6. Пріоритетність земель сільськогосподарського призна­чення порівняно з іншими землями.

Землі сільськогосподар­ського призначення є основним засобом виробництва у сільсько­му господарстві. Вони виділені в окрему категорію земель, для яких встановлено особливий правовий режим, спрямований на організаційно-правове забезпечення їх раціонального та ефективного використання, збереження та охорону.

Принцип пріоритетності земель сільськогосподарського призначення пе­редбачає таке:

а) землі, придатні для потреб сільського господарства повинні надаватися насамперед для сільськогосподарських цілей, передаватися у власність чи в користування лише для ведення сільського господарства чи лісового господарства, зокрема для виробництва сільськогосподарської продукції, лісівництва, для ведення особистого селянського господарства, садівництва та огородництва;

б) для інших цілей надаються землі несільськогосподарського призначення, які не придатні для ведення сільського господарства або сільськогосподарські угіддя гіршої якості;

в) визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться на підставі даних державного земельного кадастру;

г) встановлення особливого порядку вилучення ріллі, земельних ділянок, зайнятих багаторічними насадженнями, а також лісів першої групи та лісів з особливим режимом лісокористування. Вилучення таких земель для державних та громадських потреб допускається, як виняток, за рішенням органів виконав­чої влади, органів місцевого самоврядування під контролем спеціальних органів державної влади та громадськості;

ґ) недопустимість вилучення особливо цінних продуктивних земель;

д) законодавчого встановлення обов'язку власників земель­них ділянок і землекористувачів забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання. ЗК України передбачено, що право користування землею при­пиняється за рішенням суду в разі використання її не за цільо­вим призначенням.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 6. Пріоритетність земель сільськогосподарського призна­чення порівняно з іншими землями.:

 1. Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення
 2. 2. Особливості правового режиму земельних ділянок лісогосподарського призна­чення, що зазнали радіоактивного забруднення.
 3. Розділ 12 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
 4. Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель
 5. 2.2. Землеустрій як засіб охорони земель сільськогосподарського призначення
 6. § 1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення
 7. § 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
 8. Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання
 9. 2. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення
 10. Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення
 11. 2.1. Землеустрій як форма забезпечення використання земель сільськогосподарського призначення
 12. Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
 13. Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення
 14. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.
 15. РОЗДІЛ 14 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 16. РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 17. 4. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, наданих для ведення особистого селянського господарства та підсобного господарства несільськогосподарськихпідприємств
 18. 1. Поняття, цільове призначення та склад земель сільськогосподарського призначення
 19. Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -