Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу

Відкриття провадження у справі є самостійною стадією цивільного процесу. Вона цов’язала з безпосереднім прийняттям заяви до провадження конкретного судді та визначає початок вжиття суддею процесуальних заходів, передбачених законом для розгляду та вирішення справи по суті.

Відкриття провадження у справі складається з дій заінтересованої особи, яка подає заяву до суду, і дій судді, що приймає заяву до свого провадження або відмовляє у відкритті провадження. Ці дії спрямовані на визначення умов, підстав та порядку реалізації права особи на звернення до суду за судовим захистом (ст.З ЦПК).

Стадія відкриття провадження у справі є новою для цивільного процесу України. У теорії цивільного процесу до прийняття нового ЦПК першою стадією цивільного процесу була стадія порушення цивільної справи у суді, проте вона не знайшла свого нормативного закріплення у ЦПК 1963 р., оскільки глава 16 мала назву «Пред’явлення лозову», але фактично була відсутня норма, яка регулювала б процедуру пред'явлення позову. У статті 136 ЦПК 1963 р, були зазначені підстави відмови суддею у прийнятті заяви. Автор ще у 1999 р. ставила це питання1 та вказувала на те, що така невизначеність ЦПК не відповідає Конституції та порушує право особи на судовий захист.

3> Об’єктивні та суб’єктивні умови відкриття провадження у справі

Можливість практичного здійсненна права на звернення до суду за судовим захистом залежить від певних умов, які визначають можливість відкриття провадження у справі.

Питання про відкриття провадження у справі вирішується одноособово суддею, який перевіряє відповідність заяви умовам, визначеним законом для відкриття провадження у справі. З наявністю чи відсутністю певних процесуальних умов законодавством пов’язується можливість відкриття провадження у справі.

Ці умови відкриття провадження у справі поділяються на суб’єктивні, що стосуються осіб, які беруть участь у справі, і об’єктивні, пов’язані з характером предмета, який підлягає судовому розгляду; загальні та спеціальні - залежно від справ, де їх використовують; позитивні та негативні - залежно від зв’язку права на звернення із заявою з наявністю чи відсутністю цих передумов7.

До першої групи слід віднести об’єктивні умови відкриття провадження у справі, тобто ті, які свідчать про можливість розгляду даної справи в суді в порядку цивільного судочинства, визначаються законом і не залежать від суб’єктивних ознак і дій позивача, заявника або їх представників. Отже, судця має перевіряти об’єктивні умови відкриття провадження у справі. До таких умов слід віднести:

1) наявність юридичної заінтересованості у позивача, заявника;

2) належність справи до компетенції суду у порядку цивільного судочинства;

3) відсутність рішення суду, що набрало законної сили, на тотожну заяву чи ухвали суду про закриття провадження у справі;

4) відсутність у провадженні цього чи іншого суду справи із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

5) відсутність рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет.

До другої групи слід віднести суб’єктивні умови відкриття провадження у справі, які передбачають необхідність належного здійснення права на звернення до суду, яке є у особи, тобто додержання процесуального порядку реалізації права на звернення до суду.

До таких умов належать:

- підсудність справи даному суду;

- звернення до належного виду провадження цивільного судочинства (цю умову введено автором додатково);

- дотримання процесуальної форми звернення до суду, якою е письмова заява (її зміст і реквізити), сплата судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;

- дієздатність особи, що подала заяву.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу:

 1. 44. Відкриття провадження у цивільній справі та його правові наслідки. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі.
 2. Судовий розгляд як основна стадія цивільного процесу
 3. § 5. Правові наслідки відкриття провадження у справі
 4. Поняття і значення відкриття провадження у справі
 5. Чи потрібно у справах окремого провадження постановляти ухвалу про відкриття провадження у справі та проводити попереднє судове засідання?
 6. Цивільний процес, наказне провадження, позовне провадження, окреме провадження, третейські суди.
 7. 4, Процесуальний порядок та наслідки відкриття провадження у справі
 8. Відкриття провадження у справі
 9. Стаття 122. Відкриття провадження у справі
 10. Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
 11. Правові наслідки відкриття провадження у справі
 12. 2. Бернгатович К.В. Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - №4, 2010, - С.137-142.
 13. Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі
 14. Розділ 15 ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 15. ГЛАВА 2 ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 16. Глава 10. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 17. У ході проведення попереднього судового засідання відповідач заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства і позивач згоден із заявленим клопотанням. Чи вправі суд закрити провадження по справі в попередньому судовому засіданні з цих підстав?
 18. Чи можна на підставі п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК зупинити провадження у справі у разі, якщо заява учасника процесу з аналогічного питання прийнята до провадження Європейського Суду з прав людини?
 19. Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
 20. Глава 1 ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -