Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками

1. Не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок.

2. Судді, прокурори, слідчі не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює обмеження щодо участі особи у справі в процесуальній ролі представника з метою забезпечення інтересів осіб, які беруть участь у справі, і запобігання впливові на суд та виникненню колізії інтересів.

Коло осіб, які не можуть бути представниками

2. Відповідно до частини першої коментованої статті не можуть бути представниками у справі особи, які діють чи діяли у цьому процесі як:

1) секретар судового засідання (стаття 63);

2) перекладач (стаття 68);

3) експерт (стаття 66);

4) спеціаліст (стаття 67);

5) свідок (стаття 65 КАСУ).

Якби таких осіб допускали як представників, то виникали б виправдані сумніви в об'єктивності, незаінтересованості та безсторонності у їхній діяльності як секретаря судового засідання, перекладача, експерта, спеціаліста, свідка. Однак наявність цього положення не є перешкодою для допиту представника як свідка, якщо йому особисто відомі обставини у справі (частина перша статті 76 КАСУ), оскільки у цьому випадку його процесуальний статус не змінюється.

У справах, де секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок не виконували цих функцій, вони можуть брати участь як представники.

3. Частина друга коментованої статті встановлює обмеження щодо участі у справі у ролі представника для суддів, прокурорів та слідчих, виходячи з того, щоб вони своїм статусом не впливали на суд.

Так, не можуть бути представниками у справі:

1) судді, а саме - професійні судді (посадові особи судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції). Виходячи з цілей статті можна зробити висновок, що термін "суддя" тут не включає народних засідателів, присяжних, третейських суддів;

2) слідчі органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції, прокуратури (старші слідчі в особливо важливих справах, слідчі в особливо важливих справах, старші слідчі, слідчі);

3) прокурори (з урахуванням цілей коментованої статті та роз'яснення поняття "прокурор", яке дано у статті 56 Закону України "Про прокуратуру", під прокурорами тут належить розуміти Генерального прокурора України та його заступників, підпорядкованих прокурорів та їх заступників, старших помічників і помічників прокурора, начальників управлінь і відділів прокуратури, їх заступників, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів прокуратури).

4. Суддя, прокурор чи слідчий може діяти як представник лише тоді, коли він представляє відповідний орган, що є стороною або третьою особою в справі, чи є законним представником особи, яка бере участь у справі.

Обмеження щодо участі у справі представника

5. Обмеження щодо участі особи у справі в процесуальній ролі представника встановлене для адвокатів: відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про адвокатуру" адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у цій справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками:

 1. 18. Поняття та види представництва в суді. Особи, які можуть бути представниками в суді. Особи, які не можуть бути представниками в суді.
 2. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 3. Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 4. Хто може бути представником фізичної особи у цивільному процесі? Чи можуть бути представником фізичної особи емансиповані особи?
 5. Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
 6. Відповідно до ч. 6 ст. 74ЦПК особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобівзв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Чи можуть бути витрати, понесені судом на повідомлення чи виклик осіб, які беруть участь у справі, з використанням зазначених засобів зв'язку віднесені на сторону, яка програла процес?
 7. Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
 8. Особи, які не можуть перебувати в шлюбі
 9. У ст. 219 ЦПК зазначено, що допущені в судовому рішенні описки чи арифметичні помилки можуть бути виправлені. За змістом ч. 1 ст. 208 ЦПК це означає, що можуть бути виправлені недоліки, допущені як в рішенні, так і в ухвалі суду. Проте в ст. 221 ЦПК зазначено, якщорішення є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту. Чи означає це, що може бути роз'яснено лиш
 10. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 11. Які судові рішення апеляційного суду можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції?
 12. У діючому ГПК, КАС провадження з наказного провадження немає. Чи можуть юридичні особи звертатись дд суду загальної юрисдикції про видачу судового наказу з вимогами до іншої юридичної особи? Які критерії розмежування компетенції між судами різних видів юрисдикцій?
 13. Хто може бути заявником, визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення їі померлою та які вимоги до змісту заяви?
 14. Відповідно до ч. 2 ст. 26 ЦПК у справах окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники. Яким чином до участі у справі залучаються заінтересовані особи, яким чином з'ясовується їх участь у справі?
 15. Чи може суд направляти судові повістки представнику юридичної особи, що знаходиться не за юридичною адресою цієї особи?
 16. Хто не може бути представником у виконавчому провадженні?
 17. 18.27. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
 18. 18.28. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи
 19. Чи можуть бути усунені недоліки виданого судового наказу?
 20. 18.29. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -