Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі

1. Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає коло осіб, які беруть участь у справі, незалежно від етапу провадження в адміністративній справі. Класифікація осіб, які беруть участь у справі, проведена з метою визначити (в інших статтях КАСУ) роль кожної категорії цих осіб в адміністративному процесі та коло їхніх процесуальних прав і обов'язків.

Особи, які беруть участь у справі

2. Особи, які беруть участь у справі, - це учасники адміністративного процесу, які здійснюють свої процесуальні права та виконують обов'язки в адміністративному процесі для того, щоб добитися певного правового результату, у якому вони заінтересовані.

Класифікація осіб, які беруть участь у справі

3. В адміністративних справах, згідно з коментованою статтею, беруть участь сторони, а також можуть брати участь треті особи, а також представники сторін та третіх осіб.

Деталізуючи цей перелік, виходячи з наступних статей цієї глави КАСУ, можна визначити такий склад осіб, які беруть участь у справі:

1) сторони:

- позивач,

- відповідач;

2) треті особи:

- треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору,

- треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;

3) представники сторін, третіх осіб:

- представники на основі договору,

- представники на основі закону (законні представники), у тому числі органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

4. За спрямуванням інтересу таких осіб, які беруть участь у справі, умовно можна поділити на тих, які мають матеріально-правову заінтересованість у результатах вирішення справи (сторони і треті особи), і на тих, що мають процесуально-правову заінтересованість (представники сторін і третіх осіб).

Судове рішення у справі стосуватиметься прав і обов'язків сторін та третіх осіб.

5. Процесуальний статус сторін визначено у статтях 50 - 52, третіх осіб - у статтях 53 - 54, представників сторін та третіх осіб - у статтях 56 - 61, у тому числі особливості процесуального статусу таких законних представників як органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, визначено у статтях 60 - 61 КАСУ.

6. Найменування осіб, які беруть участь у справі, зберігаються за ними на всіх етапах адміністративного судочинства, лише на етапі виконання судових рішень в адміністративних справах з'являються такі учасники, як сторони виконавчого провадження - стягувач і боржник, - а також державний виконавець.

Відмінність від цивільного судочинства

7. Оскільки адміністративне судочинство реалізується лише у формі позовного провадження, на відміну від цивільного судочинства, у ньому відсутні такі особи, які беруть участь у справі, як заявники та інші заінтересовані особи.

8. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в адміністративному судочинстві віднесено до законних представників (частина восьма статті 56 КАСУ), оскільки їхня роль полягає у здійсненні функції представництва, що заснована на законі. У цивільному судочинстві ці суб'єкти названі самостійною категорією осіб, які беруть участь у справі, хоча їхній процесуальний статус (обсяг прав і обов'язків) в обох видах судочинства збігається.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі:

  1. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
  2. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  3. Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  4. Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
  5. Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
  6. Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
  7. Відповідно до ч. 6 ст. 74ЦПК особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобівзв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Чи можуть бути витрати, понесені судом на повідомлення чи виклик осіб, які беруть участь у справі, з використанням зазначених засобів зв'язку віднесені на сторону, яка програла процес?
  8. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
  9. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 301 ЦПК при підготовці справи до розгляду апеляційним судом суддя-доповідач з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі. Чи означає це, що суд апеляційний суд вправі залучити до участі у справі, наприклад, третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, яку суд першої інстанції помилково не залучив до участі усправі?
  10. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі