Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі

1. Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає коло осіб, які беруть участь у справі, незалежно від етапу провадження в адміністративній справі.

Класифікація осіб, які беруть участь у справі, проведена з метою визначити (в інших статтях КАСУ) роль кожної категорії цих осіб в адміністративному процесі та коло їхніх процесуальних прав і обов'язків.

Особи, які беруть участь у справі

2. Особи, які беруть участь у справі, - це учасники адміністративного процесу, які здійснюють свої процесуальні права та виконують обов'язки в адміністративному процесі для того, щоб добитися певного правового результату, у якому вони заінтересовані.

Класифікація осіб, які беруть участь у справі

3. В адміністративних справах, згідно з коментованою статтею, беруть участь сторони, а також можуть брати участь треті особи, а також представники сторін та третіх осіб.

Деталізуючи цей перелік, виходячи з наступних статей цієї глави КАСУ, можна визначити такий склад осіб, які беруть участь у справі:

1) сторони:

- позивач,

- відповідач;

2) треті особи:

- треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору,

- треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;

3) представники сторін, третіх осіб:

- представники на основі договору,

- представники на основі закону (законні представники), у тому числі органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

4. За спрямуванням інтересу таких осіб, які беруть участь у справі, умовно можна поділити на тих, які мають матеріально-правову заінтересованість у результатах вирішення справи (сторони і треті особи), і на тих, що мають процесуально-правову заінтересованість (представники сторін і третіх осіб).

Судове рішення у справі стосуватиметься прав і обов'язків сторін та третіх осіб.

5. Процесуальний статус сторін визначено у статтях 50 - 52, третіх осіб - у статтях 53 - 54, представників сторін та третіх осіб - у статтях 56 - 61, у тому числі особливості процесуального статусу таких законних представників як органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, визначено у статтях 60 - 61 КАСУ.

6. Найменування осіб, які беруть участь у справі, зберігаються за ними на всіх етапах адміністративного судочинства, лише на етапі виконання судових рішень в адміністративних справах з'являються такі учасники, як сторони виконавчого провадження - стягувач і боржник, - а також державний виконавець.

Відмінність від цивільного судочинства

7. Оскільки адміністративне судочинство реалізується лише у формі позовного провадження, на відміну від цивільного судочинства, у ньому відсутні такі особи, які беруть участь у справі, як заявники та інші заінтересовані особи.

8. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в адміністративному судочинстві віднесено до законних представників (частина восьма статті 56 КАСУ), оскільки їхня роль полягає у здійсненні функції представництва, що заснована на законі. У цивільному судочинстві ці суб'єкти названі самостійною категорією осіб, які беруть участь у справі, хоча їхній процесуальний статус (обсяг прав і обов'язків) в обох видах судочинства збігається.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі:

  1. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
  2. 11. Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки. Інші учасники цивільного процесу.
  3. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  4. Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  5. Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
  6. Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
  7. Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
  8. Відповідно до ч. 6 ст. 74ЦПК особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобівзв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Чи можуть бути витрати, понесені судом на повідомлення чи виклик осіб, які беруть участь у справі, з використанням зазначених засобів зв'язку віднесені на сторону, яка програла процес?
  9. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
  10. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -