Чи звільняються державні органи, що звертаються в суд за захистом державних чи суспільних інтересів, від сплати судового збору при поданні апеляційної (касаційної) скарги?

Відповідно до ч. 2 ст. 79 ЦПК розмір судового збору, порядок його уплати і звільнення від сплати встановлюється законом.

Проте на даний час такого закону ще не прийнято, тому згідно з п. 5 Прикінцевих та перехідних положень ЦПК 2004 р., до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри збору, судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита.

Статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. установлено пільги щодо сплати державного мита. Цією статтею передбачено великий перелік державних органів, що звільняються від сплати державного мита (судового збору) при зверненні до суду як позивачі, в деяких випадках як відповідачі. Наприклад, пунктом 34 цієї статті передбачено, що Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності взагалі звільнений від сплати державного мита (судового збору).

Таким чином, при вирішенні цього питання слід виходити з чітко визначених положень зазначеного Декрету Кабінету Міністрів України. Якщо певний державний орган, що захищає державні чи суспільні інтереси, виступає у справі в якості відповідача, а звільнений від сплати державного мита лише у разі звернення до суду з позовом, тобто в якості позивача, то при поданні апеляційної (касаційної) скарги він державне мито за встановленими ставками повинен сплатити. Якщо ж такий орган звільнений від сплати державного мита без зазначення за які процесуальні дії та в якому процесуальному статусі, як зазначено в п. 34 ст. 4 вказаного вище Декрету, то передбачається, що він взагалі звільнений він несення таких судових витратив тому числі і за подання скарг до вищестоящих судових інстанцій у справах, де вони були відповідачами. Така позиція підтверджується, зокрема, положеннями п. З ст. 4 згаданого Декрету, де спеціально зазначається про звільнення від державного мита при поданні апеляційної чи касаційної скарги.

У разі прийняття закону про судовий збір, про що йдеться в Ст. 79 ЦПК, слід буде також чітко виходити із положень, які будуть врегульовувати, чи державні органи, що захищають державні чи суспільні інтереси, звільнені від сплати цього збору і в якому процесуальному статусі та за які процесуальні дії.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Чи звільняються державні органи, що звертаються в суд за захистом державних чи суспільних інтересів, від сплати судового збору при поданні апеляційної (касаційної) скарги?:

 1. Відповідно до п/п з) п. 1 ст. З Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито» розмір державного мита при поданні апеляційної (касаційної) скарги складає 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви. Чи повинна сторона сплачувати судовий збір (державне мито до прийняття закону про судовий збір) при поданні апеляційної (касаційної) скарги, якщо рішення оскаржується лише в частині стягнення судових витрат?
 2. Чи поширюються пільги, встановлені законодавством при сплаті судового збору, при зверненні до суду з позовом, до процедури наказного провадження? Чи можливо звільнити заявника від сплати судового збору або відстрочити чи розстрочити його сплату?
 3. Чи вправі суд апеляційної інстанції зняти справу з апеляційного розгляду у разі не сплати чи сплати не в повному обсязі судового збору та інших судових витрат?
 4. Чи є підставою для залишення позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) без руху в разі, якщо до них додано копію документа, а не оригінал, що підтверджує сплату судового збору, а також оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?
 5. Чи звільняються від сплати судового збору позивачі у справах, що виникають з дольової участі у будівництві житла?
 6. Яку процесуальну дію слід вчинити суду при поданні заяви про видачу судового наказу без сплати судового збору?
 7. Касаційна скарга подана на рішення суду першої інстанції і судове рішення суду апеляційної інстанції. При розгляді скарги встановлені безумовні підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції. Чи вправі суд касаційної інстанції скасувати судове рішення апеляційної інстанції і залишити в силі рішення суду першої інстанції, якщо воно є законним?
 8. Чи можливо звільнити позивача від сплати судового збору при зверненні до суду?
 9. Чи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відстрочку (розстрочку) сплати судового збору або звільнення від сплати інших судових витрат друга сторона у спорі?
 10. Чи може суд відстрочити або розстрочити сплату судового збору при збільшенні позивачем ціни позову?
 11. Чи вправі апеляційний суд не прийняти відмови від апеляційної скарги або відкликання апеляційної скарги, наприклад, якщо порушуються права інших осіб?
 12. Чи підлягає перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами ухвала апеляційної (касаційної) інстанції у разі закриття не провадження у справі з підстав, передбачених ст. 205 ЦПК, а в разі відмови від апеляційної (касаційної) скарги і закриттям у зв'язку з цим апеляційного (касаційного) провадження, так як судове рішення по суті не переглядалося?
 13. Чи не буде виходом за межі доводів апеляційної (касаційної) скарги скасування окремої у хвали при скасуванні при апеляційному (касаційному) перегляді судового рішення, якщо окрема ухвала не оскаржувалась?
 14. 34. Звільнення від сплати судового збору.
 15. Чи підлягає розгляду заява про приєднання до апеляційної скарги у разі відкликання апеляційної скарги чи відмови від неї?
 16. Стаття 193. Відмова від апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час апеляційного провадження
 17. Стаття 218. Відмова від касаційної скарги, зміна касаційної скарги під час касаційного провадження
 18. Яким чином слід поступити суду першої чи апеляційної інстанцій, до якого надійшла заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, якщо справа направлена до суду касаційної інстанції для перегляду касаційної скарги чи скарги у зв'язку з винятковими обставинами? Яким чином поступити суду касаційної інстанції, в провадженні якого знаходиться касаційна скарга чи скарга у зв'язку з винятковими обставинами, якщо заява про перегляд судового рішення знаходиться на розгляді в
 19. Чи повинен суд касаційної інстанції розглянути заявлене одночасно з поданням касаційної скарги клопотання про зупинення виконання рішення суду, якщо касаційна скарга залишена без руху? Чи повинно бути таке клопотання мотивованим чи достатньо зазначити про незаконність судового рішення?
 20. Чи не є формальним залишення касаційної скарги без руху в разі недодання до неї копії оскаржуваних судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -