Стаття 67. Спеціаліст

1. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

2. Спеціаліст може бути залучений до участі в адміністративному процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта.

3. Спеціаліст зобов'язаний прибути за викликом суду, відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та письмові роз'яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, у разі потреби - надавати суду технічну допомогу.

4. Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань.

5. Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі в адміністративному процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає статус спеціаліста в адміністративному процесі - встановлює, хто може бути спеціалістом в адміністративному процесі, обов'язки і права спеціаліста.

Спеціаліст, його роль у адміністративному процесі

2. Спеціаліст - це особа, яка володіє спеціальними знаннями і навичками застосування технічних засобів, може надавати консультації суду під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (частина перша коментованої статті).

3. Спеціаліст надає безпосередню допомогу технічного характеру під час вчинення процесуальних дій (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо), а при потребі дає усні консультації або письмові роз'яснення під час дослідження доказів.

4. Допомога спеціаліста потрібна насамперед у процесі доказування, але вона не замінює висновку експерта. Наприклад, як спеціаліста може бути запрошено фахівця у галузі комп'ютерної техніки для роз'яснення процесу електронного документообігу, для відтворення електронних документів перед судом тощо. На відміну від висновку експерта, результати роботи спеціаліста не є засобом доказування (джерелом доказів), а лише допомагають суду та іншим учасникам адміністративного процесу розібратися в інформації, яка постає перед ними, та зрозуміти її. Тому обставини у справі не можна встановлювати на підставі консультацій чи роз'яснень спеціаліста; при потребі для цього необхідно залучати експерта, який несе відповідальність за правильність висновку.

5. Спеціаліст залучається за відповідною ухвалою суду, у якій має бути визначено, з якою метою потрібно залучити спеціаліста. Ініціювати залучення спеціаліста може суд, а також особи, які беруть участь у справі.

6. Допомога спеціаліста, так само як і експерта, не може стосуватися правових питань, оскільки вважається, що найкомпетентнішим у питаннях права є суд.

Обов'язки спеціаліста

7. Відповідно до частини третьої коментованої статті спеціаліст зобов'язаний:

1) з'явитися за викликом суду;

2) давати усні консультації та письмові роз'яснення;

3) звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів (це одночасно є і правом спеціаліста, оскільки він сам визначає, на які обставини чи особливості доказів необхідно звернути увагу суду);

4) у разі потреби - надавати суду технічну допомогу (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо);

5) відповідати на задані йому питання осіб, які беруть участь у справі, та суду (див., зокрема частину другу статті 149 КАСУ).

Права спеціаліста

8. Відповідно до частини п'ятої коментованої статті спеціаліст має такі права:

1) знати мету свого виклику до суду (про мету виклику має бути зазначено у повістці відповідно до ухвали суду про залучення спеціаліста);

2) відмовитися від участі в адміністративному процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками;

3) при потребі з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам у судовому засіданні;

4) звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів (це одночасно є і обов'язком спеціаліста, якщо, на його думку, такі обставини чи особливості можуть мати важливе значення для оцінки доказів);

5) право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з переїздом до іншого населеного пункту, найманням житла, та інших витрат, пов'язаних з викликом до суду (порядок забезпечення цього права визначено статтею 92 КАСУ).

Відповідальність спеціаліста

9. Оскільки допомога спеціаліста не може використовуватися як засіб доказування (джерело доказів), то й кримінальної відповідальності для спеціаліста не встановлено. Спеціаліста може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за неповагу до суду, що виразилась у непідкоренні розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само у вчиненні дій, які свідчать про очевидну зневагу до суду або встановлених у суді правил. Стаття 1853 КУпАП передбачає за такі діяння накладення штрафу від шести до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 204 грн.) або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 67. Спеціаліст:

 1. Стаття 54. Спеціаліст
 2. Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 3. Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 4. Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків
 5. Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста
 6. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 7. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
 8. Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 9. 5. Глушкова Д. Г. Участь спеціаліста при виконанні судових рішень / Д. Г. Глушкова // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 104-110 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
 10. Чи вправі особа, яка бере участь у справі, заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу в усній формі?
 11. Відповідно до ч. 6 ст. 74ЦПК особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобівзв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Чи можуть бути витрати, понесені судом на повідомлення чи виклик осіб, які беруть участь у справі, з використанням зазначених засобів зв'язку віднесені на сторону, яка програла процес?
 12. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -