклик свідка
 9. Що таке спір про право, при виникненні якого заява в порядку окремого провадження залишається без розгляду?
 10. Яким чином слід поступити суду першої чи апеляційної інстанцій, до якого надійшла заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, якщо справа направлена до суду касаційної інстанції для перегляду касаційної скарги чи скарги у зв'язку з винятковими обставинами? Яким чином поступити суду касаційної інстанції, в провадженні якого знаходиться касаційна скарга чи скарга у зв'язку з винятковими обставинами, якщо заява про перегляд судового рішення знаходиться на розгляді в
 11. Чи підлягає розгляду заява про приєднання до апеляційної скарги у разі відкликання апеляційної скарги чи відмови від неї?
 12. Чи повинен суд першої інстанції направляти до апеляційного суду справу, якщо подана лише заява про апеляційне оскарження без подання апеляційної скарги і строк для її подачі закінчився?
 13. 10. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Правове положення суду. Склад суду. Підстави для відводу судді. Порядок вирішення заяви про відвід судді.
 14. Якого змісту повинна бути заява боржника про скасування судового наказу? Чи в обов'язковому порядку судовий наказ підлягає скасуванню?
 15. Чому за положеннями ст. 22 ЦПК прокурору не можна заявити відвід?
 16. У ч. 1 ст. 124 ЦПК зазначено, що зустрічна позовна заява повинна відповідати вимогам, статей 119 і 120 цього Кодексу, а також подається до суду з додержанням загальних правил пред'явлення позову. Про які конкретно правила йде мова та чи потрібно по ньому проводити попереднє судове засідання?
 17. Чи вправі особа, яка бере участь у справі, заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу в усній формі?
 18. § 6. Відвід судді та працівників апарату судів
 19. Позовна заява
 20. Позовна заява і порядок виправлення її недоліків
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -