7. Реальність і гарантування прав суб'єктів права на землю.

Реальні права власності громадян та юридичних осіб України на землю, право власності на земельні ділянки і користування зе­мельними ділянками іноземних фізичних і юридичних осіб про­голошені Конституцією України і земельним законодавством України, за винятком земель сільськогосподарського призна­чення щодо іноземних громадян і юридичних осіб.

Але важливо не тільки проголосити, а й забезпечити їх гарантування і реальне здійснення.

Гарантії земельних та інших прав громадян України закріп­лені у Конституції України. Згідно з Конституцією України пра­ва і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо­ваність діяльності держави, гарантується право звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і грома­дянина безпосередньо, право власності на землю. Право приват­ної власності є непорушним, а тому ніхто не може бути проти­правно позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності, зокрема й на землю, може бути застосоване як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попе­реднього і повного відшкодування їх вартості.

Реалізація гарантій земельних прав здійснюється відповідно до норм земельного, цивільного, адміністративного, криміналь­ного та інших галузей права.

Земельним законодавством, зокрема, визначені органи, які здійснюють регулювання земельних відносин, передають зе­мельні ділянки у приватну власність і надають у користування, встановлено порядок вирішення цих питань, а також порядок припинення права на землю, встановлено порядок, правовий ме­ханізм надання земельних ділянок у приватну власність, надання її у користування, зокрема на умовах оренди; припинення права власності чи користування земельною ділянкою; порядок прове­дення земельного кадастру, землеустрою, організації державного контролю за використанням та охороною земель; порядок відшкодування шкоди власникам землі і втрат сільськогоспо­дарського виробництва; встановлено порядок розгляду земельних спорів і притягнення винних осіб до юридичної (цивільно-правової, адміністративної, кримінальної) відповідальності за порушення земельного законодавства.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 7. Реальність і гарантування прав суб'єктів права на землю.:

 1. ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
 2. Охорона і захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності
 3. Глава 13 Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій та охорона прав інвесторів
 4. § Поняття та класифікація суб'єктів міжнародного права
 5. § 1. Поняття і види суб'єктів адміністративного права
 6. Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу
 7. § 3. Суб'єкти права власності на землю
 8. Суб’єкти права власності на землю.
 9. 4. Суб'єкти права власності на землю
 10. Глава 11. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права
 11. Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю
 12. 6.1. Прийняття позовної заяви. Порушення провадження у справі. Права представників суб’єктів господарювання
 13. 1. Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю
 14. Поняття та види суб’єктів господарювання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -