Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи

1. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді у першій інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в адміністративній справі.

2. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду апеляційної інстанції.

3. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і апеляційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду касаційної інстанції.

4. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи Верховним Судом України, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій.

(Із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає безумовною підставою для відводу судді ту обставину, що раніше він брав участь в ухваленні рішення у цій самій справі.

2. Метою статті є забезпечити незаінтересованість і неупередженість суду та усунути від розгляду справи суддів, у яких раніше уже склалося певне переконання у справі. Таких суддів має бути усунуто від розгляду справи насамперед не розподіляючи справу на такого суддю, якщо ж справа потрапила до судді, він повинен заявити самовідвід, або ж йому може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.

Відвід судді, який брав участь у розгляді в суді першої інстанції

3. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі у:

1) розгляді цієї самої справи в суді апеляційної інстанції;

2) розгляді цієї самої справи в суді касаційної інстанції;

3) перегляді справи за винятковими обставинами;

4) новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в справі.

4. Сама по собі обставина, що суддя знову бере участь у вирішенні справи в суді першої інстанції після скасування його ж ухвали судом вищої інстанції (крім ухвали про закриття провадження в справі), не є перешкодою для участі такого судді у розгляді цієї самої справи.

Відвід судді, який брав участь в апеляційному провадженні

5. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у:

1) розгляді цієї самої справи в суді касаційної інстанції;

2) розгляді цієї самої справи в суді першої інстанції;

3) перегляді справи за винятковими обставинами;

4) новому розгляді справи після скасування ухвали чи нової постанови суду апеляційної інстанції.

6. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, може брати участь у розгляді справи після її надходження до суду апеляційної інстанції повторно за умови, що не було скасовано ухвалу чи рішення суду апеляційної інстанції.

Відвід судді, який брав участь у касаційному провадженні

7. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи у:

1) суді першої інстанції;

2) суді апеляційної інстанції;

3) перегляді справи за винятковими обставинами;

4) новому розгляді її судом касаційної інстанції після скасування ухвали чи нової постанови суду касаційної інстанції.

Відвід судді, який брав участь у провадженні за винятковими обставинами

8. Суддя, який брав участь у перегляді справи за винятковими обставинами, не може брати участі у розгляді цієї самої справи у:

1) суді першої інстанції;

2) суді апеляційної інстанції;

3) суді касаційної інстанції.

9. Коментована стаття не перешкоджає судді, який переглядав справу за винятковими обставинами, повторно брати участь у перегляді цієї справи за винятковими обставинами.

Відвід судді у провадженні за нововиявленими обставинами

10. На доповнення до коментованої статті частина перша статті 250 КАСУ забороняє судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, брати участь у перегляді цього судового рішення за нововиявленими обставинами. Щоправда, цього правила об'єктивно неможливо дотриматись, якщо провадження за нововиявленими обставинами здійснює Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України.

Відмінність від цивільного судочинства

11. На відміну від коментованої статті КАСУ, ЦПКУ 2004 року не встановлює заборони судді, який брав участь у вирішенні справи в суді касаційної інстанції, брати участі у новому перегляді цієї справи в суді касаційної інстанції чи у зв'язку з винятковими обставинами. Це обумовлено тим, що касаційне провадження і провадження у зв'язку з винятковими обставинами у цивільних справах поки що здійснює один суд - Судова палата Верховного Суду України в цивільних справах.

12. На відміну від частини першої статті 250 КАСУ, у ЦПКУ немає заборони судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, брати участь у розгляді заяви та перегляді цього судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи:

 1. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
 2. Чи вправі перегляд судових рішень, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, здійснити інший суддя цього ж суду (або інші судді цього ж суду), які не брати участі в розгляді цієї справи, а також у разі скасування постановленої ними ухвали при повторному розгляді?
 3. Чи може бути пред'явлений позов до суду (судді), зокрема, про відшкодування шкоди при затягуванні розгляду справи чи вчиненні (або невчиненні) інших дій при розгляді справи?
 4. Відповідно до ч. 4 ст. 234 ЦПК у випадках, встановлених пунктами 1,3,4, 9, 10 частини першої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів. На підставі якого нормативно-правового акту народні засідателі притягуються до участі у справі і яке їх правове положення в процесі? Який порядок розгляду справи за участю народних засідателів?
 5. Чи вправі прокурор, який не пред'являв в суд першої інстанції позову на захист прав та інтересів інших осіб і не брав участі в розгляді справи, оскаржити в апеляційному порядку судове рішення? Чи вправі це зробити помічник прокурора?
 6. Якщо суд не розглянув заяву про відвід судді, чи є це безумовною підставою для скасування рішення з направленням справи на новий розгляд з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 311 ЦПК? Чи може апеляційний суд не погодитись з ухвалою про відхилення заяви про відвід судді і з цієї же підстави скасувати рішення з направленням справи на новий розгляд?
 7. Які процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення? Чи передбачена законом участь прокурора при розгляді цієї справи?
 8. Стаття 234. Повернення адміністративної справи
 9. Стаття 209. Повернення адміністративної справи
 10. Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні
 11. Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого
 12. Ускладнення у судовому розгляді справи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -