Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в апеляційному порядку судове рішення, про залучення до апеляційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на апеляційне оскарження?

1. Вимоги, яким повинна відповідати апеляційна скарга, зазначені в ст. 295 ЦПК. Згідно з положеннями пунктів 5 і 6 ч. З цієї статті в апеляційній скарзі необхідно викласти в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин); нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції.

Тобто, апеляційна скарга повинна бути мотивована.

Згідно з ч. 2 ст. 297 ЦПК до апеляційної скарги, яка не оформлена, зокрема, відповідно до вказаних вище вимог, застосовуються положення ст. 121 цього Кодексу. Це означає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без рухуз наданням строку для усунення її недоліків (цей строк повинен бути реальним і дозволити заявнику усунути вказані судом недоліки, в тому числі з урахуванням можливої необхідності подання доказів тощо).

У разі, якщо заявник у встановлений судом строк усунув недоліки апеляційної скарги, вона вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше вона вважається неподаною і повертається автору апеляційної скарги (ч. 2 ст. 121 ЦПК).

Аналогічні наслідки наступають і в разі подання апеляційної скарги з усуненими недоліками по закінченню встановленого в ухвалі строку. У даному випадку суду слід роз'яснити особі, яка оскаржує судове рішення, її право звернутися в суд із заявою про продовження цього строку, яка повинна бути розглянута в судовому засіданні за правилами ст.

73 ЦПК.

2. У разі, якщо особою, яка оскаржує судове рішення, апеляційну скаргу подано з дотриманням передбачених ст. 295 ЦПК вимог щодо її змісту і у встановлений ст. 294 ЦПК строк, при вирішенні питання про залучення до неї додаткової скарги, поданої за межами строку на апеляційне оскарження, необхідно виходити з наступного.

Якщо додаткова скарга містить додаткові судження до вже викладених в раніше поданій апеляційній скарзі доводів, суд, керуючись правом учасників процесу на заявлення клопотань, розглядає додаткову скаргу як складову частину первинної скарги.

У тому випадку, коли додаткова скарга включає в себе посилання на нові докази, які вправі дослідити апеляційний суд лише за певних умов (ст. 303 ЦПК), або містить доводи, за якими особа не погоджується з ухваленим судовим рішенням, що відрізняються від доводів, викладених нею у первинній скарзі, поданням такої скарги порушується конституційний принцип здійснення правосуддя на основі змагальності і рівноправності сторін, закріплений в ст. 129 Конституції України таст. 10 ЦПК. Це порушення виражається в тому, що заявник наділяється додатковими можливостями у відстоюванні своєї позиції, обмежуючи час на ознайомлення інших учасників процесу з доводами додаткової скарги.

При поданні такої скарги суд постановляє ухвалу про її повернення у зв'язку зі спливом апеляційного строку на подання, а законність і обґрунтованість судового рішення суду першої інстанції перевіряється на підставі ч. 1 ст. 303 ЦПК у межах доводів апеляційної скарги, поданої з дотриманням строку на апеляційне оскарження судового рішення. Це пов'язано з тим, що ч. 1 ст. 300 ЦПК чітко вказує на строк подання доповнення до апеляційної скарги і не передбачає можливості просити про поновлення цього строку чи можливості застосовувати до цієї процесуальної ситуації загальні положення щодо поновлення пропущеного строку.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в апеляційному порядку судове рішення, про залучення до апеляційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на апеляційне оскарження?:

 1. Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в касаційному порядку судове рішення, про залучення до касаційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на касаційне оскарження?
 2. Чи повинен суд касаційної інстанції розглянути заявлене одночасно з поданням касаційної скарги клопотання про зупинення виконання рішення суду, якщо касаційна скарга залишена без руху? Чи повинно бути таке клопотання мотивованим чи достатньо зазначити про незаконність судового рішення?
 3. Яким чином поступити касаційному суду, до якого надійшла касаційна скарга на ухвалу суду апеляційної інстанції про залишення апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції без розгляду у зв'язку з пропуском строку на оскарження і відсутності клопотання про йо£о поновлення, якщо після витребування справи з'ясується, що заявник одночасно подав заяву про поновлення пропущеного строку до апеляційного суду і судова колегія поновила цей строк?
 4. У засіданні суду апеляційної інстанції особа, яка подала апеляційну скаргу від неї відмовилась і суд прийняв відмову та закрив апеляційне провадження. Таким чином, рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку не переглядалось. Чи може бути оскаржене рішення суду першої інстанції в касаційному порядку, наприклад іншим учасником процесу, і як обчислюється строк оскарження?
 5. Відповідно до п/п з) п. 1 ст. З Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито» розмір державного мита при поданні апеляційної (касаційної) скарги складає 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви. Чи повинна сторона сплачувати судовий збір (державне мито до прийняття закону про судовий збір) при поданні апеляційної (касаційної) скарги, якщо рішення оскаржується лише в частині стягнення судових витрат?
 6. Що означає зупинення виконання судом касаційної інстанції рішення (ухвали)? Чи може бути зупинено виконанням рішення суду першої інстанції, якщо в касаційному порядку розглядається, наприклад, скарга на ухвалу апеляційного суду про залишення без розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції?
 7. Касаційна скарга подана на рішення суду першої інстанції і судове рішення суду апеляційної інстанції. При розгляді скарги встановлені безумовні підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції. Чи вправі суд касаційної інстанції скасувати судове рішення апеляційної інстанції і залишити в силі рішення суду першої інстанції, якщо воно є законним?
 8. Яким чином повинен поступити апеляційний суд, якщо після прийняття апеляційної скарги до розгляду буде встановлено, що скарга подана після закінчення встановлених строків і не містить клопотання про поновлення пропущеного строку або скарга подана і підписана представником, а строк довіреності на момент її підписання сплив?
 9. Відповідно до ст. 328 ЦПК у разі відкриття касаційного провадження у справі суддя-доповідач витребовує справу із суду першої інстанції. Як бути з розглядом касаційної скарги, якщо справа знаходиться в апеляційному суді у зв'язку з поданням апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, наприклад, на ухвалу про передачу справи до іншого суду, про роз'яснення рішення, відмови ухвалити додаткове рішення тощо?
 10. Яким чином слід поступити суду першої чи апеляційної інстанцій, до якого надійшла заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, якщо справа направлена до суду касаційної інстанції для перегляду касаційної скарги чи скарги у зв'язку з винятковими обставинами? Яким чином поступити суду касаційної інстанції, в провадженні якого знаходиться касаційна скарга чи скарга у зв'язку з винятковими обставинами, якщо заява про перегляд судового рішення знаходиться на розгляді в
 11. Чи вправі апеляційний суд, виходячи за межі доводів апеляційної скарги, перевіряти законність судового рішення в частині, що не оскаржена, а також судових рішень, що не оскаржені?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -