Законодавство про землі рекреаційного призначення.

Ос­новні положення про землі рекреаційного призначення містять­ся в ЗК Україні (глава 9), ЛК України, а також в законах України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 р., «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р., «Про туризм» від 15 вересня 1995 р.4, прийнятих в їх розвиток підзаконних нормативно-правових актах, а також у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку роз­роблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природо­охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурно-го призначення» від 25 серпня 2004 р.5

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Законодавство про землі рекреаційного призначення.:

  1. Глава 9 Землі рекреаційного призначення
  2. Законодавство про землі природно-заповідного фонду.
  3. § 2. Загальний правовий режим земель рекреаційного призначення
  4. Землі, зайняті природними рекреаційними об'єктами.
  5. Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення
  6. Розділ 16 Правовий режим земель рекреаційного призначення
  7. Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
  8. 2. Правове регулювання використання та охорони окремих земель рекреаційного призначення
  9. § 1. Поняття і склад земель рекреаційного призначення
  10. § 3. Спеціальні правові режими земель рекреаційного призначення