Стаття 73. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

2. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює забезпечення доказів як механізм збору і закріплення доказів до судового розгляду адміністративної справи по суті. Стаття гарантує наявність доказів у справі на випадок, коли їх можна втратити до початку судового розгляду.

Поняття забезпечення доказів

2. Забезпеченням доказів є збір судом доказів до відкриття провадження у справі або на стадії підготовчого провадження, якщо надання цих доказів до початку судового розгляду стане неможливим або ускладненим. Докази може бути забезпечено також у період між судовими засіданнями щодо судового розгляду адміністративної справи, і навіть в апеляційному провадженні.

Неможливість надання (одержання) доказу може бути пов'язана з майбутнім знищенням, зіпсуттям доказу, очікуваною смертю свідка тощо, а ускладнення у наданні доказу може бути зумовлене обставинами, які вимагатимуть додаткових зусиль, витрати часу та коштів (наприклад, особа, яка може бути свідком, виїжджає за кордон).

3. Інститут забезпечення доказів розкрито у трьох статтях. Крім коментованої, це статті 74 (способи забезпечення доказів) і 75 КАСУ (вимоги до заяви про забезпечення доказів та порядок її розгляду).

Ініціатори забезпечення доказів

4. Право просити суд забезпечити докази мають:

1) заінтересована особа - до відкриття провадження в адміністративній справі (про відкриття провадження у справі див. статтю 107 КАСУ і коментар до ст. 107 КАСУ);

2) особа, яка бере участь у справі, - після відкриття провадження у справі.

КАСУ не містить визначення терміна "заінтересована особа", але такою особою слід вважати особу, яка має легітимний (правовий) інтерес у вирішенні певного публічно-правового спору, але для того, щоб її майбутнє звернення до суду мало якісь перспективи, їй необхідно забезпечити наявність певних доказів. Заінтересованою можна вважати також особу, яка подає до адміністративного суду позовну заяву і одночасно просить забезпечити докази.

Особами, які беруть участь у справі, є сторони (позивач і відповідач), треті особи та представники сторін і третіх осіб. Найчастіше інтерес у забезпеченні певних доказів існує у позивача, оскільки більшість доказів акумулюється у відповідача - суб'єкта владних повноважень.

5. Згідно з коментованою статтею, суд не має права забезпечувати докази з власної ініціативи. Але це не перешкоджає йому після відкриття провадження у справі збирати докази з власної ініціативи на підставі інших положень КАСУ (частини четверта і п'ята статті 11, частина четверта статті 65, частина п'ята статті 71, пункти 1 і 3 частини другої статті 110).

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 73. Забезпечення доказів:

 1. 33. Забезпечення доказів та судові доручення по збиранню доказів в цивільному процесі.
 2. § 6. Забезпечення доказів
 3. 6. Забезпечення доказів
 4. Стаття 133. Забезпечення доказів
 5. Стаття 74. Способи забезпечення доказів
 6. Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду
 7. Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 8. Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
 9. Чи обов'язково вимагати від особи, яка просить вжити заходи забезпечення позову, надання обгрунтування та доказів своєї заяви, якщо з підстави позову й так убачається необхідність Ті задоволення? Чи потрібно у такому разі ухвалу суду про вжиття заходів забезпечення позову детально мотивувати?
 10. 47. Забезпечення позову. Підстави, види і процесуальний порядок забезпечення позову та заміни забезпечення позову або скасування забезпечення позову.
 11. 32. Оцінка судових доказів. Особливості оцінки доказів в різних стадіях цивільного процесу.
 12. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
 13. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
 14. Які це інші види забезпечення позову та як розуміти застосування кількох видів забезпечення позову, про що йдеться вч.2 ст. 152 ЦПК?
 15. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
 16. Розгляд заяви про забезпечення позову та виконання ухвали про забезпечення позову
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -