Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді

1. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді, який розглядає справу одноособово, адміністративна справа розглядається в тому самому адміністративному суді іншим суддею, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

2. У разі задоволення відводу (самовідводу) комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, адміністративна справа розглядається в тому самому адміністративному суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду, суд вирішує питання про передачу справи до іншого адміністративного суду в порядку, встановленому статтею 22 цього Кодексу.

(Із доповненнями, внесеними згідно із

Законом України від 05.06.2009 р. N 1475-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття містить правила визначення складу суду для розгляду справи у разі відведення судді або всього складу суду. Її спрямовано на забезпечення розгляду належним складом суду.

Наслідки відводу судді, який розглядає справу одноособово

2. Якщо задоволено заяву про відвід (у тому числі самовідвід) судді, який розглядав справу одноособово, справу належить передати для розгляду іншому судді того ж суду (частина перша коментованої статті). Передача справи від відведеного судді до іншого судді здійснюється відповідно до правил розподілу справ між суддями (див., зокрема, пункт 5 коментарю до статті 107 КАСУ).

У разі заявлення і задоволення відводу одному із суддів колегії в апеляційному адміністративному суді, заступник голови апеляційного адміністративного суду - голова судової палати повинен внести зміни до складу такої колегії суддів, оскільки саме він наділений правом формування колегій відповідно до пункту 2 частини другої статті 29 Закону України "Про судоустрій України".

У разі заявлення і задоволення відводу одному із суддів колегії у Вищому адміністративному суді України, заступник голови Вищого адміністративного суду України - голова судової палати повинен внести зміни до складу такої колегії суддів, оскільки саме він наділений правом формування колегій відповідно до пункту 2 частини другої статті 42 Закону України "Про судоустрій України".

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу в порядку провадження за винятковими обставинами в складі колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, Голова Судової палати в адміністративних справах на підставі пункту 2 частини третьої статті 53 Закону України "Про судоустрій України" включає до відповідної колегії інших суддів у кількості відведених суддів.

Однак це не обов'язково робити, якщо при відведенні судді склад суду залишається повноважним для розгляду справи і ухвалення рішення, тобто відповідає вимогам частини шостої статті 24 КАСУ.

3. При передачі справи потрібно дотримуватися принципу, зазначеного у Рекомендації N (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи "Незалежність, дієвість і роль суддів": "на розподіл судових справ між суддями не повинно впливати бажання однієї зі сторін у справі чи будь-якої особи, яка є заінтересованою в результатах цієї справи". Такий розподіл можна здійснювати, наприклад, жеребкуванням, через систему автоматичного розподілу за алфавітним порядком або через іншу подібну систему. Доцільно, на наш погляд, щоб порядок розподілу судових справ між суддями затверджували збори суддів відповідного суду.

Наслідки відводу судді (суддів) при колегіальному розгляді справи

4. Якщо задоволено заяву про відвід (у тому числі самовідвід) комусь із суддів з колегії суддів, до розгляду справи залучається інший суддя (судді), щоб кількісний склад суду відповідав вимогам статті 24 КАСУ. Частина друга коментованої статті допускає й інший варіант - справу може бути передано на розгляд іншої колегії суддів.

5. Якщо задоволено заяву про відвід (у тому числі самовідвід) усьому складу суду, справу належить передати іншій колегії суддів.

Неможливість утворити новий склад суду

6. Якщо після задоволення відводів, у тому числі самовідводів, суддям або за наявності підстав, визначених у статті 28 КАСУ, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи внаслідок відсутності суддів, які можуть безперешкодно розглядати справу, суд постановляє ухвалу про передачу справи до іншого адміністративного суду в порядку, встановленому статтею 22 КАСУ. Цей механізм може бути застосовано, зокрема, й у разі заявлення відводу всім суддям адміністративного суду, якщо однією зі сторін в адміністративній справі є суд або голова суду чи інший суддя цього суду.

Розгляд справи після відведення судді

7. Розгляд справи після відведення судді (суддів) та його (їх) заміни починається спочатку, якщо суд уже розпочав судовий розгляд адміністративної справи (див. частину другу статті 26 КАСУ).

Глава 3

СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді:

 1. Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 2. Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
 3. Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 4. 10. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Правове положення суду. Склад суду. Підстави для відводу судді. Порядок вирішення заяви про відвід судді.
 5. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 6. Стаття 23. Заяви про самовідвід та відводи
 7. Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
 8. 1. Абросимова Е.Б., Владимирова Л.Д. Конституционные модели судебной власти. Сравнительное конституционное право. Редакционная коллегия: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. – М., 2001. 2. Адоніс Е. Чи виростають судді зі своїх суддівських мантій? [Судові системи і судді в сучас. епоху]. // Юрид. вісн.України. – 29.08. – 4.09. 1996. 3. Алексеев В.Б., Кашепов В.П. и др. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. – М.: Юр. лит., 1984. 4. Аналіз діяльності місцевих судів об
 9. § 6. Відвід судді та працівників апарату судів
 10. Якщо суд не розглянув заяву про відвід судді, чи є це безумовною підставою для скасування рішення з направленням справи на новий розгляд з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 311 ЦПК? Чи може апеляційний суд не погодитись з ухвалою про відхилення заяви про відвід судді і з цієї же підстави скасувати рішення з направленням справи на новий розгляд?
 11. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 12. Глава 2 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
 13. Глава 3 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
 14. 18.7. Погроза або насильство щодо судді
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -